INWEMER System sp. z o.o.

2.1 Dodaj merytoryczną opinię

Wywiady INWEMER System sp. z o.o.

Miniaturka
Joanna Kubiak
Kierownik Marketingu i Sprzedaży INWEMER System sp. z o.o.

Gdzie znajduje się główne centrum zarządzania firmy INWEMER?

Siedziba firmy mieści się w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sulejowskiej 45. To właśnie tu znajduje główna administracja z działami księgowości, personalnym czy IT. Firma INWEMER powstała 1992 roku. Z początku jako firma lokalna, działaliśmy na terenie województwa łódzkiego. Od 2004 roku świadczymy usługi na terenie całego kraju. 

Jak wygląda struktura firmy INWEMER, jaki typ klienta obsługuje i jak reagują Państwo na zmiany zachodzące w branży?

Na przestrzeni, tych pond dwudziestu lat firma INWEMER przekształcała się i rozwijała. Obecnie, INWEMER dba o należyte, kompleksowe utrzymanie w czystości pomieszczeń i terenów zewnętrznych wokół budynków Klientów, zapewnia spokój oraz bezpieczeństwo poprzez usługi ochrony osób i mienia, pomaga w prawidłowym utrzymaniu wyposażenia i elementów budynku realizując techniczną obsługę nieruchomości, a także stanowi wsparcie, oferując swój personel w ramach Agencji Pracy Tymczasowej. Na bieżąco monitorujemy branże, w których działamy. W zeszłym roku wprowadziliśmy na rynek nowa usługę: techniczną obsługę nieruchomości. Obecnie świadczymy ją w ponad 1500 obiektach na terenie kraju.Obsługujemy zarówno instytucje publiczne, jak również prywatne przedsiębiorstwa: korporacje sieciowe, usługowe, a także indywidualnych przedsiębiorców.

Jakie kanały wykorzystują Państwo do kreowania marki INWEMER oraz pozyskiwania i utrzymywaniu klientów?

Przede wszystkim wykorzystujemy Internet do promocji i budowania wizerunku INWEMER. Posiadamy nowoczesną i atrakcyjną stronę internetową www.inwemer.pl oraz wykorzystujemy tzw. nowe media. Jesteśmy obecni na portalach społecznościowych. Ponadto publikujemy reklamy i artykuły sponsorowane w branżowej prasie biznesowej.Do obsługi naszych klientów i pozyskiwania nowych, wykorzystujemy głównie bezpośredni kontakt za pośrednictwem naszej wyspecjalizowanej kadry przedstawicieli handlowych.

Czym kierują się Państwo w swojej działalności i wykonywaniu obowiązków?

Prowadzimy działalność biznesową, mając na uwadze odpowiedzialność etyczną, społeczną i środowiskową. Strategia rozwoju grupy spółek INWEMER opiera się na zachowaniu równowagi pomiędzy dążeniem do osiągnięcia sukcesu gospodarczego, a dbałością o relacje z pracownikami, kontrahentami i partnerami, troską o społeczności lokalne, w których działamy, a także środowisko naturalne.Wspieramy Fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz placówki edukacyjne: ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły, przedszkola.

Jak wygląda system motywujący dla pracowników w INWEMER?

Posiadamy zintegrowany system kontroli jakości, który pozwala na bieżące monitorowanie realizacji usługi, jak i stałe doskonalenie stosowanych przez nas rozwiązań. Wyniki tych monitoringów pozostają w ścisłym powiązaniu z systemem wynagradzania naszej kadry zarządzającej. System ten uwzględnia również premiowanie za jakość dla personelu bezpośrednio wykonującego prace w obiektach naszych klientów. Dla naszych pracowników mamy nagrody zarówno finansowe, jak i poza gotówkowe w postaci dyplomów, gadżetów i upominków. Prowadzimy doradztwo zawodowe oraz wsparcie merytoryczne dla osób niepełnosprawnych.Dla pracowników kadry zarządzającej oferujemy szkolenia, a także spotkania integracyjne, które wraz z rozwojem firmy uległy zmianie. Przez wiele lat odbywały się kilkudniowe wyjazdy całej kadry zespołu administracyjnego, menadżerskiego oraz zarządzającej (około 200-250 osób). Obecnie ze względu na wielkość i ilość zatrudnionych osób byłoby to ciężkie do zrealizowania. Wobec tego teraz spotkania integracyjne odbywają się w regionach. Każdy z trzech regionów organizuje swoje spotkanie integracyjne.

W jaki sposób pozyskują Państwo kandydatów na potencjalnych pracowników?

Proces rekrutacji odbywa się w naszych biurach i jednostkach terenowych zlokalizowanych  w całym kraju. Przy rekrutacji korzystamy z portali internetowych poświęconych ofertom pracy.  Zamieszczamy ogłoszenia i zbieramy aplikacje CV. Następnie umawiamy kandydata na spotkanie z rozmową kwalifikacyjną (w zależności od stanowiska i umiejętności kandydata potrzebujemy jednej, bądź dwóch spotkań). Podczas pozytywnego przejścia spotkania z rozmową kwalifikacyjną, kandydat otrzymuje od nas skierowanie na badania. Po dostarczeniu przez kandydata zaświadczenia o niekaralności oraz wykonanych badań o braku medycznych przeciwwskazań, zostaje podpisana umowa z kandydatem.

W jaki sposób wspierają Państwo zatrudnienie wśród młodych osób?

Jesteśmy otwarci na młodych pracowników. Uczestniczymy w targach pracy organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. Ze względu na profil naszej działalności studenci i osoby świeżo po studiach rzadko wybierają naszą firmę. Najczęściej zatrudniamy absolwentów w naszych biurach, w obszarze administracji i zarządzania.

Czy możliwa jest w Państwa firmie praca zdalna?

Tak, zwykle to telemarketing, działania marketingowe. 

Jakich pracowników poszukują Państwo najczęściej i jacy muszą być potencjalni kandydaci?

Najczęściej poszukujemy pracowników utrzymania czystości, pracowników technicznej obsługi nieruchomości, ochroniarzy, a także pracowników do zadań produkcyjnych w obiektach naszych klientów.Szczególnie liczy się dla nas zaangażowanie i uczciwość. Z uwagi na świadczenie pracy w obiektach naszych klientów, wymagamy od pracowników dyskrecji oraz staranności w wykonywaniu codziennych obowiązków. Mile widziane są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, gdyż działając jako zakład pracy chronionej, mamy do zaoferowania takim pracownikom dużo więcej niż pracodawca na wolnym rynku. 

Jakie osiągnięcie firmy INWEMER jest dla Państwa powodem do dumy?

Jesteśmy jedną z największych firm w Polsce, wśród zakładów pracy chronionej, która świadczy usługi utrzymania czystości w korporacjach - dla klientów multilokacyjnych. Oferujemy usługi m.in. dla sektora publicznego, bankowego, czy ubezpieczeniowego.Zapewniamy jednolity standard naszych usług i jesteśmy elastyczni we współpracy z naszymi klientami.Najważniejsza jest dla nas jest wieloletnia współpraca, która stanowi najlepszą rekomendację. Współpracujemy  z poważnymi „graczami” i obsługujemy różne branże: przemysłowe, handlowe, oświatowe, zakłady większych i mniejszych firm.
INWEMER System sp. z o.o.