Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Nauczyciel wspomagający do przedszkola

Dodano: 23.11.2021


Nauczyciel wspomagający do przedszkola
Ząbki

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę od poniedziałku do piątku 8h dziennie
• Bardzo dobre warunki finansowe.
• Możliwość przystąpienia do pakietu sportowego.
• Dodatkowe szkolenia w zakresie nauczania przedszkolnego.
• Miłą i bardzo życzliwa atmosfera pracy.
• Pełne wsparcie ze strony dyrekcji oraz pracowników przedszkola.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe, nadające kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.
• Doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami społeczno-komunikacyjnymi
• Odpowiedzialność.
• Cierpliwość
• Chęci do pracy

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:
• Całodzienna opieka nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w jednej grupie przedszkolnej.
• Udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze form i metod pracy z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
• Współpracę ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem specjalnym


Aplikuj

1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest GoWork.pl Andrzej Kosieradzki (ul Starowiejska 172, 08-110 Siedlce).
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez iodgw@gowork.pl
3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).
4. Odbiorcą danych osobowych kandydatów będzie GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. (ul. Prosta 69; 00-838 Warszawa).
5. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub do momentu wycofania zgody przez kandydata. Dane będą także przechowywane na potrzeby przyszłych prowadzonych rekrutacji jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę.
6. W związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, kandydatom przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz brak podania danych kontaktowych może być przyczyną wykluczenia kandydata z prowadzonego. postępowania rekrutacyjnego.

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Nauczyciel wspomagający do przedszkola
Ząbki
GoWork.pl