MGsolutions MGJJ Sp. z o. o. Sp. k.

4.1 Dodaj merytoryczną opinię

Wywiady MGsolutions MGJJ Sp. z o. o. Sp. k.

Miniaturka
Anna Sękowska
Project Manager MGsolutions MGJJ Sp. z o. o. Sp. k.

MGsolutions MGJJ Sp. z o. o. Sp. k.

MGsolutions jako Agencja Pracy Tymczasowej oferuje optymalne rozwiązania w ramach pracy tymczasowej, leasingu pracowniczego, a także rekrutacji stałych na polskim i zagranicznych rynkach pracy. Wszystkim Pracodawcom gwarantujemy profesjonalne wsparcie dostosowane do aktualnego zapotrzebowania na personel z dowolnej branży, elastyczne formy zatrudnienia oraz kompleksową i rzetelną koordynację projektów. Wszystkim Pracownikom zapewniamy pomoc nie tylko w znalezieniu odpowiedniej oferty pracy, ale przejmujemy również kwestie organizacyjne i formalne związane bezpośrednio z zatrudnieniem.

Proszę opowiedzieć o początkach firmy i skąd pomysł na agencję pracy tymczasowej?

 
Praca tymczasowa to szansa, zarówno dla przedsiębiorstw, których działalność ma charakter sezonowy, bądź też związana jest z wytwarzaniem czy też przetwarzaniem dóbr na użytek publiczny, co w konsekwencji oznacza czasowe zwiększenie zapotrzebowania na personel.  Ale to również szansa dla osób poszukujących pracy, to z jednej strony możliwość zebrania pierwszych doświadczeń dla osób rozpoczynających swoją karierę, z drugiej natomiast pomoc w znalezieniu zatrudnienia w obliczu przemian, charakterystycznych dla współczesnych rynków pracy, które stanowią duże wyzwanie, szczególnie dla osób w średnim wieku.
Profil firmy od momentu jej założenia ulegał modyfikacjom wraz ze zmianami zachodzącymi zarówno na polskim, jak i na europejskich rynkach pracy. Mamy nadzieję, że nasza firma jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i tych którzy go tworzą, tak pracowników jak i pracodawców. Często mówimy o nas, jako o takim elemencie spajającym pracodawców i pracowników, łączniku sprawiającym, iż pracodawcy otrzymają właściwy personel i odwrotnie, pracownicy rzetelnych i dbających o ich interesy pracodawców. 
Obok pracy tymczasowej, pozostającej głównym aspektem działalności firmy, wspomnieć należy również inne usługi, które świadczy nasza firma w Polsce i zagranicą: szeroką gamę rekrutacji, leasing pracowniczy, outsourcing funkcji, merchandising, consulting, payroll pracowniczy, jak również niezwykle kompleksową obsługę klienta w zakresie doradztwa personalnego i szkoleń.
 

Czy od początku działalności otworzyli się Państwo na rynek niemiecki, czy przyszło to z czasem?

 
To właściwie nie my otworzyliśmy się na nowe rynki pracy, tutaj należałoby wspomnieć, iż mówimy nie tylko o rynku niemieckim, to one otworzyły się na nas. A dla nas oznaczało to wyzwanie do podjęcia… gdyż w otwarciu się europejskich rynków pracy na wymianę personelu zobaczyliśmy szansę na budowanie dobrego wizerunku zarówno polskiego przedsiębiorcy, jak i polskiego pracownika, który dzięki rzetelnej wiedzy, wysokim kwalifikacjom, a nade wszystko zaangażowaniu będącemu wynikiem nieprzeciętnej motywacji zyskuje opinię „fachowca w swojej branży” i przeciera szlak dla kolejnych osób, poszukujących doświadczenia na zagranicznych rynkach pracy. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw pracodawcom poszukującym personelu i takim właśnie osobom […] i tak jest do dnia dzisiejszego… gdyż firma nie tylko zadomowiła się na wielu rynkach pracy, ale ciągle stara się o pozyskanie nowych partnerów i penetruje nowe rynki pracy.
 

Ile osób pracuje w agencji MGsolutions i jak by Pani mogła scharakteryzować te działy, za co odpowiadają i ile osób je tworzy?

 
Uważne spojrzenie na pierwsze lata naszej działalności pozwala na stwierdzenie pewnej prawidłowości: wraz z poszerzaniem oferty skierowanej zarówno do pracodawców jak i osób poszukujących zatrudnienia wzrastała liczebność pracowników własnych, wykonujących swą pracę na terenie całej Polski i w poszczególnych krajach europejskich, podejmujących działania mające na celu koordynowanie obsługiwanych projektów. Każdy dział ma naturalnie swoje określone zadania, ale na pewno jako plus należy wspomnieć o ścisłej współpracy jaka istnieje pomiędzy poszczególnymi działami.
Pracownicy naszej firmy to w przeważającej mierze osoby wielojęzyczne.  Staramy się z pasją podchodzić do realizowanych przez nas zadań, koordynowania i pozyskiwania zarówno pracodawców, pragnących podjąć współpracę z firmą, jak i pracowników, którzy łączą się z naszą firmą na wiele lat. 
My sami określamy się jako team, który zna swoje mocne strony (jak doskonała organizacja pracy, jasno określone cele, kompleksowa wiedza merytoryczna, indywidualne podejście do klienta, zaangażowanie oraz pewność działania, współpraca) a jednocześnie dzień po dniu stara się nauczyć czegoś nowego, udoskonalić i rozwinąć.  
 

Jak bardzo zmienił się rynek odkąd się na nim pojawiliście?

 
Podstawę efektywnego działania naszej firmy stanowią zarówno systematyczne pozyskiwanie informacji na temat nowego dla firmy rynku pracy, jak również ciągłe aktualizowanie nabytej wiedzy o sytuacji w krajach, gdzie realizujemy już swe projekty. Rynek zmienia się nieustannie, niekiedy są to zmiany sezonowe, kiedy indziej stają się długotrwałą tendencją. Z pewnością rynek pracy jest coraz bardziej wymagający. Wymagania te dotyczą zarówno kwalifikacji, doświadczenia jak i przede wszystkim, zaangażowania, motywacji i sumienności. 
 

Czy pomagacie ludziom poszukującym pierwszej pracy? Jeśli tak, to jakie kryteria muszą spełniać?

 
Nasza oferta skierowana jest w równym stopniu do różnych grup osób. Staramy się dotrzeć zarówno do kandydatów, którzy jeszcze nie podjęli zatrudnienia, jak i do tych, którzy stracili pracę, bądź też chcą ją na nowo podjąć po dłuższej przerwie. Podstawowym kryterium, które musi spełniać absolutnie każdy kandydat, niezależnie do której z wymienionych grup osób się zalicza, jest wysoka motywacja do podjęcia i rzetelnego wykonywania powierzonej mu pracy. Wszystkie pozostałe kryteria, jak znajomość języka, mobilność, doświadczenie w branży, posiadanie stosownych uprawnień pozostają ściśle związane z konkretnym, proponowanym przez nas stanowiskiem, dlatego niemożliwe jest wskazanie zamkniętego katalogu warunków, które kandydat musi spełniać, by podjąć z nami współpracę. Właściwie zmienność, która cechuje naszą branżę może stanowić również jej zaletę. Kandydaci dostarczają nam wiedzy o sobie, swoich oczekiwaniach, umiejętnościach i swoim dotychczasowym doświadczeniu, naszym zadaniem jest skierowanie właściwych kandydatów na najlepsze dla nich stanowiska pracy. 
 

Z iloma firmami współpracujecie stale i z jakich branży?

 
Dzięki szerokiemu wachlarzowi przedsiębiorstw z różnych branż współpracujących z naszą firmą zarówno w Polsce jak i zagranicą o zatrudnienie mogą się ubiegać osoby o różnych kwalifikacjach, w różnym wieku, z doświadczeniem lub bez, znających języki obce bądź też nie. Realizujemy projekty w wielu branżach. Do tych najważniejszych należą: 
 
 • Logistyka,
 • Produkcja,
 • Budownictwo,
 • Prace wykończeniowe,
 • Prace montażowe,
 • Gastronomia,
 • Prace sezonowe w ogrodnictwie i rolnictwie.
 •  

  Pozyskujecie wciąż nowe firmy, w celu rozszerzenia oferty? Proszę też opowiedzieć jaką pracę za granicą macie do zaoferowania?

   
  Klient – pracodawca, z którym współpracujemy,  jest dla nas partnerem, który mówi nam o swoich życzeniach, a my próbujemy spełniać je w realny dla nas oraz dla niego sposób. Pozyskiwanie klientów jest kluczowym zadaniem, od którego powodzenia zależy kształt i zasięg funkcjonowania naszej firmy. Do każdego partnera-pracodawcy, z którym współpracujemy, czy to w Polsce, czy też poza granicami naszego kraju podchodzimy niezwykle indywidualnie, prowadzimy szczegółowe rozmowy, które pozwalają nam z jednej strony na wyszukanie odpowiednich kandydatów i przygotowanie ich do podjęcia pracy, z drugiej natomiast ułatwiają późniejszą obsługę projektu. Ponadto, dzięki przynależności do układów zbiorowych na terytorium krajów UE zapewniamy zagranicznym pracodawcom, iż usługi przez nas świadczone są zgodne nie tylko z polskim, ale również miejscowym prawem pracy i przepisami taryfowymi. Praca, którą oferujemy zależy w dużej mierze od bieżącego zapotrzebowania firm, z którymi współpracujemy, najczęściej powtarzającymi się stanowiskami są: pomocnicy na produkcji, magazynierzy, komisjonerzy, wszelkie prace pomocnicze. Jednak często szukamy też specjalistów w branży przemysłowej, specjalistów w branży IT… na przestrzeni lat mieliśmy do zaoferowania już przeróżną pracę i przeróżne stanowiska. 
   

  Na Państwa stronie znajduje się takie stwierdzenie: „stosujemy autorskie modele współpracy dotąd niestosowane na rynku polskim” ? Co się za tym kryje?

   
  Jesteśmy firmą, która chętnie sięga po nowe i innowacyjne rozwiązania. Na podstawie zebranych doświadczeń wypracowujemy, własne – autorskie rozwiązania, które usprawniają komunikację z naszymi pracownikami i współpracę z naszymi klientami. Nieustannie stawiamy sobie pytanie: Jak reagować na nowe wyzwania i trendy, pojawiające się nieustannie na rynkach europejskich, tak by zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i usatysfakcjonować zagranicznych kontrahentów? Elastyczność, zaangażowanie, kreatywność i wysoka motywacja całego zespołu, jak również wspomniane nowatorskie rozwiązania i wypracowane procedury są czynnikami, które wpływają bezpośrednio na jakość świadczonych przez nas usług i pozwalają bez wątpienia stawić czoło nowym wyzwaniom. Nie obawiamy się ich. Staramy się wykonywać naszą pracę każdego dnia z wielką rzetelnością i stąd też wierzymy, że dobrze wykonana usługa zachęci jeszcze wielu pracodawców do korzystania z naszej pomocy stąd też z optymizmem patrzymy w przyszłość. 
   

  Jak wygląda wyjazd z Polski od strony logistycznej? Przejazd i zakwaterowanie jest zapewnione?

   
  Osoby, które decydują się na podjęcie pracy zagranicą przygotowywane są do wyjazdu przez osoby obsługujące projekt na terenie Polski. Oprócz weryfikacji znajomości języka i pomocy w znalezieniu zakwaterowania na terenie państwa przyjmującego kandydatom przedstawiane są informacje ściśle formalne, ale także pomocne wskazówki dotyczące życia i funkcjonowania dla wielu w nowej i nieznanej jeszcze rzeczywistości. W każdym momencie, przed podjęciem pracy i w trakcie swojego pobytu pracownicy mogą liczyć na rzetelną pomoc koordynatorów, zarówno w Polsce, jak również w różnych krajach Europy, gdzie są na miejscu dostępni dla uczestniczących w projektach osób. W zależności od sytuacji w ramach realizowanego projektu najczęstszym stosowanym przez nas rozwiązaniem jest tworzenie mobilnych grup, które są samodzielne i mogą nie tylko swobodnie dojeżdżać do miejsca pracy, ale również zadbać o ciekawe spędzanie swojego czasu wolnego. 
   

  I co musi przygotować osoba wyjeżdżająca do pracy zagranicę?

   
  Osoba, która decyduje się na podjęcie z nami współpracy  jest automatycznie przejmowana przez naszego koordynatora, który jak wspomniałam pomaga jej w dopełnieniu formalności i bezpośrednim przygotowaniu do wyjazdu. W zależności od podjętego zatrudnienia, branży, warunków mieszkaniowych kandydaci otrzymują konkretne wskazówki i propozycje co warto zabrać ze sobą i jak się wyposażyć, by rozpoczęcie pracy za granicą związane było z jak najmniejszym stresem i obciążeniem dla osób podejmujących ten krok. Ze strony pracownika oczekujemy natomiast wspomnianej rzetelności i motywacji oraz cenimy sobie nieustanne pozostawanie z nami w kontakcie. W ten sposób jesteśmy w stanie reagować na bieżące potrzeby pracowników i wspierać ich nie tylko na początku ale również w trakcie trwania zatrudnienia. 
   

  Dużo osób regularnie korzysta z Państwa wyjazdów do pracy?

   
  Właśnie  regularność, o której wspomniała Pani w pytaniu, jest czymś, co jak sądzimy, tworzy wizerunek naszej firmy. Duża liczba stałych pracowników od lat korzysta z ofert z naszej pomocy w znalezieniu zatrudnienia, niekiedy nie tylko w ramach różnych projektów, lecz często nawet w ramach różnych państw. Jest to duża liczba pracowników, zważywszy na tymczasowy charakter naszych ofert. Natomiast ogólna liczba osób zatrudnionych przez nas waha się w zależności od zapotrzebowania a to z kolei jak wiemy uwarunkowane jest wieloma czynnikami, między innymi sezonowością. 
   

  Jak Polaków oceniają niemieccy pracodawcy?

   
  Polacy postrzegani są jako zmotywowani, zdolni i ambitni pracownicy. Coraz częściej są oni doceniani i dowartościowywani przez swych niemieckich pracodawców. Ci ostatni natomiast duży nacisk kładą na punktualność. A ta jak wiemy niekoniecznie jest naszą zaletą narodową. Tu niekiedy uczulamy naszych pracowników, by przez pozornie niewielkie niedociągnięcia nie wpływać negatywnie na tę ocenę. Jako firma troszczymy się też o to, by doceniano polskiego pracownika i właściwie postrzegano wykonaną przez niego pracę. 
   

  Dobrze, porozmawiajmy o pracy w Polsce. Co oferują Państwo osobom, które przychodzą zapoznać się z ofertami pracy? W grę wchodzą firmy z całej Polski?

   
  Tak, w grę wchodzą firmy z całej Polski. Natomiast jak i zagranicą tak i w Polsce nasze oferty są odpowiedzią na zgłaszane przez Pracodawców zapotrzebowanie. I tutaj apel do Pracodawców: Zapraszam wszystkich do zapoznania się z przywilejami i zaletami, jakie daje korzystanie z Agencji Pracy Tymczasowej. Jako Agencja prowadzimy rekrutacje na terenie całej Polski, docieramy do szerokiego grona kandydatów i odciążamy firmy pod względem kadrowo-płacowym. Nie tylko otrzymacie Państwo wyselekcjonowanych kandydatów do pracy, ale dzięki nam będziecie się mogli skupić na prowadzeniu swej właściwej działalności. Jeśli natomiast chodzi o oferty: branże są różne, zapotrzebowanie jest różne. Ważne jest natomiast to, w jaki sposób można rozpocząć z nami współpracę: kandydaci mogą aplikować na konkretne ogłoszenia, zamieszczane czy to na naszej stronie internetowej, czy też na portalach ogłoszeniowych, z którymi współpracujemy. Drugą drogą jest aplikowanie przez stronę internetową i zaczekanie na pojawienie się stosownej oferty. Wtedy nasi konsultanci kontaktują się w sprawie przedstawienia szczegółowych informacji. 
   

  Można znaleźć u Państwa oferty pracy zdalnej? Żeby nie było konieczności wyjeżdżania z kraju, lub do innego miasta?

   
  Oferty pracy zdalnej należą wprawdzie do rzadkości, jednak mieliśmy już zapytania ze strony firm zarówno polskich jak i zagranicznych, co do tego typu rozwiązań. W naszej branży wszystko zmienia się bardzo szybko i coś, co było mniej popularne, bądź też mniej wykorzystywane w jednym sezonie może niezwykle szybko stać się obowiązującym na rynku trendem w następnym. Z drugiej natomiast strony, przy pozyskiwaniu nowych firm do współpracy zwracamy dużą uwagę na predyspozycje, umiejętności i możliwości naszych kandydatów. To optymalny sposób dopasowania kandydatów do miejsc pracy, niezwykle trudny jednakże do realizowania w praktyce. 
   
   

  Co uważacie za swój największy sukces w dotychczasowej działalności?

   
  Każdy projekt jest inny, każdy jest wyzwaniem i cieszymy się każdym projektem i każdym pracownikiem, który wraca zadowolony do kraju i pyta, kiedy znowu będzie mógł z nami wyjechać (…). Są projekty, które wymagają szczególnej wiedzy i kompetencji  z naszej strony, są też takie, gdzie musimy działać niezwykle szybko. Mamy poczucie, iż nasza praca jest ważna a naszym sukcesem jest każdorazowo dobrze zrealizowany projekt. Wiele osób przychodzi do nas z polecenia, wiele firm odzywa się do nas, ponieważ otrzymało informację od nas od firmy, z którą już współpracujemy. To są chyba nasze największe codzienne sukcesy . 
   

  Czym przekonuje Pani ludzi, którzy mają obawy przed wyjazdem zagranicę. Czy czynnikiem motywującym są pieniądze, które można zarobić w Niemczech?

   
  Doskonale rozumiemy osoby, które stresują się z powodu wyjazdu, bądź nawet obawiają się podjąć zatrudnienie.  Najlepszym lekarstwem jest na pewno cierpliwa rozmowa i udzielenie solidnych informacje. Im więcej przekażemy szczegółów na temat przyszłego miejsca pracy, zakwaterowania, warunków panujących na miejscu tym łatwiej będzie takiej osobie podjąć decyzję.  Mamy tego świadomość, dlatego zwykle nasze rozmowy rekrutacyjne trwają długo a kandydaci mają możliwość konsultowania się z nami właściwie w każdej chwili. Motywacje do podjęcia zatrudnienia zagranicą są różne. Na pewno w grupie osób wyjeżdżających wielu jest takich, którzy chcą więcej zarobić. Jednak coraz częściej spotykamy się z osobami, które chcą zdobywać doświadczenie czy doskonalić język. 
   

  Na koniec proszę napisać jak najłatwiej można nawiązać z Państwem kontakt. Gdzie się reklamujecie, ogłaszacie, pojawiacie się może na targach pracy?

   
  Pierwszym i najpełniejszym źródłem informacji jest nasza strona internetowa, tutaj przypomnę www.mg-solutions.pl. Natomiast na każdym z ogłoszeń zamieszczanych regularnie na portalach internetowych znajdują się odsyłacze, adresy mailowe, numery telefonów. Można kontaktować się z nami mailowo, telefonicznie bądź osobiście w siedzibie naszej firmy w Krakowie. Uważamy, jak już wspomniałam, iż najlepszym sposobem rozpowszechniania informacji o nas jest dobrze spełniona usługa, w konsekwencji czego jedni Pracodawcy polecają nas innym, a zadowoleni pracownicy informują swoich znajomych, kolegów czy członków rodziny o możliwości podjęcia zatrudniania przez naszą firmę. Staramy się w naszej pracy w ten sposób podchodzić do naszych kandydatów i pracowników, jakbyśmy chcieli, by obchodzono się z nami. I może takiemu właśnie nastawieniu zawdzięczamy nasze małe codzienne sukcesy. 
   
  Dziękując tym z Państwa, którzy już skorzystali z oferty naszej firmy, czy to po stronie Pracodawców czy Pracowników kieruję serdeczne zaproszenie do wszystkich Państwa, którzy chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat współpracy z nami do podjęcia bezpośredniego z nami kontaktu. Serdecznie zapraszamy!
   
  MGsolutions MGJJ Sp. z o. o. Sp. k.