Praca Specjalista ds. księgowości

Dodano: 19.08.2021
Umowa o pracę
Pełny etat
subscribe
Powiadom mnie o podobnej ofercie

 

LEGION CK Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Warszawska 34 jest firmą specjalizująca się w świadczeniu usług pracy tymczasowej, ochrony mienia oraz usług porządkowych. Wpisany jest do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 11 978.
Obecnie do wewnętrznych struktur poszukujemy pracownika na stanowisko:

 

Specjalista ds. księgowości
Kielce
Księgowa/ Kielce

Obowiązki

 • prowadzenie księgowości spółki z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawy o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie rozliczeń SOD
 • reprezentowanie firmy przed instytucjami państwowymi (US, GUS, PFRON)

Wymagania

 • znajomość programów CDN OPTIMA
 • dobra znajomość obsługi komputera – Pakiet Office         
 • znajomość zasad księgowania  oraz przepisów podatkowych
 • min. rok doświadczenia na podobnym stanowisku pracy
 • orzeczenie o niepełnosprawności mile widziane

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • samodzielną pracę w zespole specjalistów
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres Aplikuj lub kontakt telefoniczny 508197608

Aplikuj

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
LEGION CK Sp. z o.o.
ul. Warszawska 34/507, 25-312 Kielce;
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
25-112 Kielce
email.: iod@czi24.pl;
3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji kandydatów do pracy na podstawie:
* Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi;
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym
z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów;
6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi;
9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę LEGION CK Sp. z o. o. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19)). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w kolejnych procesach rekrutacji, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz, że zostałem(am) poinformowany (a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Specjalista ds. księgowości
Kielce
LEGION CK Sp. z o.o.