Sklep Ryłko

Warszawa

Ocena pracodawcy 2/6

na podstawie 20 ocen.

Opinie o Sklep Ryłko

Dodaj odpowiedź

Anuluj

Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Sklep Ryłko

kinia
użytkownik zarejestrowany

Od dawna nie pojawiały se tu żadne nowe informacje oraz ogłoszenia dotyczace pracy w tym sklepie obuwniczym, czyżby oraniczali swoją działaność? Nie suzkają nikog?

ooo
@kinia 11.05.2016, 10:07
Od dawna nie pojawiały se tu żadne nowe informacje oraz ogłoszenia dotyczace pracy w tym sklepie obuwniczym, czyżby oraniczali...

Szukaj ogloszen na olx lub gumtree

ooo
@kinia 11.05.2016, 10:07
Od dawna nie pojawiały se tu żadne nowe informacje oraz ogłoszenia dotyczace pracy w tym sklepie obuwniczym, czyżby oraniczali...

Szukaj ogloszen na olx lub gumtree

OŚWIADCZENIE 2/2

W jednym ze swoich orzeczeń Sąd Najwyższy (III CK 622/04) wskazał, „Należy zgodzić się z poglądem, że dobre imię osoby prawnej naruszają wypowiedzi, które obiektywnie oceniając, przypisują osobie prawnej niewłaściwe postępowanie mogące spowodować utratę do niej zaufania potrzebnego do prawidłowego jej funkcjonowania w zakresie swych zadań. Nie powinno zarazem budzić wątpliwości, że wypowiedzi zarzucające kreatywną księgowość, sztuczne podnoszenie wyniku i niejasne operacje księgowe stanowią tak rozumiane naruszenie dobrego imienia osoby prawnej”. Warto jeszcze zwrócić uwagę na przepisy unijnymi. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że prawo unijne nie sprzeciwia się przepisom prawa krajowego, które dopuszczają ujawnienie danych osobowych abonenta lub użytkownika Internetu na potrzeby postępowania cywilnego. Szczególnie warto zwracać uwagę na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w jednym ze swoich orzeczeń Trybunał wyraźnie stwierdził, że wolność słowa i poufność komunikacji są istotnymi wartościami i użytkownicy Internetu (...) w określonych sytuacjach, takich jak zapobieganie przestępstwom czy ochrona praw i wolności innych osób, może być ograniczana (wyrok ETPCz z 2 grudnia 2008 r., w sprawie K.U. przeciwko Finlandii, skarga nr 2872/02). W tej sprawie Finlandia w ocenie Trybunału naruszała prawa jednostki, ponieważ nie umożliwiała w chwili naruszenia uzyskania danych osobowych sprawcy przestępstwa w Internecie. W jednym z orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazano, że powód (a także pokrzywdzony) mogą uzyskać bezpośrednio od administratora serwisu dane osobowe osoby korzystającej z forum. Na mocy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca ma obowiązek udzielić informacji organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Do takich informacji należą m.in. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy (w tym adres IP). W świetle tych przepisów, anonimowy użytkownik przestaje być bezkarny. Przechodząc do zamieszczanych na tym portalu nieprawdziwych, oszczerczych informacji przez jedną osobę posługująca się różnymi nickami, to w przypadku dokonywania dalszych bezprawnych działań w tym przedmiocie zostaną podjęte odpowiednie środki prawne, w tym złożenie skargi do organów ścigania, w celu ochrony dóbr prawnie chronionych, w szczególności dobrego imienia osoby fizycznej, a także przedsiębiorstwa; czy złożenie aktu oskarżenia prywatnego.

Oświadczenie

Oświadczenie w związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi jednego z kierowników, niniejszym działając w jego imieniu pragnę wskazać co następuje: Na wstępie oświadczam, że informacje zamieszczone na tym portalu są nieprawdziwe, oszczercze, a także nie znajdują pokrycia w stanie faktycznym, a osoba, która podaje te informacje – pod różnymi nickami – nie ma żadnych dowód na ich potwierdzenie, albowiem takie dowody nie istnieją. Osoba ta nie ma żadnej wiedzy w zakresie prowadzonej działalności przez DCH, a także rozliczeń ze sklepem jako zleceniodawca czy współpracownikami. Ponadto osoba podająca w/w nieprawdziwe informacje zajmowała się sprzedażą przez bardzo krótki okres. Obraźliwe wpisy na forum internetowym, komentarze zamieszczane pod artykułami a także publikacje w sieci, nawet te zamieszczane anonimowo, mogą mieć znamiona przestępstw zniesławienia i znieważenia. W Internecie ludzie sądzą, że są anonimowi, przez co czują się zupełnie bezkarni w krytykowaniu, obrażaniu czy zniesławieniu innych. Warto jednak wiedzieć, że ta bezkarność jest tylko pozorna, a za zniesławienie również w Internecie grozi sprawcy czynu przestępczego nawet kara pozbawienia wolności. Przechodząc na prawo KARNE, to zgodnie z art. 212 § 1 k.k., Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Natomiast w § 2 tego artykułu wskazano, Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Zwrócić uwagę należy, że surowszej karalności podlega sprawca pomówienia, który posłużył się do upowszechnienia nieprawdziwych zarzutów środkami masowego komunikowania. Chodzi tu o wszelkie środki publicznego przekazywania informacji, takie jak prasa, telewizja czy Internet. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego, I KZP 7/10, chwilą popełnienia przestępstwa określonego w art. 212 § 2 k.k., polegającego na umieszczeniu w sieci Internetu treści o charakterze zniesławiającym, jest chwila dokonania danego wpisu, a nie jego usunięcia. W razie skazania za przestępstwo pomówienia Sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża lub inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. Orzeka się ją w wysokości do 100 000 złotych. Pokrzywdzony może również wnioskować o podanie wyroku do publicznej wiadomości. Sąd określa wówczas sposób i miejsce publikacji, na koszt sprawcy przestępstwa. Ponadto w przypadku osoby fizycznej, możemy mieć do czynienia również z art. 216 § 2 k.k. Zniesławienie i znieważenie, do którego dochodzi za pomocą środków masowego przekazu (także za pomocą Internetu) jest typem kwalifikowanym. Przechodząc do odpowiedzialności CYWILNEJ, to w art. 24 § 1 k.c. wskazano, Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Natomiast w § 2 wskazano, Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Roszczenia te mogą mieć charakter roszczeń represyjnych lub prewencyjnych. W szczególności w grę wchodzą następujące roszczenia: a) roszczenie o zaniechanie działań (zachowań) naruszających określone dobro osobiste, b) roszczenie o dokonanie czynności potrzebnych do usunięcia stanu spowodowanego naruszeniem dobra osobistego (sankcja o charakterze restytucyjnym), c) powództwo o ustalenie stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c. lub przepis szczególny przewidujący powództwo o ustalenie), d) roszczenie o dokonanie czynności mających zabezpieczyć uprawnionego przed grożącym naruszeniem określonego dobra osobistego, e) roszczenie o usunięcie dokonanego naruszenia dobra osobistego i jego skutków. W jednym ze swoich orzeczeń Sąd Najwyższy (III CK 622/04) wskazał, „Należy zgodzić się z poglądem, że dobre imię osoby prawnej naruszają wypowiedzi, które obiektywnie oceniając, przypisują osobie prawnej niewłaściwe postępowanie mogące spowodować utratę do niej zaufania potrzebnego do prawidłowego jej funkcjonowania w zakresie swych zad

?!@

Przez przypadtek tu trafiłem szukająć czegoś o Ryłko. Najciekawszym jest fakt, że opinie na tym portalu moga być w 90 % negatywne, bo osoby niezadowolone raczej nie zaglądają tutaj. Nawet jakby każdy zarabiał po 10 000 zł to zawsze znajdzie się grupa niezadowolonych. W sprzedaży wynagrodzenie uzależnione jest od wyników czy jak się sprzedaje produkty bankoweczy, obuwię, czy co innego. Obecnie należy wyrobić target i ponadto otrzymuje się (bądz za) dodatkowe wynagrodzenie. Sprzedaż w sklepie - objętnie czego - ma ten plus a dla innych minus że jest sprtzedażą B2B. A przecież sprzedaż na rynku B2B jest dziś coraz bardziej wymagająca. Proponując swoje produkty innym musimy się liczyć z bardzo dużą konkurencją, coraz większymi wymaganiami dostarczanej usługi i często długim procesem sprzedażowym. Jest to jednocześnie ten obszar, w którym bezpośrednie relacje są często ważniejsze niż prowadzone działania marketingowe. W związku z czym NIE KAŻDY SIĘ DO TEGO NADAJE - dlatego niezadowolone osoby - słusznie a może i nie słusznie ; nie mi oceniać - starają się przerzuć cieżar swojej BEZRADNOŚCI na pracodawcę. Ja swoim klientom zawsze powtarzam, że poza zaangazowaniem pracodawcy i całego sztabu zarządzającego potrzebna jest także... chęć i zaangażowanie sprzedawcy i jego SAMODOSKONALENIE. Ile osób - najlepiej odpowiedzieć sobie samemu/samej - które WYPISUJĄ TUTAJ i są tak niezadowolone z - nie konkretnie z tego kontretnego sklepu - z pracodawcy SAME W DOMU - edukowały się , aby poprawić swoją PRACĘ?? Myślę, że nie wiele. Dużo zalezy od kadry , ale osobą która ma wyrobić określoną sprzedaż jest... właśnie sprzedawca. jeżeli ktoś w sprzedaży nie jest w stanie wyrobić PREMII to najlepiej niech idze na urzędnika - tam ma 8-16 i stałą pensję. DLA OSÓB KTÓRE CHCĄ ZAROBIĆ - ale same muszą dać od siebie wiele - ZAJMUJĄ SIĘ TAK JAK JA PR I MM.

jadzia

Pracowałam w C.H warszawa wilenska... zmarnowane kilka miesiecy mojego zycia placa 1300 zl na reke premii brak, co wiecej przez caly dzien patrzysz sie w sciane bo tam nic sie nie dzieje. Tak niekompetentej osoby jak kierowniczka nie widzialam nigdy. Spine łapie jak jest KRS...DCH jest tam nadal kierowniczka? jesli tak to wspolczuje czepia sie o wszystko sama nie robiac nic.. mowi ze ludziom smierdza stopy jest opryskliwa, nie posiada zadnego wyksztalcenia nigdy nie zycze sobie wiecej takich kierownikow. Dostaje pieniadze od firmy na produkty chemiczne ciekawe ile na nie wydaje? TA OSOBA SIE NIE NADAJE. KRS powinna o tym wiedziec jako odpowiednia osoba na stanowisku!

były pracownik

praca nie najgorsza, płaca jak się postarać też niezła .Niestety największą zmorą jest pani KIEROWNICZKA regionalna , która zamiast pomagać to gnębi i ośmiesz pracowników. Obiecuje złote góry chwali ale jak coś jest nie po jej myśli to już nie jesteś takim wspaniałm pracownikiem . Absolutnie nie polecam pracy w obrębie warszawskim

ello1

może pora się wziąć za slabego kierownika a nie ciągle są zmieniani pracownicy bo z taką osobą nie idzie pracować? która nie robi wyników, źle prowadzi sklep, nie wie w ogole co i z czym? dlaczego gdy regionalna jest to kierowniczka ze stresu to aż gotowa jest na rzęsach stać i biega wszystko sprawnie robi? dlaczego tylko wtedy? a do pracowników to o byle rzecz się czepia.. i co jest ogromnym jeszcze MINUSEM w tej pracy to to, że kierowniczka dostaje od firmy pieniądze i przyznaje z tej puli pracownikom. a czy wiedzą osoby z firmy, jak to cwanie odbiera/ucina pracownikom pieniadze? jak zastepcom nie placi dodatkowej kasy, która się im NALEZY! i komu to zostaje?.. brak slow. dalekiej przyszlosci jej nie widzę z takim podejsciem i zarządzaniem (bez jakichkolwiek podstaw) a no tak.. wkoncu kierownik nie musi nawet niec matury w rylko :)))) a co juz mowic o jakichkolwiek studiach.

mm_01

lepiej spojrzcie na kierownika na wilenskiej w Warszawie. dalekiej przyszlosci jej nie widzę, zbyt slaby kierownik a wrecz fatalny, wyniki sa tylko jak regionalna jest na sklepie. a podstawa w takiej pracy to solidny kierownik, czyż nie? skoro tacy ludzie są kierownikami to powodzenia calej firmie. i ciekawe czy wyżsi kierownicy wiedzą jak ''ci'' kierownicy rozdzielają pieniadze, ile ucinają, zastępcom nie płacą dodatkowej kasy a powinni. plus kupowanie chemi za grosze przy dostawaniu sporej na to kasy.. dlatego stanowcze NIE dla pracy tam, bądź poprostu ja trafilam najgorzej jak się dalo - do niekompetentnych osob :)

mm_01

lepiej spojrzcie na kierownika na wilenskiej w Warszawie. dalekiej przyszlosci jej nie widzę, zbyt slaby kierownik a wrecz fatalny, wyniki sa tylko jak regionalna jest na sklepie. a podstawa w takiej pracy to solidny kierownik, czyż nie? skoro tacy ludzie są kierownikami to powodzenia calej firmie. i ciekawe czy wyżsi kierownicy wiedzą jak ''ci'' kierownicy rozdzielają pieniadze, ile ucinają, zastępcom nie płacą dodatkowej kasy a powinni. plus kupowanie chemi za grosze przy dostawaniu sporej na to kasy.. dlatego stanowcze NIE dla pracy tam, bądź poprostu ja trafilam najgorzej jak się dalo - do niekompetentnych osob :)

pppp

"ex pracownica". Jeśli jesteś słabym pracownikiem to i słabą kasę masz. Kierownicy mają też pewne standardy narzucone z góry i to nie jest ich wina co do zatrudniania pracownika. Ja na swoją a kierowniczkę nie narzekam. Miałam okazję pracować w innych sklepach Ryłko i nie narzekam. Polecam pracę w RYŁKO.

ppw

BIEDNA KIEROWNICZKA NADAL NIE MOZE NIKOGO DO PRACY ZNALEZC.. OJOJ CHYBA ZE JESZCZE WIECEJ DNI PROBNYCH ROBI LUDZIOM :) SOBIE NIECH ZROBI, BO JEST ZALOSNA I SIE NIE NADAJE NA KIEROWNICZE STANOWISKO.

ex pracownica

MOJA BYLA KIEROWNICZKA ROBILA DWA DNI PROBNE HAHA JAK DO JAKIEJS POWAZNEJ PRACY, A BADZMY SZCZERZY DO SPRZEDAZY KAZDY SIĘ NADAJE. A KIEROWNICY? LEDWO MATURE MAJĄ, TAKZE JAKI TO KIEROWNIK. LOL :) FIRMA TO DNO :)

ex pracownica

KASA SLABA, WYCHODZI OKOLO 7,5ZL NA GODZINE WIEC SMIECH NA SALI. A PREMIA? PO TYM JAK NAKLADAJĄ WYSOKIE PLANY TO OD POCZĄTKU MIESIACA WIADOME JEST ZE SKLEP NIE WYROBI. ODRADZAM, SZCZERZE ODRADZAM PRACĘ TAM.

ex pracownica

NIE POLECAM PRACY W TEJ FIRMIE, A SZCZEGOLNIE W SKLEPIE W GALERI WILENSKIEJ - PRZEDE WSZYSTKIM - OKROPNA, NIEKOMPETENTNA KIEROWNICZKA. PRACA TAM TO NAJGORSZE CO MOZE BYC I WSPOLCZUJE LUDZIOM KTORZY MAJĄ TAK NISKIE AMBICJE ZE CHCA ROBIC CALE ZYCIE W BUTACH :)))

Zdzichu
użytkownik zarejestrowany

Sklepy Ryłko mogą poszczycić się naprawdę wysokim standardem obsługi, dobrze zaopatrzonymi sklepami i generalną czystością. Temat dotyczy Warszawy, ale taka jest prawidłowość raczej dla wszystkich salonów. Teraz jeszcze kwestia tego, czy do zarobków oferowanych przez firmę będą się tylko nadawali studenci czy doświadczeni sprzedawcy również.

kasia
użytkownik zarejestrowany

też często kupowałam tam buty, może nie należą do najtańszych, ale na pewno sa dobre jakościowo i faktycznie nie rozwalają się po jednym sezonie jak to inne mają w zwyczaju. ponadto zastanawiam się nad podjęciem pracy i nich, właśnie dorywczej jakieś jeśli chodzi o studentów to przyjmują normalnie??

kolokwium32

Super obsługa i profesjonalne podejście do klienta. Polecam sklep na ul. Produkcyjnej CH Auchan Białystok. Jak miałbym kopić buty to tylko w tym sklepie.

anonim
użytkownik zarejestrowany

(usunięte przez administratora)

re

najczęściej są to umowy zlecenie (studenckie) - śmieciowe i też Cię tak tam traktują Z poważaniem

ktoś

(usunięte przez moderatora) to mało powiedziane,nawet kierownicy nie maja dobrze,jak postawi sie regionalnemu to wywalą za nic,i moga to zrobic ,a mało tego jeszcze okradną i nie wypłacą tyle ile powinni,i nic sie im nie zrobi,taka jest ich polityka,panie które reklamuja buty zawsz straszcie ich rzecznikiem praw klienta,tak samo przy zwrotach nie znacie swoich praw a to wymysł firmy,więc walczcie o swoje,ja byłam kierownikiem mialam najlepszewyniki super zespół a przez kłutnie z regionalną zostalam wywalona i do tego oszukana na 2tyś zlote i co zrobię nic,wszyscy powinni się zgrac i im narobic koło tyłka bo oni są bez karni i nie szanują tych którzy na nich pracują

ksaia

Tak zgadzam się z tym. Wymagają wykształcenia a moja kierowniczka nawet niema matury. Dają do prowadzenia sklepu byle kogo.(usunięte przez administratora)

anonim

oczywiście do czasu kiedy coś się stanie z butami, wtedy to nie jest już tak uprzejmie i miło, reklamacja zawsze kończy sie naprawą (jeżeli w ogole zostanie uznana), nawet jakby miało to oznaczać oderwanie całej podeszwy i wymiana wierzchu buta!!!! ja niestety miałam taki przypadek mimo ze żądałam wymiany na nową parę. oczywiście sie nie zgodziłam. nowej pary też nie przyjęłam bo okazało sie ze buty mają skazy. buty oddałam w maju , a teraz jest lipiec i jest połowa lipca i czekam na reakcję sklepu. zdecydowanie nie polecam RYŁKo . może kilka lat temu ale teraz to cena niewspółmierna do jakości:(

tina

kochani- sklep sklepowi nie równy choć szyld ten sam :Ryłko. rzadko kto zdaje sobie sprawę że część tych sklepów jest firmowa -i tam strach zaglądać -zgnębiona załoga, wyzyskiwana i bez szans na normalność. Druga część sklepów o których mowa to sklepy patronackie, czyli prywatna --te sklepy polecam , sprzedawcy traktowani jak ludzie więcej serca w obsługę wkładają i pełen profesjonalizm WIDAĆ i czuć. Człowiek ,człowiekowi WILKIEM -To dobrze nie będzie!

facet!

szanowna Pani bo wy kobiety nie umiecie zmierzyć1 pary 2 musicie4 i najczęściej sprzedawca słyszy-to ja zastanowię się.Takich Pań15 w ciągu2godzin i myśli samobójcze!

geraneta

(usunięte przez administratora) małe płace dużo obowiązów,codzienna mordega nerwówka i stres.Naprawdę dobrze się zastanówcie czy chcecie tam pracowac,jest wiele innych ciekawszych firm.

ja

A ty kto z rodziny tych z....buty wygodne i eleganckie , no to idź w nich do psychiatry ...i nie zabieraj miejsca na forum dotyczącym pracy reklamując buty ryłka bo tu nie ma na to miejsca

zuza

Bardzo ładna kolekcja ale obsługa w sklepach psuje wszystko.Kupowałam tam buty,ale teraz zrezygnowałam po niemiłym incydencie w sklepie w sklepie w Silesi w Katowicach.Niemiła opryskliwa Pani kierownik potraktowała mnie jak intruza w jej sklepie a dotego nakrzyczała na mnie,bo chciałam zmierzyc cztery pary butów. Z całego serca nie polecam sklepu.

hanna.ewa53@gmail.com

Często kupuję buty w sklepie Ryłko. Jestem z nich bardzo zadowolona, są eleganckie i wygodne bo są dobrze wyprofilowane i mają dobrze ustawione obcasy. Duży wybór fasonów i kolorów

Zostaw opinię o Sklep Ryłko - Warszawa

UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Sklep Ryłko