GoWork.pl

2.3 Dodaj merytoryczną opinię

Wartości

 
Wartości, misja i wizja

Wartości:

 
 

Szacunek

Szacunek do drugiego człowieka. Naszych pracowników, klientów i ich zespołów, a także wszystkich poszukujących pomocy i sprawiedliwości na rynku pracy. Chcemy budować wzajemne zaufanie.

 

Bezpieczeństwo

Dla nas to przede wszystkim poczucie stabilizacji i poszanowania zdrowia – zarówno fizycznego jak i psychicznego.

 

Przyjaźń

To nie tylko dobra atmosfera w firmie, ale wiele inicjatyw, które dotyczą nie tylko tego co robimy, ale nas samych. Dialog jako naczelna forma komunikacji, a także swoboda wypowiedzi oraz wyrażanie własnej opinii.

 

Zaangażowanie 

Praca z poczuciem misji. Bycie istotną częścią całego zespołu, a także wychodzenie z własnymi inicjatywami.

 

Misja firmy:

 
 

GoWork.pl uwiarygadnia opinię o pracodawcach w Polsce, wspierając ich aktywność w sieci oraz pomagając ludziom w wyborze idealnego miejsca pracy.

 

Wizja firmy:

 
 

Chcemy wspierać świadomość rynku pracy w obszarze problemów i patologii w firmach. Wierzymy, że managerowie będą robić wszystko, aby ich zespoły były dumną wizytówką ich firm.