W powiecie olsztyńskim, niedaleko stolicy województwa warmińsko-mazurskiego, w Biskupcu, 17 października 2017 roku odbyło się ważne wydarzenie na lokalnym rynku pracy. W Miejskiej Hali Sportowej w Biskupcu zorganizowano bowiem Targi Edukacji i Pracy pod hasłem „Przełam bariery dla kariery”. Organizatorem wydarzenia było Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Biskupcu.

O targach

Targi pracy rozpoczęły się o godzinie 13 i trwały kilka godzin. Wzięło w nich udział prawie 30 wystawców, w tym: pracodawcy, nie tylko z samego Biskupca, lecz przede wszystkim z Olsztyna, agencje zatrudnienia, służby mundurowe (w tym WKU w Olsztynie), policja, Straż Pożarna, instytucje rynku pracy, placówki edukacyjne oraz Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny. Wszyscy oni prezentowali oferty pracy, praktyk i staży. Ponadto można było zapoznać się z ofertą całkowicie bezpłatnych kursów zawodowych organizowanych w Ośrodkach Szkolenia Zawodowego OHP.

Uczestnicy targów

Podczas wydarzenia w Biskupcu z potencjalnymi pracodawcami spotkali się nie tylko bezrobotni, którzy zarejestrowani są w lokalnych urzędach pracy (m.in. w Olsztynie), lecz także młodzież, która szuka pracy dorywczej. Wydarzenie skierowane było do takich grup, jak:

● młodzież ucząca się,

● absolwenci szkół średnich i wyższych,

● osoby poszukujące pracy,

● bezrobotni.

Cel imprezy

Targi Edukacji i Pracy pod tytułem „Przełam bariery dla kariery” miały na celu wsparcie młodzieży już na etapie wyboru przyszłej drogi edukacyjnej i zawodowej. Młodzi często nie wiedzą, jakie mają możliwości kształcenia albo jakie zawody są obecnie najlepiej dopasowane do wymogów rynku pracy.

Za pośrednictwem targów różne instytucje i firmy miały okazję zaprezentować usługi edukacyjne i przedstawić oferty edukacyjno-szkoleniowe. Przede wszystkim jednak targi pracy miały umożliwić młodym ludziom, osobom bezrobotnym i poszukującym pracy z Biskupca, Olsztyna i powiatu olsztyńskiego nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i specjalistami rynku pracy.

Takie wydarzenia są potrzebne na rynku pracy, zwłaszcza w tych województwach i regionach, w których o zatrudnienie trudno. Warto uświadamiać młodym, jak wiele zależy od nich samych. Ich nauka, szkolenia i zaangażowanie w poszukiwania pracy przynoszą efekty w postaci zatrudnienia na etacie w lokalnych firmach, które niejednokrotnie działają na rynkach międzynarodowych i stwarzają swoim podwładnym duże możliwości rozwoju zawodowego.