Kontakt - Gospodarstwo Rolne Karpno J. Przedpelski s.c. Karpno - telefon, adres, NIP, informacje

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla firmy Gospodarstwo Rolne Karpno J. Przedpelski s.c. w Karpno, adresy, NIP, numery telefonów, infolinia i e-maile, oraz informacje: dane finansowe i władze firmy. Jeżeli widzisz nieaktualne dane, prosimy o informację.


Branże: Płody rolne - pozostała działalność


Dane firmowe

Nazwa pełna:

GOSPODARSTWO ROLNE KARPNO J. PRZEDPELSKI SPÓŁKA CYWILNA

NIP:

2530091744

REGON:

331248979

Forma prawna:

spółka cywilna

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2001-02-09

Data rejestracji:

1800-01-01


Profil działalności

Kod PKD:
 • 01.61.ZDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • 01.62.ZDziałalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • 01.63.ZDziałalność usługowa następująca po zbiorach
 • 01.64.ZObróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • 02.40.ZDziałalność usługowa związana z leśnictwem
 • 10.39.ZPozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 16.10.ZProdukcja wyrobów tartacznych
 • 16.22.ZProdukcja gotowych parkietów podłogowych
 • 16.23.ZProdukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • 16.24.ZProdukcja opakowań drewnianych
 • 33.19.ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę
 • 43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej
 • 43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 46.21.ZSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.22.ZSprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • 46.23.ZSprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 46.61.ZSprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • 46.73.ZSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 49.41.ZTransport drogowy towarów
 • 52.10.AMagazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 • 52.10.BMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.24.CPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.90.ZPozostałe zakwaterowanie
 • 64.99.ZPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 70.21.ZStosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
 • 73.12.APośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.BPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.CPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
 • 73.12.DPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 74.90.ZPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.31.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • 78.10.ZDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
 • 79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 81.30.ZDziałalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację
 • 90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.12.ZDziałalność klubów sportowych
 • 93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
 • 93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Rozwiń

Mapa

Gospodarstwo Rolne Karpno J. Przedpelski s.c.
0/5 Na podstawie 0 ocen.
 • 3
  78-506 Karpno
 • NIP: 2530091744 REGON: 331248979
gemius

Na podstawie badań Mediapanel prowadzonych przez Gemius w okresie od 1 marca do 31 marca 2024: wskaźniki "Real Users" platforma internet.

Ranking Użytkownicy
(real users)
 1. GoWork.pl 3 634 470
 2. Pracuj.pl 3 137 130
 3. LinkedIn 3 035 232
 4. Olx.pl 2 564 298
Gospodarstwo Rolne Karpno J. Przedpelski s.c.