Main Partners Sp. z o.o.

2.6 Dodaj merytoryczną opinię

Dla pracodawcy

Dla pracodawcy

 

DLA PRACODAWCY
Szukasz pracowników i chcesz zaoszczędzić czas oraz zmniejszyć koszty zatrudnienia i administracji? Oferujemy naszą pomoc. Pomożemy znaleźć pracowników sprawnie przeprowadzając Cię przez cały proces i odciążając Twoją firmę w sprawach administracyjno-kadrowych.

LEGALIZACJA POBYTU I PRACY CUDZOZIEMCÓW
Pozyskujemy dla Państwa pracowników wykwalifikowanych i fizycznych. Posiadamy własną bazę kandydatów cudzoziemskich. Dla naszej firmy pracują ludzie pochodzący z Azji, między innymi z Filipin, Ukrainy, Białorusi czy Gruzji. Pracując z nami, mają Państwo gwarancję legalnego zatrudnienia, gdyż dopełniamy wszelkich formalności potrzebnych do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na pobyt Polsce. Nasi pracownicy posiadają przeprowadzone badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. My zajmujemy się formalnościami, Państwo cieszą się efektywnym i wydajnym pracownikiem, o którego dbamy pod każdym względem.

Przeprowadzamy również u klientów audyty legalności zatrudnienia cudzoziemców, podczas których weryfikujemy, czy cudzoziemcy są zatrudnieni legalnie oraz wskazujemy na ewentualne braki lub nieprawidłowości. Dzięki audytowi klienci mają pełną świadomość, jakie dokumenty należy posiadać lub o jakie dokumenty należy uzupełnić posiadaną dokumentację, na wypadek kontroli służb powołanych do kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców
 • Wsparcie i doradztwo w zatrudnianiu cudzoziemców
 • Gwarancja legalności zatrudniania cudzoziemców
 • Kompleksowa obsługa formalności
 • Szkolenia z zakresu zatrudniania cudzoziemców
 • Bieżące doradztwo w zakresie HR
 • Audyt legalności zatrudniania cudzoziemców

ZAPEWNIAMY

 • kompleksową rekrutację dopasowaną do Twoich potrzeb,
 • pełną legalność zatrudnienia,
 • przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez pracownika zezwolenia na pracę w Polsce, karty pobytu oraz wizy,
 • organizację transferu pracowników do Polski oraz zapewnienie zakwaterowania w okolicach miejsca pracy,
 • stałą opiekę Koordynatorów posługujących się płynnie językami: angielskim, rosyjskim, niemieckim, ukraińskim, nepalskim, hindi. Skutecznie eliminujemy barierę językową.

GWARANTUJEMY

 • wyszukanie odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, którzy mogą podjąć pracę w każdej chwili,
 • przekazanie informacji o kandydatach (CV, rekomendacje, certyfikaty) celem umożliwienia dokonania wyboru właściwego pracownika,
 • umożliwienie zorganizowania rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami przez dostępne komunikatory video,
 • przygotowanie wszystkich dokumentów wymaganych do uzyskania przez pracowników zezwolenia na pracę w Polsce lub karty pobytu oraz wizy,
 • wymianę pracownika w przypadku niespełnienia uzgodnionych wcześniej wymagań,
 • bieżący kontakt koordynatorów z pracownikami.

 

 
Main Partners Sp. z o.o.