Seris Konsalnet Holding S.A.

2.5 Dodaj merytoryczną opinię

Benefity

Benefity

Seris Konsalnet to gwarancja uczciwych warunków zatrudnienia.

Pracownicy oraz zleceniobiorcy zatrudnieni w Seris Konsalnet mają zapewnione:
    • Przejrzyste i udokumentowane rozliczenia dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń.
    • Regularne i terminowe wypłaty zgodnie z rocznym harmonogramem.
    • Dostęp do pakietów medycznych Luxmed.
    • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach w Generali.
    • Pełne niezbędne wyposażenie oraz umundurowanie odpowiedniej jakości.
    • Wsparcie w zdobyciu uprawnień tj. Kwalifikowany Pracownik Ochrony czy Certyfikat Operatora Kontroli Bezpieczeństwa.
    • Zniżki na usługi Seris Konsalnet
    • Dostęp do platformy pracowniczej, gdzie pracownicy Seris Konsalnet mogą korzystać m.in. z biletów do kina, teatru czy karnetów sportowych w okazyjnych cenach.

Każdy Pracownik Seris Konsalnet może korzystać z dofinansowania do wczasów „pod gruszą”, kolonii dzieci oraz świadczeń świątecznych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Seris Konsalnet przywiązuje wagę dużą wagę do utrzymywania partnerskich, uczciwych relacji z Pracownikami i Związkami Zawodowymi. W grupie działa 5 organizacji związkowych.

Seris Konsalnet jest jednym z najlepiej postrzeganych pracodawców w branży ochrony. W uznaniu jakości współpracy i troski o pracowni­ków, NSZZ Solidarność w 2012 roku przyznała Seris Konsalnet Nagrodę Lidera Dialogu.

 

www.konsalnet.pl

 
Seris Konsalnet Holding S.A.