Zgodnie z danymi za listopad 2017 roku w województwie dolnośląskim było około 67,6 tys. osób bez pracy, a stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła tam 5,6 proc. W samym Wrocławiu problem bezrobocia w praktyce nie istnieje, gdyż odsetek osób pozostających bez pracy wynosi w nim 2,2 proc. To pracodawcy mają problemy ze znalezieniem odpowiednich dla siebie pracowników.

Niedobór pracowników w podstawowych zawodach

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził na próbie 2 tys. przedsiębiorców z Wrocławia i regionu badanie, które miało na celu szczegółową analizę tego, w jakich branżach najbardziej brakuje rąk do pracy. Pracodawcy deklarowali, że mają problemy ze znalezieniem nie tyle specjalistów do pracy wymagającej odpowiednich kwalifikacji zawodowych, ile pracowników w zawodach określanych jako podstawowe. Nie mogą znaleźć m.in. kandydatów na stanowisko kucharza, kierowcy, sprzedawcy czy przedstawiciela handlowego.

Kogo poszukują pracodawcy?

W przytoczonym badaniu sytuacji pracodawców na dolnośląskim rynku pracy udział wzięły firmy z pięciu sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności:

  • przemysłu,

  • budownictwa,

  • handlu i naprawy pojazdów samochodowych,

  • transportu i gospodarki magazynowej,

  • zakwaterowania i gastronomii.

Pracodawcy deklarowali, że mają duże problemy z pozyskaniem odpowiednich pracowników, we Wrocławiu i w całym województwie dolnośląskim. Takiego zdania było od 22 do 27 przedsiębiorców. Najbardziej poszukiwani są przy tym przedstawiciele następujących zawodów:

  • kucharz, kelner, pomocnik kuchenny,

  • księgowy,

  • specjalista ds. marketingu i sprzedaży,

  • inżynier budownictwa.

Posiadanie przez kandydatów na pracowników formalnych kwalifikacji nie jest tak wymagane, jak motywacja do podjęcia zatrudnienia. Pracodawcy narzekają, że brakuje osób, które po prostu byłyby chętne do pracy. Poziom wykształcenia ma dla nich drugorzędne znaczenie.

Niedobór kadr jest tak duży, że w wielu przypadkach już sama chęć do pracy może być wystarczającym uzasadnieniem zawiązania stosownej umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

O pracę we Wrocławiu i w całym regionie dolnośląskim w ciągu co najmniej kilku najbliższych lat nie muszą się martwić także specjaliści – operatorzy maszyn i urządzeń, mechanicy i elektromechanicy, inżynierowie i pracownicy branży IT.