Sieć Przedszkoli i Żłobków Norlandia

4.8 Dodaj merytoryczną opinię
Nasza Pedagogika
 

Staramy się, aby dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli były bardziej ciekawe świata, bardziej ciekawiły je odkrycia i były bardziej kreatywne. Pod hasłem "Kreatywni z natury, myślimy o przyszłości" chcemy, aby przez cały okres ich przygody w naszych placówkach były zadowolone, bezpieczne i pełni rozwijały drzemiący w nich potencjał.

 

 

Nasze Placówki to miejsca w którym dzieci poznają świat z różnych perspektyw. Towarzyszą im nauczyciele, którzy z pasją realizują ciekawe inicjatywy po to, by mali odkrywcy mogli przyjrzeć się danemu zagadnieniu z kilku stron. Dzieci codziennie są zachęcane do samodzielnego pokonywania przeszkód, poszukiwania niebanalnych rozwiązań oraz by pojawiające się trudności traktowały jako wyzwania, którym zawsze dadzą radę sprostać. Uczymy je zadawać pytania i szukać sensu w różnego rodzaju zawiłościach tego świata. Towarzyszy temu atmosfera szacunku i poszanowania indywidualności dziecięcej. Z uwagi na małą liczebność dzieci w placówce, jesteśmy w stanie poznać i poświęcić czas każdemu dziecku, odkryć jego mocne oraz słabe strony w odpowiedni sposób je rozwijać. Każde dziecko jest dla nas niepowtarzalną istotą, do której podchodzimy indywidualnie.

 

Wizja i Misja

Dążymy do tego, by naszym przedszkolakom zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego. Nasze działania mają na celu dostarczenie im wiedzy, umiejętności i sprawności, niezbędnych do sprostania wymaganiom stawianym im w przyszłości. Zmierzamy ku temu, by dzieci były otwarte na kontakty z innymi ludźmi, by cechowała je twórcza postawa wobec otaczającego je świata, by praca w grupie nie sprawiała im trudności. Kroczymy z nimi tak przez ten początkowy okres życia, by wyrosły na świadomych siebie oraz spełnionych ludzi, potrafiącymi stawiać granice innym. Pragniemy wychować dziecko, jako człowieka dbającego o zdrowie i środowisko, twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości. Chcemy, by współpraca z Rodzicami odbywa się na zasadzie partnerstwa i równości - respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka.

 

Więcej

 

 

 
Sieć Przedszkoli i Żłobków Norlandia