Dodano: dzisiaj
Umowa o pracę
Pełny etat

P.W. KARABELA-CK Sp. z o.o obecnie do wewnętrznych struktur Spółki poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik biurowy

Olsztyn

Obowiązki

 • skanowanie, kserowanie dokumentów
 • układanie dokumentów w aktach osobowych
 • pomoc w zakresie kadrowym
 • współpraca z innymi działami firmy

Wymagania

 • orzeczenie o niepełnosprawności – warunek konieczny
 • znajomości obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office
 • ­dobrej organizacji pracy własnej, rzetelności i systematyczności
 • komunikatywności i samodzielności
 • chęci do podejmowania inicjatywy i nowych wyzwań
 • gotowości do odbycia sporadycznych podróży służbowych

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pół etatu
 • samodzielną pracę w zespole specjalistów
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

P.W. KARABELA-CK Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Warszawska 34 jest Firmą specjalizującą się w świadczeniu usług ochrony mienia oraz usług porządkowych.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 41 341 20 28 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres Aplikuj

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone oferty!

Aplikuj

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
LEGION CK Sp. z o.o.
ul. Warszawska 34/507, 25-312 Kielce;
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
25-112 Kielce
3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji kandydatów do pracy na podstawie:
* Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi;
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym
z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów;
6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi;
9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
(podpis kandydata) (podpis Administratora)

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Legion CK Sp. z o.o. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19)). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje przetwarzanie danych, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz, że zostałem(am) poinformowany (a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Pracownik biurowy
Olsztyn
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela-Ck Sp. z o.o.