GoWork.pl

2.3 Dodaj merytoryczną opinię

Wywiady GoWork.pl

Miniaturka
Paulina Koprowska
Dyrektor operacyjna Szkół Policealnych GoWork.pl
___________________________________________________________________

GoWork.pl

GoWork.pl to dynamicznie rozwijająca się firma, której działalność rozpoczęła się w 1990 roku. W chwili obecnej  firma oferuje różnorodne usługi między innymi wspierające pracodawców w skutecznej rekrutacji oraz w budowaniu ich pozytywnego wizerunku. Obecnie GoWork.pl jest uznawany za jedną z najprężniej rozwijających się firm rekrutacyjnych i szkoleniowych w Polsce. Posiadamy oddziały w największych miastach w kraju, takich jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Olsztyn, Katowice, Kraków, Łódź, Lublin, Szczecin. Ponadto GoWork.pl jest właścicielem jednego z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych serwisów pracy w Polsce.


Pojedyncze przypadki uczniów zapadają mi w pamięć i utwierdzają mnie w przekonaniu, że praca w szkole policealnej pozwala dostrzec człowieka, który przychodzi dokonać konkretnej zmiany w swoim życiu. Wielu z naszych słuchaczy zwraca się do nas ze zdefiniowanym planem na siebie, a my musimy pomóc im ten plan zrealizować.

O misji edukacji dla dorosłych, prowadzeniu szkoły policealnej i jej charakterystyce rozmawiamy z Pauliną Koprowską, Dyrektor operacyjną Szkoły Policealnej GoWork.pl

 

 

Paulina, w tym roku mija 10 lat od powołania pierwszego oddziału Szkoły Policealnej GoWork.pl. Przez lata jej struktury rozwinęły się kilkunastokrotnie. W jakim momencie rozwoju naszych szkół policealnych przystąpiłaś do pracy w GoWork.pl?

Podobnie jak rozwój Szkół Policealnych GoWork.pl, moja praca w szkolnictwie dla dorosłych, również trwa już 10 lat. Do zespołu szkoły miałam możliwość dołączyć na półmetku jej dotychczasowego istnienia. W 2014 roku rozpoczęłam prace jedynie dla oddziału warszawskiego, który już wtedy był bardzo rozbudowany. W zajęciach uczestniczyło kilkadziesiąt grup słuchaczy. Szkoła posiadała już sale praktycznej nauki zawodu i bardzo duże zaplecze dydaktyczne, którego nie powstydziłyby się niektóre uczelnie. Szczególnie mam na myśli pracownię dentystyczną czy farmaceutyczną.

Jakie czynniki wpłynęły na to, że zaangażowałaś się w pracę w tym sektorze edukacji?

Wiele osób często zaczyna swoją drogę zawodową przez przypadek i chyba tak też było ze mną. Pamiętam, że ogłoszenie o pracę na stanowisku administracyjnym w Centrum ŻAK znalazłam na swojej uczelni. Postanowiłam się tam zgłosić. Oczekiwałam czegoś innego, jako dwudziestojednoletnia dziewczyna, ale z drugiej strony byłam bardzo podekscytowana, ponieważ była to pierwsza praca na etat, moje rozpoczęcie kariery i przygody zawodowej. Myślę, że po pewnym czasie zrezygnowałabym z tej pracy, chociażby ze względów logistycznych, jednakże pojawiły się awanse i wraz z nimi kolejne wyzwania zawodowe, którym chciałam sprostać, by nabrać więcej doświadczenia. Postanowiłam zostać tam jeszcze przez jakiś czas. Odkrywałam, że zaczynam się realizować.

Jakie jest idea szkół policealnych?

Sama idea szkół policealnych polega na dostępności oferty edukacyjnej dla osób, które nie posiadają matury lub dla tych, którzy pewien etap zawodowy mają już za sobą i szukają zmian. Szkoły policealne pomagają im w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych. To absolutnie trafny wybór w chwili, kiedy ktoś zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że dotychczasowe zajęcie nie przynosi mu poczucia samorealizacji.

Co zachęciło Cię do podjęcia pracy dla Szkół Policealnych GoWork.pl? Jak zdobyte w Centrum Nauki i Biznesu Żak doświadczenia pozwoliły Ci sprawnie wdrożyć się w projekt naszych szkół?

Kiedy otrzymałam ofertę z GoWork.pl, pomyślałam, że chodzi o pracę w agencji pośrednictwa pracy. W tamtej chwili szukałam zmiany, dlatego postanowiłam spróbować. Później, w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, zaproponowano mi, abym dołączyła do zespołu Szkół Policealnych GoWork.pl i nie ukrywam, że potrzebowałam dłuższej chwili, żeby podjąć decyzję. Zmiana, której oczekiwałam, miała nie nastąpić. Wiedziałam jednak, że z poprzedniej firmy odchodzę z bardzo dużym zapleczem wiedzy merytorycznej. Poprzednie pięć lat pracowałam nad organizacją roku szkolnego, egzaminów państwowych, czy zatrudnianiem nauczycieli. Miałam przeczucie, że mimo podobnego charakteru pracy, w GoWork.pl spotka mnie zupełnie coś nowego, w co będzie można w pełni na nowo się zaangażować. Zdawałam sobie sprawę, jak ważne miejsce zajmują na rynku szkoły policealne i chyba ten argument przeważył. Postanowiłam zaoferować zespołowi swoje doświadczanie i wykorzystać je do budowania nowej jakości w prowadzeniu szkoły policealnej.

Jak wówczas (2015-2016) rynek usług edukacyjnych w Polsce reagował na rozwój Szkoły Policealnej GoWork.pl?

Lata 2015-2016 to dosyć przełomowy moment, ponieważ było chwilę po wielu znaczących zmianach w Ustawie o Prawie oświatowym. Wbrew pozorom Prawo oświatowe jest chyba jedną z najczęściej nowelizowanych w Polsce ustaw. Wówczas przede wszystkim zmieniły się zasady dotowania takich szkół jak nasze, a ośrodki edukacyjne zaczęły iść bardziej z duchem postępu technologicznego. Wprowadzono więcej zajęć do pracy z komputerem, a dla nas, jako ośrodków egzaminacyjnych zaczęto przeprowadzać szkolenia z realizowania egzaminów w formie elektronicznej.

zajęcia w sali

Już po nieco ponad roku swojej pracy w GoWork.pl, koordynowałaś funkcjonowanie jednego z regionów, gdzie nasze szkoły mają placówki. Z jakimi wyzwaniami musiałaś się zmierzyć? Jak te doświadczenia pozwoliły Ci poznać specyfikę prowadzenia szkoły i ukształtować swoją własną strategię zarządzania nią?

Po roku objęłam część naszych oddziałów. Niektóre z nich robiły pierwsze kroki, a inne świętowały już sukcesy kolejnych dobrze przeprowadzonych naborów i rekrutacji. Wówczas wyznaczyliśmy sobie zadanie, by w przyszłości wszystkie nasze oddziały mogły być na równie wysokim poziomie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nam się to udaje. Po kolejnych kilku miesiącach objęłam stanowisko Dyrektora Operacyjnego i wówczas byłam w stu procentach odpowiedzialna za wszystkie nasze działania na terenie całej Polski. Jednym z większych wyzwań w pracy z zespołem rozproszonym jest po prostu brak zwyczajnego, międzyludzkiego kontaktu. Telefon czy mail nie zawsze pozwala trafie rozpoznać wagę jakiegoś problemu, dlatego na samym początku zdecydowałam, że nie będę „dyrektorem z cantali”. Chciałam, żeby każdy z naszego zespołu czuł pełne wsparcie kierownictwa i miał poczucie odpowiedzialności i wpływu na nasz projekt. Dziś pracujemy nad marketingiem czy rekrutacją we współpracy centrali z naszymi oddziałami. Sugerujemy się swoimi podpowiedziami, znajomością danej tematyki i łączymy doświadczenia dla osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Czy bycie Dyrektorem oddala Cię nieco od zajmowania się swoją pasją zawodową na rzecz zarządzania?

Absolutnie nie. Często wspomagam oddziały w prowadzeniu rekrutacji, w kontakcie z klientem, a jeżeli mogę, obsługuję nasze social media. Nie jest tak, że patrzę tylko na słupki w Excelu, które pokazują czy biznesowo nadal jesteśmy atrakcyjni dla naszej firmy. Oczywiście muszę dbać o sprawy budżetu, ponieważ jesteśmy nie tylko szkołą, lecz także częścią przedsiębiorstwa. Jednak posada Dyrektora Operacyjnego nie oddaliła mnie od zajmowania się moim macierzystym zawodem. Często, kiedy zmieni się grafik w jakimś oddziale lub ktoś nie będzie mógł poprowadzić organizacyjnie szkoły, jadę tam, żeby zachować ciągłość pracy oddziału. Czasami jestem na egzaminach zewnętrznych. Kilka razy, ze względu na choroby naszych pracowników, przeprowadziłam egzaminy sama lub zasiadałam w komisjach kwalifikacji. Nie było zadań, które dziś realizują pracownicy oddziałów, a których sama nie podejmowałam.

Istnieje wiele innych placówek, które oferują możliwość nauki po szkole średniej bez konieczności posiadania matury. Co nowego/wyjątkowego wnosi na rynek Szkoła GoWork.pl?

Przeszliśmy wszelkiego rodzaju kontrole, by realizować kierunki zarejestrowane. Posiadamy bazę dydaktyczną, przygotowaną do profesjonalnej realizacji kilkudziesięciu kierunków zawodowych, nadających odpowiednie kwalifikacje. Jest jednak rzecz, która bardzo wyraźnie wyróżnia Szkoły Policealne GoWork.pl spośród wszystkich innych. Naszym celem jest kształcenie przede wszystkim na kierunkach medycznych. W wielu miastach jesteśmy liderem w tym sektorze nauczania policealnego. Niekiedy pod koniec naborów w danych miastach otrzymujemy informację, że inne szkoły w ogóle nie utworzyły tego rodzaju kierunków.

Szkoła policealna w jakimś stopniu może zmieć życie?

Pojedyncze przypadki uczniów zapadają mi w pamięć i utwierdzają mnie w przekonaniu, że praca w szkole policealnej pozwala dostrzec człowieka, który przychodzi dokonać konkretnej zmiany w swoim życiu. Wielu z naszych słuchaczy zwraca się do nas ze zdefiniowanym planem na siebie, a my musimy pomóc im ten plan zrealizować. Jeżeli wspólnie nam się uda, w mniejszym lub większym stopniu, pomożemy dokonać tej istotnej zmiany na drodze zawodowej.

Dlaczego Szkoły Policealne GoWork.pl są odpowiednią alternatywą dla studiów?

Dzisiaj to nie tyle alternatywa dla studiów, ile dla wielu kierunków na studiach poważna konkurencja. Szkoły policealne często otwierają dużo większe możliwości zawodowe niż ukończone na danym kierunku studia. One uczą nie tyle pracy w danym zawodzie, ile wykładają teorię i istotę danego zajęcia, co na rynku pracy jest mało przekonujące. Przychodząc do szkoły policealnej, ilość zajęć praktycznych waha się od 50 do 70 procent wszystkich jednostek zajęciowych, podczas których człowiek fizycznie uczy się, jak będzie wykonywał swoją pracę i wie, jak jego praca po ukończeniu szkoły będzie wyglądać. My przygotowujemy do zawodu, a studia wypuszczają na rynek absolwenta z wykształceniem wyższym.

grupa ludzi w maseczkach

Często fakt, że szkoły policealne nie wymagają zdanego egzaminu dojrzałości, jest powodem podważania standardów nauczania w takich placówkach. Jak odpowiesz ten – pewnego rodzaju – zarzut, przez który, być może niektórzy zrezygnują z podejmowania dalszej nauki?

W latach 90. i na początku obecnego tysiąclecia pokutowało przekonanie, że brak matury dyskwalifikuje na starcie drogi zawodowej, natomiast dzisiaj to myślenie się zmienia. Oczywiście jest wiele zawodów, których nie można podjąć bez zdanego egzaminu dojrzałości i ukończenia studiów, jak zawody lekarskie, prawnicze czy inżynierskie. Brak wymogu posiadania matury nie powinien jednak powodować podważania jakości nauczania w szkołach policealnych. Pamiętajmy, że to jednostki oświatowe, które podlegają Ministerstwu Edukacji Narodowej i muszą realizować programy nauczania, które są takie same dla szkół publicznych i niepublicznych. Nie ma możliwości, żeby nauczyciel Szkoły Policealnej GoWork.pl ułożył łatwiejsze tematy zajęć, które odbiegałyby poziomem od tych realizowanych w innych szkołach.

Jak walczyć z poglądem, że szkoły policealne są gorsze od studiów? Jak uświadamiać, że to inny rodzaj nauczania i przygotowania zawodowego?

Wystarczy podkreślić, że nasi lektorzy to często nauczyciele akademiccy, którym nie zarzuca się braku kompetencji w nauczaniu na uniwersytetach czy szkołach wyższych. Oni również chcą udowodnić, że nasi absolwenci, którzy zdobywają tytuły zawodowe, są cennym zasobem rynku pracy w danej branży. Musimy pamiętać, że świat się zmienia, żyjemy coraz szybciej i wielu rzeczy potrzebujemy natychmiast. Nie chodzi tu tylko o sprawy materialne, ale o szybką zmianę samych siebie, zdobywanie kwalifikacji i w końcu szybką zmianę pracy, w czym pomaga nauka w szkole policealnej. Studia wymagają lat nauki, specjalizacji i praktyk, co wyklucza ich doraźny wpływ na życie.

Szkoła Policealna, jak każda szkoła funkcjonuje od września do czerwca. Uczestnicy zajęć to najczęściej rówieśnicy studentów. Tamci zmienili tryb i sposób prowadzenia zajęć. A jaką różnicę względem profilu innych szkół proponuje swoim uczniom GoWork.pl?

Musimy odpowiadać na zróżnicowane zapotrzebowania i podejście naszych uczniów do zajęć, ponieważ w Szkole Policealnej GoWork.pl nie uczą się tylko absolwenci szkół średnich, lecz także osoby, które przekroczyły 25. i 30. rok życia. Zajęcia nie zawsze odbywają się w blokach czterdziestopięciominutowych. Nie są też prowadzone jak na studiach, gdzie grupy są liczne, wykłady niejednokrotnie odbywają się w wypełnionych aulach i studenci nie mają możliwości swobodnej wymiany myśli z prowadzącym. W naszej szkole w wykładach uczestniczy maksymalnie kilkudziesięciu słuchaczy, dlatego ich kontakt z wykładowcą wydaje się dużo łatwiejszy, niczym ucznia z nauczycielem w szkole. Sama forma zajęć jest już bardzo studencka, ponieważ w praktyce odbywają się na zasadzie konserwatoriów. Uczniowie mają możliwość wysłuchania wykładu, zadawania pytań i rozmowy z wykładowcą, o najbardziej interesujących zagadnieniach.

To połączanie bezpośredniej relacji nauczyciela z uczniem ze szkoły i studenckiej formy zajęć. Co jeszcze tworzy Szkołę Policealną GoWork.pl miejscem wyjątkowym do zdobywania kompetencji zawodowych?

Na pewno jedną z atrakcji edukacyjnych naszej szkoły są zajęcia w terenie. Na przykład przyszłe panie kosmetyczki bardzo często mają różnego rodzaju wyjścia do fabryk kosmetycznych, gdzie poznają proces produkcyjny kosmetyków i biorą udział w licznych szkoleniach. Świetnym przykładem organizowania tego typu zajęć jest nasz oddział wrocławski, który stara się kilka razy w semestrze zapraszać różnego rodzaju firmy do prezentacji i szkoleń dla naszych słuchaczy. Staramy się, aby firmy zewnętrzne mogły pokazać u nas nowe rozwiązania w konkretnych branżach, które pozwolą naszym uczniom dopasowywać zdobywane kompetencje do zmieniających się trendów rynkowych.

Do szkół GoWork.pl zgłaszają się także studenci i osoby, które pracowały już przez jakiś czas w konkretnym zawodzie. Jak Szkoły Policealne GoWork.pl odpowiadają na ich potrzeby? Czego mogą oczekiwać od naszej oferty?

Owszem, wielu naszych słuchaczy to osoby, które w konkretnym zawodzie pracują, albo miały z nim styczność i aby móc w pełni się w nim realizować, wzbogacają swoje kompetencje w naszej szkole. Część z tych osób to również studenci. Bardzo dobrym przykładem są adepci fizjoterapii, którzy najczęściej swoje studia łączą z kierunkiem technika masażysty w Szkole Policealnej GoWork.pl, ponieważ u nas odbywają więcej praktycznych zajęć masażowych. Od naszych absolwentów i nauczycieli wiem, że fizjoterapeuta z dodatkowym dyplomem technika masażysty jest bardzo poszukiwany nie tylko polskim rynku pracy, lecz także na rynkach zachodnich czy w Skandynawii.

masaż

W tym przypadku Szkoła Policealna GoWork.pl wzbogaca przyszłych masażystów. A jak nasza szkoła odpowiada na potrzeby osób, które chcą się przekwalifikować lub uaktualnić swoje wykształcenie zawodowe?

Bardzo dobrym przykładem odpowiedzi na potrzeby tego typu słuchaczy jest nasz kierunek asystentki stomatologicznej. Kilka lat temu władze zdecydowały o wymogu udokumentowanych odpowiednich kwalifikacji pracowników gabinetów dentystycznych. Nasza szkoła okazała się świetnym wsparciem dla osób, które musiały swoją wiedzę uaktualnić lub nabyć niezbędne kwalifikacje, by nadal pracować w dziedzinie stomatologii. W tym momencie zapotrzebowanie i zainteresowanie tym kierunkiem jest nadal bardzo duże. W jednym z miast, jako jedyna szkoła policealna zebraliśmy odpowiednią ilość osób i otworzyliśmy ten kierunek w ostatnim naborze.

Uczestnicy zajęć w Szkołach Policealnych GoWork.pl są więc bardzo zróżnicowaną grupą ludzi. Sama szkoła również dostosowuje się do tej charakterystyki. A jak dbacie o dobór odpowiedniej kadry nauczycielskiej w każdym ośrodku?

W przypadku rekrutacji nauczycieli i całej kadry dydaktycznej do naszych oddziałów wszystko zaczyna się od przedstawionej podstawy programowej, poznania rozkładu materiału i określenia kwalifikacji, jakie musi posiadać dany nauczyciel, aby uczyć w naszej szkole. W pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę pracę z dyplomowanymi lekarzami i dodatkowo weryfikujemy czy dana osoba pracowała w zawodzie. Dla nas to niezwykle istotny aspekt, ponieważ nasz wykładowca musi przygotować słuchacza do egzaminu zawodowego, określającego stopień praktycznych umiejętności. Jeżeli ktoś jest tylko teoretykiem, niestety nie zawsze w pełni przekaże słuchaczom problemy i sposoby ich rozwiązania, które w danym zawodzie zdarzają się w praktyce.

Jaki powinien być nauczyciel Szkoły Policealnej GoWork.pl? Na co zwracacie szczególną uwagę, kiedy rekrutujecie przyszłego członka kadry dydaktycznej?

Z jednej strony nasz nauczyciel powinien być wyrozumiały, ponieważ uczymy osoby dorosłe, dla których szkoła jest dodatkowym i nie często nie najważniejszym obowiązkiem. Z drugiej strony powinien potrafić przekazać wiedzę w jasny, ale bardzo merytoryczny sposób. Dzięki temu, że korzystamy z serwisu pracy GoWork.pl, mamy zawsze bardzo duży wybór wykładowców czy nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Głównie rekrutacje przeprowadzają kierownicy oddziału, ponieważ oni najlepiej wiedzą, kogo potrzebują najbardziej do swojego zespołu.

Skoro wspomnieliśmy o współpracy z serwisem, warto zapytać – jak dostosowujecie ofertę edukacyjną szkół do sytuacji na rynku pracy? Jak w tym zadaniu pomaga Szkole Policealnej bycie częścią GoWork.pl?

Korzystając z tego, jakie ogłoszenia zamieszczane są przez firmy i różnego rodzaju instytucje na portalu GoWork.pl, wiemy, jak kształtuje się zapotrzebowanie na pracowników. Dotkliwym brakiem, który dostrzegliśmy na rynku pracy, jest niewystarczający zasób pracowników personelu medycznego, wspomagającego pracę lekarzy. Postanowiliśmy w głównej mierze ukierunkować naszą Szkołę Policealną GoWork.pl do kształcenia w tym obszarze. Dziś jesteśmy w stanie wydać na rynek pracy dyplomowanych masażystów, asystentki stomatologiczne, higienistki stomatologiczne i szereg innych zawodowców, których pacjenci często nie dostrzegają. To również różnego rodzaju technicy medyczni, opiekunowie medyczni, opiekunki środowiskowe, czy technicy sterylizacji medycznej – bardzo istotny zawód, chociażby w kontekście ostatnich wydarzeń.

Jak wspomniana wcześniej współpraca z serwisem, pomaga Szkole w doradztwie wyboru innych kierunków nauczania?

Liczba tych kierunków stale się zwiększa i zmienia. Najchętniej wybieranymi przez kandydatów są wspomniane kierunki medyczne, ale oczywiście nie prowadzimy wyłącznie takich. Wielu naszych uczniów wybiera również kwalifikację w kierunku technika administracji, technika rachunkowości, technika BHP czy technika informatyki. To zawody, które w dalszym ciągu potrzebują wyspecjalizowanych kandydatów do pracy.

Szkoła oferuje kierunki darmowe i płatne. Jaka jest różnica między nimi?

Kierunki płatne to najczęściej jednoroczne nauczanie zawodów specjalistycznych w formie wydłużonego kursu. Jednym z takich najpopularniejszych kursów, jest kierunek Specjalista ds. dietetyki. Obowiązek wpłacania czesnego w przypadku tego kierunku wynika z braku jego dotowania, dlatego wpłaty uczniów pokrywają wynagrodzenie wykładowców. Nasze najpopularniejsze kierunki, czyli masażysta, asystentka i higienistka stomatologiczna oferujemy w opcji darmowej i płatnej. Rożnica polega na tym, że uczeń, który wpłaca czesne, ma zapewnione całe zaplecze dydaktyczne w formie materiałów zbywalnych. Słuchacz, który korzysta z możliwości bezpłatnych zajęć na tym samym kierunku, musi sam zapewnić sobie te materiały.

kamienie masażowe na plecach pacjenta

A czy uczeń, który nie wpłaca czesnego, może korzystać ze sprzętu pracy praktycznej w takim samym zakresie i tej samej formy zajęć, co wnoszący opłatę słuchacz?

Oczywiście, obie grupy używają specjalistycznych narzędzi i urządzeń. Autoklaw czy unit stomatologiczny to elementy wyposażenia stałego, z którego wszystkie grupy mogą korzystać w tym samym wymiarze. Forma zajęć niczym się nie różni. Naszym zadaniem jest przekazywanie podstawy programowej, w tej samej liczbie godzin i z pełnym zaangażowaniem w obu wersjach.

Jakie wydatki pokrywają wpłaty?

Koszty, jakie pokrywa szkoła przy udziale czesnego, to cała obsługa administracyjna, wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników – serwisu sprzątającego i różnego rodzaju serwisów sprzętu specjalistycznego. Serwisowanie samego unitu stomatologicznego, który w szkole używany jest bez przerwy, odbywa się kilka razy w semestrze. Zapewniamy sprzęty dobrych firm i najlepsi fachowcy się nimi zajmują. Czesne pokrywa również zakup wspomnianych materiałów zbywalnych na zajęcia. W przypadku technika masażysty jesteśmy zobligowani zakupić różnego rodzaju ręczniki, środki do dezynfekcji, prześcieradła, oliwki, bańki chińskie czy kliny, które co jakiś czas trzeba wymieniać.

Wszystkie środki finansowe szczególnie dzisiaj, w czasie panowania epidemii koronawirusa, kiedy krajowa gospodarka jest zamrożona, powinny być mądrze wykorzystane. Jak obecnie uczestnicy zajęć i kursów Szkoły Policealnej GoWork.pl mogą korzystać z zajęć? Czy Szkoła wprowadziła nauczanie e-learningowe?

Jako jedna z pierwszych szkół wprowadziliśmy nauczanie e-learningowe, zanim rozporządzenie z 11 marca weszło w życie. W Poznaniu już dwa dni wcześniej zarządziliśmy wprowadzenie tego systemu i po kilku pierwszy dniach wiedzieliśmy, że poradzimy sobie w kolejnych miastach. Z wyjątkiem braku możliwości pracy w grupach, nie ma zmian w prowadzeniu nauczania. Nasi nauczyciele przesyłają słuchaczom na bieżąco wszystkie materiały – nagrywają filmiki instruktażowe i przekazują niezbędne artykuły. Mamy to szczęście, że pracujemy z osobami dorosłymi, które zdają sobie sprawę z wymogów, jakie stawia przed nami obecna sytuacja.

Czy mimo nagłej zmiany prowadzenia zajęć uda się ukończyć tegoroczne zajęcia?

Największym wyzwaniem będzie przeprowadzanie egzaminów, które są planowane na czerwiec. Ciągle czekamy na informacje, czy przeprowadzanie egzaminu zawodowego będzie mogło się odbyć. Chcę jednak zapewnić, że jako szkoła zrobimy absolutnie wszystko, żeby nasi słuchacze przystąpili do egzaminów w wyznaczonym terminie. Przygotowujemy sprzęt techniczny i wytyczne go egzaminu. Jeżeli MEN zdecyduje o wirtualnej formie egzaminowania, będziemy przygotowani.

Skoro dotknęliśmy kwestii ukończenia Szkoły Policealnej GoWork.pl, warto zapytać — z czym absolwenci opuszczają mury naszych szkół? Jak zmienia się ich status zawodowy na rynku pracy?

Każdy nasz absolwent bez względu na przystąpienie lub opuszczenie państwowego egzaminu kwalifikacji otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie. Takie świadectwo ma moc wykształcenia średniego. Jeżeli jednak nasz słuchacz przystąpi i pomyślnie przejdzie egzamin końcowy, staje się technikiem danego zwodu. Ten tytuł daje pełne prawo do jego wykonywania. Znakomita większość egzaminów w naszej szkole jest zdawana na poziomie powyżej 90 procent. Do dyplomu zawsze dołączone są dwa suplementy, które dokładnie określają kierunki zdobytych kompetencji.

uczniowie przy doświdczeniach

Z jakimi opiniami o Szkole Policealnej GoWork.pl po latach wracają byli uczestnicy zajęć?

Po latach niejednokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, kiedy nowy uczeń zgłosił się do nas, ponieważ przyjaciel, brat, czy kuzyn jest absolwentem Szkoły Policealnej GoWork.pl i polecił mu naukę w naszej szkole, przede wszystkim dlatego, że dzięki nabytym kwalifikacjom pracuje w zawodzie. O pozytywach, które na rynku pracy wypływają dla absolwentów naszej szkoły, słyszymy również od naszych nauczycieli. Absolwenci pozostają w kontakcie doświadczonymi masażystami, czy dentystami, aby wymieniać się informacjami i niekiedy dowiedzieć się, gdzie warto aplikować.

Na koniec chciałbym wrócić jeszcze do Ciebie. Czy gdybyś była na miejscu absolwenta technikum lub liceum i zastanawiała się nad wyborem dalszej edukacji, skorzystałabyś z któregoś z oferowanych przez Szkołę Policealną GoWork.pl kierunków? Który z nich i dlaczego mógłby pomóc Ci w przyszłości stać się Dyrektorem Operacyjnym tej instytucji?

Mój przykład jest jednym z tych, który mógłby zaprzeczyć szkołom policealnym. Jestem absolwentką studiów humanistycznych, jednak z wiedzą, którą posiadam dzisiaj na temat przygotowania do zawodu, wybrałabym szkołę policealną w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i jeden z kierunków ekonomicznych. Z tymi dziedzinami mam dzisiaj najczęściej do czynienia.

 

Dziś masz już w tym spore doświadczenie.
Pozostaje mi życzyć Ci rozwoju we wszystkim,
co uczyni Twoją pracę jeszcze ciekawszą.
Dziękuję Ci za rozmowę.

GoWork.pl