Schludnie ubrana kobieta, która potrafi wykonać w swojej pracy kilka obowiązków jednocześnie – takie są pierwsze skojarzenia związane z sekretarką lub asystentką biura. Wiele ambitnych dziewcząt chce zatrudnić się na tym stanowisku, aby móc zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe w administracji biurowej i pokazać swoją wszechstronność.

sekretarka

Jak zostać sekretarką?

Czas trwania nauki w tym zawodzie wynosi zwykle rok, obejmujący dwa semestry. Uczestnicy zajęć są zapoznani z najważniejszymi obowiązkami sekretarki bądź asystentki. Są to przede wszystkim: umiejętność racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz znajomość kwestii związanych z administracją biurową, m.in. przygotowanie odpowiedniego rodzaju dokumentów, prowadzenie rozmów i organizacja konferencji, wyjazdów służbowych itd. Dlatego pracownik zatrudniony na tym stanowisku powinien cechować się przede wszystkim sumiennością i dużą odpornością na stres, ponieważ szeroki zakres zadań wymaga oraz zdolności przyjęcia krytyki. Nauka zawodu obejmuje przedmioty z takich dziedzin wiedzy jak zarządzanie i administracja, księgowość, rachunkowość i psychologia biznesu. Uczeń szkoły policealnej poznaje również poszczególne techniki, które mają na celu bezpośrednie usprawnienie pracy m.in. zajęcia z bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera czy prowadzenia rozmów telefonicznych. Niektóre szkoły policealne posiadają w swoim programie kurs wizażu i stylizacji dla sekretarek, zwracając uwagę na to, że są one wizytówką całej firmy.

Asystentka potrzebna od zaraz!

Sekretarka może znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie jest potrzebna pomoc w organizacji i prowadzeniu biura danej firmy. Obecnie większość przedsiębiorstw na polskim rynku, bez względu na profil czy zakres działalności, posiada odpowiednie działy, do których zatrudniane są osoby z doświadczeniem administracyjnym.

Inną kwestią dotyczącą tej pracy jest też to, iż absolwent szkoły policealnej lub ktoś, kto posiada certyfikat ukończenia odpowiedniego kursu, ma dużą szansę na zatrudnienie jako sekretarka lub asystent – dla pracodawcy taka informacja to potwierdzenie umiejętności oraz spełnienie najważniejszych wymagań, jakie są stawiane kandydatom.