OCHNIK S.A. jest liderem w branży odzieży i galanterii skórzanej.

Twórcami sukcesu marki OCHNIK są nasi Pracownicy. Dołącz do naszego zespołu!Obecnie poszukujemy osób na stanowisko

Doradca Klienta - Galeria Bursztynowa
Ostrołęka
DK/OSGB/201904

Obowiązki:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za aktywną sprzedaż, fachowe doradztwo w zakresie produktów oferowanych przez firmę OCHNIK,
przygotowanie dokumentów sprzedażowych oraz dbanie o wygląd i wystrój salonu.

Wymagania:

 • wysoka motywacja i zaangażowanie w pracę
 • otwartość na szybkie zdobywanie wiedzy
 • życzliwość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność, uczciwość
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym oraz w weekendy
 • znajomość podstaw obsługi komputera (MS Office)
 • doświadczenie w handlu i znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym będą dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • umowę o pracę na cały etat
 • motywacyjny system wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju w zakresie profesjonalnej obsługi klienta oraz zasad ekspozycji
 • dostęp do rozbudowanej ścieżki szkoleniowej
 • dodatkowe benefity w postaci m.in. Multisportu


Aplikuj

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W OCHNIK S.A.

KIM JESTEŚMY – ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OCHNIK S.A. z siedzibą w Garwolinie, adres: ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin, KRS 0000604045 (dalej „My”). Można się z nami kontaktować listownie na podany adres lub mailowo, na adres: rodo@ochnik.com
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH I JEGO DANE KONTAKTOWE:
2. Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować listownie, na adres: OCHNIK S.A. Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin lub mailowo, na adres: inspektorochronydanych@ochnik.com
W JAKIM CELU POZYSKUJEMY PANI/PANA DANE, NA JAKIEJ PODSTAWIE i PRZEZ JAKI OKRES JE PRZECHOWUJEMY?
3. Pani/Pana dane osobowe jako osoby ubiegającej się u nas o zatrudnienie przetwarzane będą przez nas na podstawie:
• art. 221 Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych do tego Kodeksu– w celu prowadzenia i rozstrzygnięcia prowadzonej rekrutacji oraz zawarcia umowy o pracę – przez okres do zakończenia procesu rekrutacyjnego;
• zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) w zakresie innych danych, aniżeli określone w art. 221 Kodeksu Pracy, np. danych kontaktowych - do czasu wycofania zgody lub zakończenia procesu rekrutacyjnego,
• zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) w zakresie danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO –- do czasu wycofania zgody lub zakończenia procesu rekrutacyjnego,
• zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) na wykorzystania danych osobowych na potrzeby prowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji –do czasu wycofanie zgody lub upływu 3miesięcy od zebrania danych;
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia przez nas obowiązków prawnych nałożonych przepisami prawa, w szczególności obowiązków związanych z przechowywaniem danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych wynikającego
z przepisów o ochronie danych osobowych – przez okres wykonania tych obowiązków wynikający z przepisów prawa i ustania odpowiedzialności z tego tytułu;
• art. 6 ust. 1 lit f) RODO w tzw. naszych prawnie uzasadnionych interesach obejmujących:
(i) ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń;
(ii) tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie naszego rozwoju, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych – do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub wycofania zgody;
(iii) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń i ustania odpowiedzialności z tytułu wykonania obowiązku rozliczalności i innych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
CZY MUSI PANI/PAN PODAĆ NAM SWOJE DANE?
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE, ale w zakresie określonym art. 221 Kodeksu Pracy niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PANI/PANA DANE?
5. Pani/Pana dane możemy przekazać następującym odbiorcom:
• podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe
i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.: (i) naszym podwykonawcom wspierającym nas w przeprowadzaniu procesów rekrutacji lub prowadzących je w naszym imieniu; (ii) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne oraz obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne lub platformy informatyczne lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych; (iii) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną;
• innym administratorom będącym podmiotami prowadzącymi działalność pocztową
lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji.
JAKIE MA PANI/PAN PRAWA?
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia w każdym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz PRAWO DO SPRZECIWU wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych do innych celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.”

Doradca Klienta - Galeria Bursztynowa

Ostrołęka

Ochnik S.A.