Początek roku to wejście w życie znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy. Wprowadzają one bardzo istotne zmiany zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

Płaca minimalna w górę

Znowelizowane przepisy przewidują zwiększenie płacy minimalnej do 2000 zł miesięcznie lub 13 zł za godzinę pracy – oczywiście w obu wypadkach mowa o kwotach brutto. W przypadku umowy zlecenie niesie to za sobą konieczności prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin. Nie wystarczy już zapis w umowie, który określał kwotę wynagrodzenia zleceniobiorcy. Ze względu na liczbę godzin pracy w danym okresie rozliczeniowym, kwota zapisana w umowie mogłaby nie zgadzać się z faktyczną wypłatą, która należy się pracownikowi. Właśnie z tego powodu zleceniodawca i zleceniobiorca powinni określić w umowie sposób dokumentowania liczby przepracowanych godzin. Strony mają jednak dowolność, jeśli chodzi o sposób ich potwierdzania – wystarczy więc zwykła forma pisemna, ale możliwe jest również prowadzenie ewidencji dokumentowej lub elektronicznej.

Jak prowadzić ewidencję?

Prawidłowo prowadzona ewidencja powinna w dokładny sposób określać czas poświęcony przez zleceniobiorce lub osobę świadczącą usługę na wykonanie pracy. Jeśli strony nie określiły w jaki sposób ma to następować, to ewidencja powinna być prowadzona przez osobę, która przyjęła zlecenie. Jej przedstawienie musi nastąpić przynajmniej raz w miesiącu, w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia za dany miesiąc. W przypadku, gdy zlecenie zostało przyjęte przez większą liczbę osób, to niezbędne jest prowadzenie dokumentacji dla każdej z nich z osobna. Co więcej, znowelizowane przepisy wprowadzają obowiązek przechowywania dokumentów związanych z ewidencją przez trzy lata od dnia wymagalności wynagrodzenia.

Ewidencja potwierdzeniem wiarygodności

Znowelizowane przepisy nie określają zatem sposobu, w jaki powinno nastąpić potwierdzenie godzin pracy. Co więcej, możliwe jest nieprowadzenie ewidencji. Może to nastąpić, gdy strony uzgodniły, że osoba pracują w oparciu o umowę zlecenie przekładać będzie tylko oświadczenie o liczbie przepracowanych godzin. Warto jednak prowadzić omawianą dokumentację, która może okazać się niezbędnym potwierdzeniem wiarygodności związanym z przepracowaną liczbą godzin. Powinno się jednak unikać wzorowania na ewidencji prowadzonej przez pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. W ich wypadku bowiem jest ona najczęściej prowadzona w formie listy obecności, która niekoniecznie sprawdzi się w sytuacji zlecenia.

Autor: GoWork.pl