Publiczne Przedszkole zaprasza do nowo otwierającej się placówki przy ulicy Modlińskiej 183 na Białołęce

Wicedyrektor w przedszkolu na Białołęce
Warszawa

Obowiązki
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za:

- sprawowanie nadzoru pedagogicznego
- współtworzenie rozwoju przedszkola
- realizacja zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej
- prowadzenie kontroli wewnętrznej dotyczącej działalności pedagogicznej, opiekuńczej i wychowawczej
- zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności

Wymagania
- wykształcenie wyższe pedagogiczne
- uprawnienia do zarządzania placówką oświatową
- wysoka kultura osobista
- umiejętność dokonywania selekcji zadań
- komunikatywność, samodzielność i odpowiedzialność

Oferujemy
•  stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
•  atrakcyjne wynagrodzenie
•  dodatkowe szkolenia
•  miłą atmosferę pracy i wsparcie dyrekcji


Aplikuj

Wszystkim kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest GoWork.pl Andrzej Kosieradzki (ul Starowiejska 172, 08-110 Siedlce).
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez iodgw@gowork.pl
3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).
4. Odbiorcą danych osobowych kandydatów będzie GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. (ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa).
5. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub do momentu wycofania zgody przez kandydata. Dane będą także przechowywane na potrzeby przyszłych prowadzonych rekrutacji jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę.
6. W związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, kandydatom przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz brak podania danych kontaktowych może być przyczyną wykluczenia kandydata z prowadzonego. postępowania rekrutacyjnego.

Wicedyrektor w przedszkolu na Białołęce

Warszawa

GoWork.pl