W Toruniu przy ul. Fortecznej na osiedlu JAR w 2017 roku powstało nowe centrum logistyczno-magazynowe Grupy Neuca. Stworzyło ono aż 300 nowych miejsc pracy m.in. dla pracowników produkcyjnych. Jakie propozycje pracy aktualnie oferuje w Grupie Neuca w Toruniu?

O inwestycji

Centrum logistyczno-magazynowe Neuca powstało na granicy z gminą Łysomice, na działce liczącej 6,5 hektara. Kompleks jest zautomatyzowanym magazynem leków, obsługującym apteki w północnej i centralnej Polsce. Współpracuje z magazynami lokalnymi, które znajdują się w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie i Łodzi.

Docelowo w centrum Neuca w Toruniu pracę miało znaleźć około 400 osób, z czego 100 pracowników przeniesionych zostało do nowej siedziby ze starego magazynu, który znajdował się przy Szosie Bydgoskiej w Toruniu.

Praca dla Architekta Systemów IT

Neuca zatrudniła już część pracowników do swojej siedziby w Toruniu, ale nadal ma wolne stanowisko pracy dla architekta systemów IT. W ramach Grupy Neuca można rozwijać swoje kompetencje zawodowe i pracować w międzynarodowej firmie.

Osoba zatrudniona jako architekt systemów IT będzie brała udział w definiowaniu wizji docelowej architektury korporacyjnej z perspektywy działu IT grupy Neuca, definiowała wspólnie z innymi ekspertami tzw. dobre praktyki i reguły architektoniczne, sprawowała nadzór nad zgodnością architektury wprowadzanej przez projekty z kierunkami rozwoju architektury korporacyjnej IT itd.

Od kandydatów na stanowisko architekta systemów IT Grupa Neuca oczekuje co najmniej dwuletniego doświadczenia zawodowego na stanowisku architekta korporacyjnego lub architekta rozwiązań informatycznych. Taka osoba musi mieć doświadczenie w zarządzaniu projektami, wyższe wykształcenie o łączonym profilu informatycznym i biznesowym (bądź pokrewne), doświadczenie w prowadzeniu transformacji środowiska informatycznego przedsiębiorstwa. Musi też znać zagadnienia z zakresu architektury korporacyjnej. Powinna swobodnie posługiwać się językiem angielskim, mieć umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne oraz wykazywać się znajomością metod i notacji opisu procesów biznesowych.

Grupa Neuca oferuje pracę w Toruniu na podstawie umowy, udział w optymalizacji innowacyjnych modeli biznesowych, zatrudnienie w dynamicznym środowisku, w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej. Jej pracownicy mają możliwość osiągania kolejnych szczebli rozwoju zawodowego i korzystają z systemu benefitów pozapłacowych, takich jak karta sportowa czy prywatna opieka medyczna.