Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębska

2.7 Dodaj merytoryczną opinię
baner wywiady

Opinie o Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębska

zdjęcia autora wywiadu

Wywiad udzielony przez użytkownika Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębska

Pracownik firmy - Firma

02.10.2023 11:10

Czym zajmuje się Państwa firma?

Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębskaikona wywiad

Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne "Szczęśliwe Dziecko", Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące to prywatne placówki oświatowe działające w Mielcu. Ich założycielem jest Agnieszka Jastrzębska, której pasją jest innowacyjna edukacja, a celem bezpieczeństwo i optymalny rozwój dzieci i młodzieży w każdym wieku.

Co jest głównym filarem Państwa działalności?

Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębskaikona wywiad

Głównym filarem działalności naszych niepublicznych szkół jest przede wszystkim świadczenie usług edukacyjnych na wysokim poziomie oraz indywidualne podejście do uczniów. Kluczowymi elementami, stanowiącymi model biznesowy naszych szkół i przedszkoli, jest m.in. profesjonalny personel. Inwestujemy w kadrę pedagogów-specjalistów. Stawiamy na nauczycieli kreatywnych, z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem i pasją do nauczania. Proponujemy unikalny program nauczania, który obejmuje różnorodne i nieoczywiste przedmioty, akcenty kładziemy na konkretne dziedziny nauki, dodatkowe zajęcia artystyczne, sportowe oraz językowe. Jesteśmy otwarci na uczniów poszukujących czegoś innego, niż standardowe rozwiązania. Dbamy, aby nasze placówki słynęły z dobrej infrastruktury i wyposażenia w odpowiednie sale lekcyjne, laboratoria, biblioteki, sale sportowe itp. Nasi uczniowie kształcą się w komfortowych warunkach. Ważna jest dla nas także efektywna komunikacja z rodzicami. Dobra współpraca z rodzicami zawsze pozytywnie wpływa na ich zaufanie oraz lojalność wobec szkoły. Fundamentalnym aspektem jest dla nas, aby konsekwentnie dostarczać wartości edukacyjne, odpowiednio zarządzać finansami i dbać o dobro naszych uczniów oraz budować trwały i udany biznes edukacyjny.

Skąd pomysł na działalność w tej branży?

Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębskaikona wywiad

Firma powstała w 2009 roku, a jej historia rozpoczęła się od Niepublicznego Przedszkola “Szczęśliwe dziecko”. Było ono wizją młodej mamy - Agnieszki Jastrzębskiej - która po 6 latach pracy jako niania w Stanach Zjednoczonych, chciała utworzyć przedszkole dla swojej (2-letniej wówczas) córeczki Martynki. W mieście nie było ani jednego prywatnego przedszkola, publiczne placówki w czasie zapisów przeżywały prawdziwe oblężenie, a i tak wiele dzieci finalnie nie otrzymało miejsca na listach przyjętych. Wcześniej zdarzały się osoby, które takie przedszkole chciały utworzyć, ale nikt nie miał na tyle odwagi i wytrwałości.

Jak wyglądały początki firmy?

Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębskaikona wywiad

Zaczęliśmy w listopadzie 2009 roku. Przyjęliśmy 7 dzieci pod opiekę 3 pracowników. Działaliśmy bez żadnego doświadczenia, na zupełnie nowym dla nas gruncie. Wraz z Nowym Rokiem powstał Klub Maluszka, ponieważ na opiekę nad najmłodszymi dziećmi było największe zapotrzebowanie. Obie placówki szybko się rozwijały, zaadaptowaliśmy nowe sale, zatrudnialiśmy kolejnych pracowników. Dzieci były coraz starsze i wtedy zakiełkowała myśl o niepublicznej szkole podstawowej. Powstała ona w 2013 roku, właśnie obchodzimy 10-te urodziny. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mielcu rozpoczęła swoją działalność mając na liście 6 uczniów w dwóch klasach. Znów niezbędne okazały się odwaga i wytrwałość - nikt przed nami (w tym mieście) nie prowadził takiego biznesu. Wyzwaniem był również fakt, że w tym samym czasie utworzyliśmy - również pierwszy w naszym mieście - niepubliczny żłobek. Szkoła systematycznie budowała swoją pozycję wśród placówek oświatowych, odpowiadając na potrzeby rodziców, którzy oczekiwali czegoś więcej. Ze względu na kameralną atmosferę, otwartość i bezpieczeństwo, nasza szkoła stała się doskonałym miejscem również dla dzieci niepełnosprawnych, zwłaszcza z autyzmem. Dziś takich uczniów mamy ponad 50 wśród wszystkich 250 podopiecznych. Powstaliśmy jako szkoła 6-letnia, ale rozwinęliśmy się do 8 klas wskutek reformy likwidującej gimnazja. Najszybciej i najlepiej w regionie poradziliśmy sobie z nauczaniem zdalnym, błyskawicznie adaptując się do nowych wymagań. Przetrwaliśmy pandemię wraz z towarzyszącymi jej procedurami i obostrzeniami, a także wszelkie postpandemiczne trudności. W rok szkolny 2023/24 wkraczamy mądrzejsi i silniejsi, z wieloma nowymi pomysłami i zmianami dostosowującymi naszą szkołę do nowych wymagań. W roku 2020 powstało nasze Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – utworzyliśmy je z myślą o absolwentach i uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy w innych placówkach mogliby się nie odnaleźć, a tym samym straciliby szansę na ciekawą edukację. Zaproponowaliśmy im rozszerzony język angielski, indywidualnie dobrane rozszerzenia przedmiotów i przyjazną atmosferę. W tym roku szkolnym „wypuścimy” pierwszych maturzystów - już teraz przygotowujemy się do tego wydarzenia.

Jakie placówki Państwo prowadzicie?

Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębskaikona wywiad

Pierwszą z nich jest nasza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mielcu. Jest to 8-letnia szkoła podstawowa, która mieści się w dwóch lokalizacjach: przy ul. Jagiellończyka 13 (klasy I-III) i przy ul. Mickiewicza 17 (klasy IV-VIII). Wszystkie oddziały w naszej szkole są oddziałami integracyjnymi - bardzo duży nacisk kładziemy na włączanie uczniów niepełnosprawnych w proces kształcenia i społeczność szkolną. Jednocześnie zapewniamy im najwyższej jakości zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne, stawiając na samodzielność i samoakceptację.

Co wyróżnia tę placówkę?

Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębskaikona wywiad

Naszym atutem jest bardzo wysoki poziom nauczania języka angielskiego. W każdym z oddziałów wprowadzamy co najmniej 5 godzin zajęć z angielskiego w tygodniu, prowadzonych przez pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli. W klasach I-III funkcjonują oddziały dwujęzyczne, gdzie edukacja matematyczna i przyrodniczo-społeczna jest prowadzona także po angielsku. Przekłada się to na bardzo wysokie wyniki naszej szkoły w egzaminie ósmoklasisty - w 2023 roku średnia wyników z języka angielskiego wyniosła 80%, przy średniej krajowej na poziomie 66%. Od roku szkolnego 2023/24 planujemy większą uwagę poświęcić również zajęciom sportowym. W ramach lekcji wychowania fizycznego w klasach IV-VIII, w naszej ofercie pojawią się: pływanie, joga, badminton, zumba i szachy. Dzięki temu każdy uczeń będzie mógł znaleźć coś, co odpowiada jego możliwościom i zainteresowaniom. Ważnym elementem naszego nauczania są innowacyjne metody: wykorzystanie technologii, myślenia wizualnego czy stosowanie zasad oceniania kształtującego. Nasza szkoła staje się bezpiecznym miejscem dla osób, które w innych placówkach doświadczyły niezrozumienia, często też przemocy rówieśniczej, lub mają problemy emocjonalne. Wśród naszej kadry działa aż pięciu psychologów, wielu pedagogów i innych specjalistów, gotowych pomagać uczniom, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Jakie jeszcze placówki prowadzi Państwa firma?

Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębskaikona wywiad

W oparciu o doświadczenia naszej szkoły podstawowej, w 2020 roku utworzyliśmy Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące. Ono również posiada oddziały integracyjne i bardzo mocno nastwione jest na naukę języka angielskiego. Naszym celem pozostaje tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla uczniów, którzy wolą kameralne otoczenie, bliższe relacje i chcą czuć się dostrzeżeni. Tym, co nas wyróżnia, jest przede wszystkim spersonalizowanie procesu kształcenia. Wyraża się ono w tym, że każdy z uczniów sam wybiera przedmioty, z których chce zdobyć wiedzę w zakresie rozszerzonym. Przy założeniu, że do obowiązkowych zajęć należy język angielski, uczeń może wybierać z puli przedmiotów prawnie dopuszczonych do rozszerzania. Dzięki temu, każdy z naszych podopiecznych uczy się tego, co go interesuje, a przy tym pracuje w małej grupie, czasem nawet indywidualnie. Nasza szkoła oferuje również nauczanie w formie edukacji domowej. Zależy nam na tym, żeby wybór takiej ścieżki nie był ucieczką z systemu i “pójściem na łatwiznę”. Dbamy o naszych uczniów, przekazujemy odpowiednie materiały, organizujemy indywidualne konsultacje z nauczycielami i egzaminy. Wspieramy, ale i wymagamy, a gdy zajdzie taka potrzeba, mamy miejsce dla danego ucznia w naszej stacjonarnej szkole.

Czy to jedyne placówki prowadzone przez Państwa firmę?

Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębskaikona wywiad

Ostatnią z naszych szkół jest Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne "Szczęśliwe Dziecko”, czyli prywatna placówka edukacyjna dla najmłodszych dzieci (zwykle w wieku od około 2,5 do 6 lat). Jedną z najważniejszych cech naszego przedszkola jest nauczanie prowadzone w dwóch językach - ojczystym i angielskim. Poza codziennymi zajęciami językowymi, dzieci przez większość dnia w przedszkolu mają możliwość kontaktu z językiem obcym dzięki interakcji z anglojęzycznym opiekunem. Nasza oferta obejmuje także wiele innych zajęć mających na celu wszechstronny rozwój podopiecznych - dzieci uczestniczą między innymi w zajęciach rytmiki, gimnastyki, zumby, czy dziecięcej matematyki. Elementem pracy naszych nauczycieli jest metoda Montessori. Wprowadzamy w życie grup podopiecznych wiele jej elementów - tak, aby dzieci mogły w naturalny sposób rozwijać swoją samodzielność, uczyć się wzajemnego szacunku i wytrwałości w działaniu. W naszym przedszkolu mamy także grupy terapeutyczne. Są one stosunkowo małe, zwykle dla 4-5 osób, przez co pozwalają na przygotowanie dzieci do funkcjonowania w grupie rówieśniczej, uczenie dostosowane do potrzeb, wsparcie i terapię. Jako jedyni w Mielcu mamy możliwość włączenia dzieci z grup terapeutycznych do większych grup integracyjnych i z radością to czynimy, gdy tylko indywidualne postępy dziecka na to pozwalają. W naszych grupach terapeutycznych pracują najlepsi specjaliści, posługujący się najbardziej skutecznymi metodami, do których należą m.in. PECS jako narzędzie alternatywnej komunikacji czy SAZ przy pracy z zachowaniem.

Jakie wartości są najważniejsze w Państwa placówkach?

Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębskaikona wywiad

Wartości, według których budujemy naszą szkołę, to bezpieczeństwo, szacunek i akceptacja. Pragniemy, aby były one widoczne we wszystkich naszych działaniach i relacjach - tych, które obejmują uczniów, jak i rodziców oraz nauczycieli. Naszym celem jest ciągły rozwój i uczenie się, dzięki którym nieustannie będziemy mogli się dostosowywać do potrzeb uczniów i zmieniającego się środowiska. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka wiąże się z naszą pracą, dlatego staramy się doskonalić i sumiennie wywiązywać ze swoich obowiązków. Chcemy, by wszystkie nasze działania miały na uwadze dobro dziecka. Wierzymy, że każdy nasz uczeń zakończy edukację jako wszechstronnie wykształcony, ciekawy świata, otwarty na zmiany, nowe doświadczenia i innowacje młody człowiek. Stawiamy na kreatywność, umiejętność współpracy w grupie i skutecznego uczenia się. Fundamentem wszystkich tych cech i umiejętności zawsze powinny być natomiast szacunek oraz akceptacja w stosunku do innych i samego siebie.n-l
Pracownik

Atmosfera w pracy bardzo dobra, pracownicy w przyjaznych relacjach. Nie ma żadnego problemu z tytułu opieki nad dzieckiem, L4, urlopu, pracy zdalnej. Można się dogadać, co do pracy mniej niż 8h dziennie. Pracodawca elastyczny i wyrozumiały, zarobki adekwatne do ilości godzin. Terminowość wyplat się poprawiła. Jest opcja dofinansowania studiów, szkoleń. Dużo osób odbywa tu praktyki. Można realizować awans zawodowy jak na KN w szkołach publicznych. Wielu pracowników jest stałych od lat. Placówka jest nowoczesna, daje wiele możliwości. Nauczyciel ma dużą swobodę co do realizacji swoich koncepcji na nauczanie. Polecam !

N-l
Pracownik
@Felix

O pracę zdalną wnioskuję się wg regulaminu o 2 tyg przed jej wykonywaniem. To jest zdaje się 24 dni na rok. A jak chodzi o dofinansowanie do studiów to tak, jest lojalka przy kosztach dużych. Ale wg mnie to jest po prostu fair.

nick123
Pracownik

Terminowość wynagrodzeń w ostatnim czasie się poprawił. Atmosfera między pracownikami a pracodawcą jest w porządku. Osobiście nigdy nie miałam żadnych problemów z pracodawcą. Zawsze mogę liczyć na wsparcie i dobre słowo. Lubię tu pracować również ze względu na wspaniałych ludzi, których tu poznałam. Mając tak sympatyczną atmosferę na co dzień aż chce się przychodzić do pracy. Owszem czasami jest ciężko, ale wspólnymi siłami da się wszystko przezwyciężyć.

Maggy
Pracownik

Zdecydowanie polecam szczególnie dla osób ambitnych i ceniących dobry zespół. Poprawa w terminowości wypłat - dla pytających.

Lola Nowy wpis
Pracownik
 Pytanie

Skąd tu tyle pozytywnych opinii? I to w jednym czasie? Czyżby Pani właścicielka na konferencji sugerowała swoim podwładnym, żeby napisali coś ładnego tutaj? :) Prawda jest taka, ze w ostatnim czasie zwolniło się ponad 15 osób w ciągu miesiąca. Pensje wypłacane z opóźnieniem. Czasem i nawet miesięcznym. Atmosfera? Hmmm Jak się podlizujesz to nic nie robisz, a inni za Ciebie pracują x 2. Wiec zależy, czy umiesz się ustawić. Pensja tez według „widzi mi się” właścicielki. Co ważne Pani właścicielka nie zawsze płaci składki ZUS. Myśle, ze to ważne, gdy np. chorujesz. W szkole dzieci zdrowe tracą, gdyż do klas przyjmowane są bardzo słabe i problematyczne dzieci z orzeczeniami, które nie powinny być w takiej szkole.

Nowy wpis

Pracodawca

@Lola

Zapraszamy do dyskusji prywatnej jeżeli istnieje obszar, który należy doprecyzować bądź wyjaśnić. sekretariat@nsp.mielec.pl

KN Nowy wpis
Inne
@Lola

Aż 15 osób? Skąd taka decyzja tych pracowników, chodzi tylko o te opóźnienia w wypłacaniu pensji? Co to znaczy, że pensja wg preferencji szefa, chyba na umowie kwota jest jasna, nie? Czy chodzi ci o jakiś system premiowy np.?

n-l
Pracownik

Atmosfera w pracy bardzo dobra, pracownicy w przyjaznych relacjach. Nie ma żadnego problemu z tytułu opieki nad dzieckiem, L4, urlopu, pracy zdalnej. Można się dogadać, co do pracy mniej niż 8h dziennie. Pracodawca elastyczny i wyrozumiały, zarobki adekwatne do ilości godzin. Terminowość wyplat się poprawiła. Jest opcja dofinansowania studiów, szkoleń. Dużo osób odbywa tu praktyki. Można realizować awans zawodowy jak na KN w szkołach publicznych. Wielu pracowników jest stałych od lat. Placówka jest nowoczesna, daje wiele możliwości. Nauczyciel ma dużą swobodę co do realizacji swoich koncepcji na nauczanie. Polecam !

Felix
Inne
@n-l

Zainteresowało mnie to co powiedziałeś o pracy zdalnej. Ile dni w tygodniu można tak pracować bo chyba nie jest możliwe przejście na stałe, co? Za dofinansowanie do studiów jest podpisywana lojalka jak koszty są wysokie? Jak to wygląda z twojego doświadczenia?

N-l Nowy wpis
Pracownik
@Felix

O pracę zdalną wnioskuję się wg regulaminu o 2 tyg przed jej wykonywaniem. To jest zdaje się 24 dni na rok. A jak chodzi o dofinansowanie do studiów to tak, jest lojalka przy kosztach dużych. Ale wg mnie to jest po prostu fair.

Pytanie
 Pytanie

Czy w Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębska poza podstawowym wynagrodzeniem obowiązują jeszcze jakieś świadczenia dodatkowe?

nick123
Pracownik

Terminowość wynagrodzeń w ostatnim czasie się poprawił. Atmosfera między pracownikami a pracodawcą jest w porządku. Osobiście nigdy nie miałam żadnych problemów z pracodawcą. Zawsze mogę liczyć na wsparcie i dobre słowo. Lubię tu pracować również ze względu na wspaniałych ludzi, których tu poznałam. Mając tak sympatyczną atmosferę na co dzień aż chce się przychodzić do pracy. Owszem czasami jest ciężko, ale wspólnymi siłami da się wszystko przezwyciężyć.

 Rozmowa kwalifikacyjna
Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna w firmie Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębska? Czy przeprowadzana jest w formie online, czy stacjonarnie w siedzibie firmy? Jak oceniasz podejście rekruterów do kandydata?
Maggy
Pracownik

Zdecydowanie polecam szczególnie dla osób ambitnych i ceniących dobry zespół. Poprawa w terminowości wypłat - dla pytających.

Pracownik123
Pracownik

Praca w tej firmie daje mnóstwo satysfakcji i możliwości rozwoju. Ścieżka awansu jest prosta i realnie możliwa do przebycia, również ze wsparciem pracodawcy. Atmosfera wśród pracowników jest bardzo dobra. Polecam

Dominika
Inne

Widzę, że w tamtym roku był problem z wypłatami i były opóźnione. Czy to się na ten moment zmieniło?

Motylek
Były pracownik
@Dominika

Nie zmieniło się kompletnie nic. Wypłaty co miesiąc opóźnione o kilka dni minimum. Kontrole inspekcji pracy nie przynoszą żadnych rezultatów. Madnacik zapłaci, ale wyplat w terminie nie zrobi. Praca u tej "Pani" to zwykły wyzysk.

X
Pracownik
@Dominika

jest 2023 rok i nadal nic się nie zmieniło, dalej wypłaty są opóźnione ????

Grzegorz
Inne
@X

Nadal o kilka dni czy to są dłuższe poślizgi? Szefowa jak to tłumaczy? Są jakieś problemy z płynnością finansową co miesiąc?

Zofia
Inne

Czemu od miesiąca, tak losowo czyli? Mówicie, że z opóźnieniami bez zmian, a jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń? Pisano tu jakiś czas temu już o najniższej krajowej, ja bym jednak wolała nieco więcej dostawać. Może biorą pod uwagę poziom doświadczenia?

A
Inne

Nie piszecie juz nic na temat pracy w przedszkolu, czyżby wypłaty już byly na czas? :) Studiuję pedagogikę, na dniach chce tu podejść i zapytać o praktyki. To dobry pomysł? Czy szukac innego przedszkola? Nie chce iść w ciemno, fajnie by było, gdyby ktoś zaktualizował jak tam warunki, atmosfera:) W sumie czy jest w ogóle szansa na odbycie praktyk? Zdarzały się juz takie osoby?

K
Pracownik
@A

Nie, od 5 lat nie są i nie znosi się żeby były. Praktyki odbywają dziewczyny bez problemu

Justyna
Pracownik

Pracowałam chwilę w tej placówce. Nie wspominam tego czasu źle. Atmosfera między pracownikami w miarę sympatyczna. Nie było prolemów z urlopem, zamianą zmian. Duża elastyczność dziewczyn i wszystko do dogadania. Robi się swoje to nikt się nie wtrąca. Każdemu zależało żeby się dobrze pracowało. Oczywiście każdy ma inny pogląd na rózne sprawy, ale ja nie mogłam narzekać. W każdej grupie trzech wychowawców. Dzieci zaopiekowane i komfort pracy na odpowiednim poziomie. Bardzo fajne dzieciaczki w grupie i sympatyczni rodzice. Z sentymentem wspominam ten czas.

Izabela
Inne
@Justyna

Fajnie, że jako jedna z niewielu masz pozytywną opinię na temat pracy w tej firmie... :)) Mogłabyś, w takim razie ustosunkować się do kwestii wypłaty wynagrodzenia? było tutaj dużo pisane o tym. Napisz, czy otrzymywałaś regularnie wypłatę? Czy może zdarzały się jakieś opóźnienia? Jeśli tak, to jak długie? A może po prostu w ostatnim czasie kwestia terminowości uległa poprawie i jest wszystko ok?

Renata
Inne

Napisaliście, że zarabia się najniższą krajową, ale na umowie macie również zapisane prawo do premii, zastanawiam się czy faktycznie ktoś z Was otrzymał taką premię? Na jakich zasadach jest ona przyznawana, z góry ustalona jest jakaś kwota, czy zależy to od właścicielki?

Ann
Inne
 Pytanie

Czy może ktoś powiedzieć jaka jest aktualnie sytuacja między pracodawcą a pracownikami przedszkola i szkoły?

Kamila
Inne

@Hero zero docenienia ze strony pracodawcy?

Jack
Inne
 Pytanie

Jezeli są poważne zastrzeżenia co do pracodawcy to się przekłada na sytację dzieci? Bo musi. Zestresowany nauczyciel to zestresowany uczeń?

Hero

Ciężka i odpowiedzialna praca w wiecznym niedocenieniu, mnóstwo ofert pracy o czymś świadczy.

hejhej
@Hero

myślę że oferty świadczą o tym że placówka się rozwija ! dzieci jest coraz więcej a osób odpowiednich do pracy z nimi coraz mniej

Jarosław
Inne
@Hero

Przez niedocenianie pracownika można rozumieć nieodpowiednie zarobki ,czy inne kwestie? Dzięki za odpowiedź.

Hero
@Jarosław

nieterminowe wynagrodzenia m.in

Anna
Inne
@Hero

Brzmi nieciekawie. Ile czasu najdłużej musieliście czekać na pensje? Ktoś wcześniej pisał też, że w Szczęśliwym Dziecku zarabia się najniższą krajową. To prawda?

Kolo
@hejhej

Haha dobrze sobie ktoś to wytłumaczył. Chyba sama szefowa w roli głównej . Zapraszam do pracy tam popracujesz zrozumiesz. 'Uciekli 'nawet 'przyjaciele' o tym każdy wie niestety.

hero
Były pracownik
@Anna

czasem nawet do 26-go.

Bronisław
Inne
@hero

Skoro poruszony jest temat wynagrodzeń, który oferuje ten pracodawca to ja w tym momencie chciałbym ustalić, jak dokładnie wygląda ich poziom? Możecie zdradzić zarówno mi, jak i innym użytkownikom odwiedzającym ten wątek ile dokładnie można zarobić? Są to kwoty adekwatne do ilości obowiązków? Proszę o rzetelną odpowiedź.

Kuba

Jesli chodzi o dzieci - jak najbardziej w porzadku. Pracownicy ciagle opoznione wyplaty, takiż to szacunek za ciezka prace.

Krzysztof
Inne

Witam, jakie wykształcenie trzeba mieć żeby uzyskać prace w tej firmie ?

Dawid
Inne

Jesteście pewni, że firma nie jest godna polecenia jej?

Gość
@Dawid

Na 1000% i pod każdym względem.

Jarosław
Inne
@Gość

Zastanawia mnie, dlaczego tak uważasz? Pracowałeś kiedyś w tym miejscu? Jeżeli masz jakieś doświadczenia związane z tym miejscem pracy, to chciałbym Cię prosić, abyś przedstawił, jak wyglądają zarobki oraz jaka atmosfera panuje w firmie Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębska. Będę wdzięczny za rzetelną odpowiedź.

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Ja

Ile zarabiają nauczyciele, asystenci w tym przedszkolu?

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Anonimek
@Ja

Najniższa krajowa. Na więcej nie licz u tej pani i ciesz się jak w terminie dostaniesz.

Zorek
@Anonimek

Haha to zalezy jak bedziesz się podlizywac, i sprzedawac kolezanki ... wszyscy maja najniższą krajową plus prawo do premi na umowie.

Kwiatek we włosach

Praca pod skrzydłami tej właścicielki to pasmo nieustającego stresu i wypłat z ogromnymi opóźnieniami. Ogromy cynizm, buta, arogancja, brak choćby odrobiny empatii, wyzyskiwanie i zastraszenie. Takimi cechami można podsumować prace we wszystkich placówkach pod tym nazwiskiem. W ciągu roku zwalnianych kilku pracowników lekko. Brak doświadczonej kadry. Zatrudniani ludzie bez doświadczenia którzy żeby przetrwać zrobią wszystko co im każe właścicielka tylko żeby zachować stanowisko. Nie polecam i zdecydowanie odradzam. Lepiej na wiązkach pracować na strefie niż u tej Pani

Ciekawy
@Kwiatek we włosach

Zastanawiam się jakie umowy podpisuje się u tego pracodawcy skoro kolejna osoba wspomina o opóźnieniach w płacach... Przecież to podlega pod sąd pracy. A druga sprawa, istnieje coś takiego jak złożenie wypowiedzenia pracy jeśli nie jest się zadowolonym. I jeszcze jedno... zastanawiam się, czy te negatywne opinie nie są wystawione przez tę samą osobę?

Wera

,,Czarek" Co to znaczy nie narzekajcie ?dodaj swoja opinie jeśli masz jakieś doświadczenie w pracy tam, a nie ze nigdzie nie ma idealnie. Ludzie wyrażają to co czują i to co przezyli z własnego doświadczenia! A tak pozatym nie polecam pracy w tej placówce! ,,Trzeba szanować ludzi, żeby zasłużyć na szacunek"

Zostaw merytoryczną opinię o Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębska - Mielec

Możesz oznaczyć pracodawcę w treści opinii wpisując znak @ np: @Pracodawca

Administratorem danych jest GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia ... Czytaj więcej


Drogi Użytkowniku,

Pamiętaj, przed dodaniem opinii o Pracodawcy, koniecznie zapoznaj się z poniższą informacją:

NIE dodawaj opinii, która:

ikona dobre praktyki
łamie prawo polskie
ikona dobre praktyki
jest niezgodna z regulaminem serwisu GoWork.pl
ikona dobre praktyki
jest wulgarnym komentarzem
ikona dobre praktyki
jest niemerytoryczna

Każda merytoryczna opinia jest ważna, każda z nich może być zarówno pozytywna jak i negatywna, dlatego zachęcamy do tego by dzielić się swoimi przemyśleniami, które dotyczą Pracodawcy. Nie pisz jednak pod wpływem negatywnych emocji.

Zadbaj o kulturę pozytywnego feedbacku, nie pisz tylko negatywnych informacji o Pracodawcy, zwróć uwagę na stosowne aspekty i realia w swojej opinii. Wszystkie oceny są wartościowe. Wspólnie zadbajmy o sens merytorycznych opinii.

Dodaj pomocną opinię, którą sam chciałbyś przeczytać o swoim potencjalnym Pracodawcy. Podziel się swoimi przemyśleniami, a poniższe przykłady możesz potraktować jako podpowiedzi o czym Użytownicy lubią czytać odwiedzając profile firm.

ikona dobre praktyki
przebieg on-boardingu nowego pracownika
ikona dobre praktyki
proponowane przez Pracodawcę wartości wynagrodzenia
ikona dobre praktyki
codzienna praca, również w relacji z przełożonymi
ikona dobre praktyki
panująca atmosfera w pracy
#TwójGłosMaZnaczenie

Często zadawane pytania

  • Jak się pracuje w Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębska?

    Zobacz opinie na temat firmy Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębska tutaj. Liczba opinii, które napisali obecni i byli pracownicy oraz kandydaci do pracy to 6.

  • Jakie są opinie pracowników o pracy w Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębska?

    Liczba opinii, które napisali obecni i byli pracownicy to 6, z czego 5 to opinie pozytywne, 1 to opinie negatywne, a 0 to opinie neutralne. Sprawdź tutaj!

Szczęśliwe Dziecko Agnieszka Jastrzębska
Przejdź do nowych opinii