Radom i okolice cieszą się niechlubną opinią regionu, w którym panuje największy poziom bezrobocia rejestrowanego. Podczas gdy w całym województwie mazowieckim wynosi ono nieco ponad 7 proc., według danych z marca 2017 roku, w powiecie radomskim przekracza 22 proc., a w Radomiu wynosi prawie 16 proc. Dlatego wszelkie akcje mające na celu znalezienie bezrobotnym zatrudnienia są mile widziane. Jedną z nich są 13. Targi Pracy w Pionkach.

O targach

Już po raz 13 w Pionkach odbywały się Targi Pracy. Miały one miejsce w czwartek 18 maja 2017 roku, a ich gospodarzem stała się Miejska Hala Sportowa w Pionkach. W targach wzięło udział 44 wystawców, w tym 33 pracodawców, prezentujących dla odwiedzających blisko 600 różnych ofert pracy – w Radomiu, w Pionkach, jak i w całym powiecie radomskim. Organizatorem wydarzenia była filia Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z siedzibą w Pionkach.

Pionki na jeden dzień stały się centrum rynku pracy w powiecie. Ich celem było umożliwienie z jednej strony osobom bezrobotnym zapoznania się z wymogami pracodawców oraz z ich ofertami pracy, a z drugiej, pracodawcom, na znalezienie odpowiednich dla siebie pracowników. Poza tym odwiedzający targi mogli zapoznać się z usługami, jakie są świadczone przez poszczególne instytucje rynku pracy, które prezentowały się podczas tego wydarzenia.

Oferty dla pracowników

Pionki za Radomiem zorganizowały targi kierowane w równej mierze do pracowników i bezrobotnych poszukujących pracy, jak i do pracodawców, którzy na przykład chcieli dowiedzieć się, jak zatrudnić w swoich przedsiębiorstwach cudzoziemców. Pracodawcy z Radomia i okolicznych miejscowości prezentowali swoją aktualną ofertę zatrudnienia pracowników, mając nadzieję, że znajdą osoby chętne do pracy, najlepiej z odpowiednim wykształceniem, kwalifikacjami i doświadczeniem. Wiele firm jest jednak gotowa dziś samodzielnie przeszkolić pracownika, jeśli tylko ten wykaże chęć i motywację do pracy na danym stanowisku.

Podczas targów wiele ofert pracy było kierowanych do osób młodych, a główną instytucją w tym zakresie było OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Młodzi ludzie mogli się zapisać na szkolenie zawodowe z możliwością późniejszego odbywania stażu. Dla zafascynowanych wojskiem czekały oferty służby w Wojsku Polskim, które prezentowała Wojskowa Komenda Uzupełnień. Swoje stanowisko na targach miał Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, filia w Pionkach, czy też Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu. Odwiedzający mogli zapoznać się z poradami udzielanymi przez ekspertów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego.