Sandvik Polska Sp. z o.o.

2.5 Dodaj merytoryczną opinię

Wywiady Sandvik Polska Sp. z o.o.

Miniaturka
Alfred Zachwiej
Prezes Sandvik Polska Sp. z o.o.

Sandvik Polska Sp. z o.o.

Sandvik to światowy lider w produkcji m.in.: narzędzi skrawających, stali kwasoodpornej, materiałów elektrooporowych i taśm transporterowych.

Jakie obowiązują standardy jesli chodzi o proces rekrutacji w Państwa firmie? Ile posiada etapów?

Proces rekrutacji składa się 3-ch etapów. Najpierw spośród nadesłanych aplikacji wybieramy grupę tych, które spełniają nasze warunki wymienione w ofercie zatrudnienia. Następnie zapraszamy osoby na rozmowę wstępną, podczas której poznajemy kandydata, a on/ona ma możliwość zadania szczegółowych pytań odnośnie warunków zatrudnienia i wzajemnych oczekiwań. Po tym etapie zapraszamy 3-4ch najlepszych kandydatów na rozmowę końcową, po której podejmujemy decyzję o ofercie pracy dla jednej z nich.

Czy firma zatrudnia studentów?

Tak, również studenci bezpośrednio po ukończeniu nauki znajdują u nas zatrudnienie. Mamy świadomość odpowiedzialności, jaką za sobą niesie zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy. Z drugiej strony absolwenci potrafią wnieść ze swej strony zupełnie inne, świeże i nieskażone „złymi” nawykami podejście do realizacji powierzonych zadań.  Mamy bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z takimi pracownikami.

Czy firma organizuje praktyki studenckie?

Systematycznie, co roku, w miesiącach lipiec i sierpień zapraszamy studentów na praktyki. W okresie czterech tygodni mają oni okazję zapoznać się naszymi produktami i serwisem. Praktyka trwa dwa tygodnie w Warszawie. Druga z nich jest w Centrum Szkoleniowym i Fabryką, gdzie trwa dwa tygodnie w Katowicach. Jak nam wiadomo z ich opinii, jest to doskonała okazja do nabycia doświadczenia i poznania firmy z różnych stron jak oraz możliwość wyrobienia sobie zdania i ukształtowania planów, co do przyszłej kariery zawodowej.

Czy firma stosuje outsourcing? Jeśli tak to w jakie stanowiska obejmuje najczęściej?

Tak, jeśli jest to uzasadnione ekonomicznie i nie wpływa negatywnie na jakość serwisu, to korzystamy z outsourcingu w zakresie np. szkoleń, obsługi informatycznej itp.

Czy praca zdalna z innego miasta jest możliwa?

Firma jest tak zorganizowana, że wielu pracowników, jak specjaliści techniczni, w całej Polsce pracuje w okolicach swojego miejsca zamieszkania. Dzięki wyposażeniu w laptopy oraz nowoczesne smartfony nie ma problemu z wykonywaniem zadań i sprawną komunikacją pomiędzy pracownikiem a biurem w Warszawie. Nasi pracownicy wyposażeni są w środki i możliwości, które umożliwiają im skuteczną realizację zleconych zadań niezależnie od miejsca pobytu.

Czy imprezy integracyjne są organizowane w Państwa firmie?

Regularnie, co roku, spotykamy się wszyscy razem na firmowej kolacji w okresie przedświątecznym. Jest to doskonała okazja do podsumowań oraz refleksji mijającego roku oraz dyskusji odnośnie planów na przyszłość. Nieformalne dyskusje, starannie wybrane miejsce i menu oraz wizyta Mikołaja sprzyjają budowaniu rodzinnej atmosfery spotkania. Oprócz tego staramy się w zależności od potrzeb i możliwości zorganizować dodatkowe spotkanie integracyjne w ciągu roku, na którym przewodnim tematem są wizja i kluczowe wartości firmy.

Jak takie spotkania wyglądają? W jakiej formie są organizowane?

Staramy się, aby każde spotkanie integracyjne wyglądało inaczej. Jednocześnie, zwyczajem firmy, pielęgnowanym przez nasze Kierownictwo jest odwiedzanie innych regionów kraju przy okazji każdego ze spotkań. Często, jeśli jesteśmy w regionie przygranicznym, to wykorzystujemy okazję, aby zwiedzić ciekawe miejsca za granicą. Każde nasze spotkanie organizujemy sami, a więc tylko od naszej fantazji i kreatywności zależy w jak bardzo atrakcyjny sposób udaje nam się wypełnić wolny czas i wykorzystać walory miejsca, gdzie się spotykamy.

Jakie były początki firmy Sandvik Polska Sp. z o.o.

Historia firmy Sandvik w Polsce sięga roku 1962, kiedy to pierwszy stały przedstawiciel koncernu zostaje oddelegowany do naszego kraju. W roku 1966 powstaje Biuro Informacji Technicznej przy ul. Nowy Świat 19 w Warszawie.

Czy znajdują się Państwo w tej samej siedzibie?

W związku z dynamicznym rozwojem, w roku 1993 firma przenosi swoją siedzibę pod adres Al.Wilanowska 372 w Warszawie gdzie buduje swoją już ponad 50-letnią historię w Polsce.

Czy firma ma biznesplan na wypadek kryzysu ekonomicznego? 

Dbamy o to, aby nasza firma była dopasowana do potrzeb rynkowych, a jednocześnie elastycznie reagowała na zmieniającą się sytuację. Sytuacje kryzysowe dla dobrze przygotowanego przedsiębiorstwa, to jeszcze jedna okazja, aby pokazać naszym klientom wewnętrznym i zewnętrznym jakie są korzyści ze współpracy z nami.

Jak dokładnie wygląda taki plan? 

Dbamy o to, aby nasza firma była dopasowana do potrzeb rynkowych, a jednocześnie elastycznie reagowała na zmieniającą się sytuację. Ważnym czynnikiem jest umiejętność szybkiego dostosowania się firmy do wyzwań rynkowych. Sytuacje kryzysowe dla dobrze przygotowanego przedsiębiorstwa, to jeszcze jedna okazja, aby pokazać naszym klientom wewnętrznym i zewnętrznym jakie są korzyści ze współpracy z nami.

Jaka jest wizja firmy, jej główne cele?

Naszą wizje opisuje motto „We Set the Industry Standard” – „Wyznaczamy Standardy w Branży”. Realizujemy ją przestrzegając kluczowych wartości, jakimi są: Zorientowanie na klienta, Innowacyjność, Fair Play oraz Pasja Zwycięstwa. Podsumowując, chcemy abyśmy zarówno my, jako firma, nasi pracownicy oraz nasi klienci byli najlepsi w tym, co robimy.

Jakie są największe osiągnięcia firmy?

Największym powodem do dumy jest nasz nieprzerwany dynamiczny rozwój, który z sukcesem kontynuujemy w Polsce od ponad 50 lat a na świecie od 150 lat. Dzięki temu nasi pracownicy mogą budować swoje kariery i zdobywać laury najlepszych wśród najlepszych w skali całego koncernu - „Top Achievers”. Tą historię budujemy oczywiście wspólnie z naszymi klientami, którzy traktują nas, jako partnerów biznesowych, a nie tylko, jako dostawców narzędzi i materiałów. Wszystkie te elementy tworzą siłę i jakość naszej marki zarówno w skali Polski jak i w pozostałych 130 krajach, w których funkcjonujemy.

Jakie są silne i słabe cechy firmy (np. elementy, które chcieliby Państwo udoskonalić?)

Naszą silną stroną jest dążenie do perfekcji we wszystkim, co robimy. To budzi pewnego rodzaju kulturę samokrytycyzmu. W efekcie ciągle dążymy do poszukiwania nowych innowacyjnych produktów, nowatorskich form współpracy z klientami i dostarczania im towarów i usług o dużej wartości dodanej. Dużo czas poświęcamy ciągłemu udoskonalaniu programów szkoleniowych i motywacyjnych dla pracowników. Trudno te elementy nazwać słabymi cechami, ale na pewno są to obszary, których doskonalenie zajmuje nam wiele czasu i energii i w efekcie tworzy unikalną zwycięską organizację.Wywiadu udzielili:Robert Bleja, HR Manager Sandvik  oraz Alfred Zachwiej, Prezes firmy Sandvik Polska
Sandvik Polska Sp. z o.o.