BPO NETWORK Sp. z o.o.

3.4 Dodaj merytoryczną opinię

Prawa niepełnosprawnych

Prawa niepełnosprawnych

 

BPO Network zajmuje się pośrednictwem pracy między firmami a osobami niepełnosprawnymi, które, tak jak pozostali pracownicy, podlegają przepisom Kodeksu pracy. Osobie niepełnosprawnej w pracy dodatkowo przysługują uprawnienia, które wynikają z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Krótszy czas pracy
Osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności może pracować 8 godzin na dobę, czyli 40 godzin tygodniowo. W jej przypadku zabroniona jest praca w nadgodzinach. Niezgodne z prawem jest też zatrudnianie pracownika z lekką niepełnosprawnością w porze nocnej.

Inaczej wygląda sytuacja osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Tacy pracownicy mogą pracować maksymalnie 7 godzin dziennie, czyli 35 godzin tygodniowo. Co ważne, dla takich osób 7-godzinny dzień pracy to pełen etat, tzn. pracodawca nie może tego traktować jako część etatu, gdyby tak zrobił byłoby to niezgodne z obowiązującym prawem.

Istnieją jednak dwie sytuacje, gdy można odejść od tej zasady nie łamiąc prawa, tzn. gdy praca polega na ochronie, monitoringu mienia i gdy pracownik sam dojdzie do wniosku, że może pracować 8 godzin dziennie. Wówczas otrzymuje na własną prośbę skierowanie do lekarza, który musi wystawić zaświadczenie zawierające informacje o tym, że dana osoba może pracować dłużej, niż 7 godzin na dobę.

 

Przerwa w pracy – dodatkowe 15 minut
Każdemu pracownikowi ze znaczną, lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością przysługuje dłuższa (o 15 minut) przerwa w pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy wszystkim (bez względu na stan zdrowia) przysługuje 15-minutowa przerwa co oznacza, że każdy niepełnosprawny pracownik ma prawo do 30 minut przerwy w ciągu 7-8 godzin pracy, którą może spożytkować w dowolny sposób.

 

Urlop wypoczynkowy – dodatkowe 10 dni
Umiarkowana i znaczna niepełnosprawność oznacza dłuższy urlop wypoczynkowy. Dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym przysługuje niezależnie, czy pracownik zatrudniony jest na chronionym czy też otwartym rynku pracy. Na dłuższy wypoczynek nie mogą liczyć pracownicy:

  • z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  • którzy mają prawo do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów – np. sędziowie,
  • w przypadku których wymiar podstawowego urlopu wypoczynkowego przekracza 26 dni roboczych – np. nauczyciele.

 

Dodatkowe płatne dni wolne
Osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do korzystania ze zwolnienia z pracy w wymiarze do 21 dni roboczych, pod warunkiem, że nie będzie to częściej, niż raz w roku. Dodatkowe płatne dni wolne można przeznaczyć na:

czas uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – aby uzyskać zwolnienie od pracy w takim celu należy posiadać wniosek (od lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną) dotyczący skierowania na turnus rehabilitacyjny; ważne jest również, aby pracownik udający się na rehabilitację wybrał taki termin, który nie spowoduje utrudnień w pracy innych osób w firmie;
wykonywanie badań specjalistycznych lub zabiegów usprawniających, które nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy – w tej sytuacji pracodawca może oczekiwać od pracownika udającego się na badanie udokumentowania zdarzenia.

 

Zobacz więcej →

 
BPO NETWORK Sp. z o.o.