Inspektor
Rzeszów
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony konsumentów
Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa w siedzibie Inspektoratu na I piętrze;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
- podstawowe wyposażenie stanowiska to: komputer, urządzenie wielofunkcyjne;
- oświetlenie sztuczne i naturalne w pomieszczeniu klimatyzowanym;
- praca: poniedziałek, środa do piątku w godz.7.15 do 15.15, wtorek 8.00 do 16.00 (w dniach
dyżuru do 17.00);
- praca z wymagającym klientem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - udzielanie porad prawnych konsumentom i przedsiębiorcom w zakresie przepisów dotyczących sprzedaży konsumenckiej;
 • - uczestnictwo w postepowaniu mediacyjnym;
 • - wykonywania czynności biurowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Wydziału;
 • - opracowywanie statystyk oraz sprawozdań opisowych z działalności Wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ogólne
 • - obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • - znajomość technik negocjacyjnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracja, prawo
 • - znajomość ustawy o Inspekcji Handlowej,
 • - znajomość ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich;
 • - znajomość ustawy o prawach konsumenta;
 • - znajomość Kodeksu cywilnego w zakresie sprzedaży.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W zależności od ilości ofert dopuszcza się przeprowadzenie naboru w 2-ch etapach : test i rozmowa kwalifikacyjna. Tylko osoby, których oferty spełniały wymagania formalne zostaną poinformowane o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego ( telefonicznie bądź na adres e-mail). Oferty nie podlegają uzupełnieniu. Oferty odrzucone zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
Proponowane wynagrodzenie brutto około 2.400 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17/862-14-53 w.20 lub 17/862-14-54 w.20 - dział Kadr.

Inspektor

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna