Nowo otwierające się przedszkole na Białołęce zaprasza do składania ofert.
Logopeda w przedszkolu na Białołęce
Warszawa
Obowiązki
- otoczenie opieką wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z wadami
- prowadzenie przesiewowych badań logopedycznych,kwalifikujących dzieci do terapii logopedycznej,
- współpraca z pedagogami w prowadzeniu opieki logopedycznej nad dziećmi,
- odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas indywidualnych zajęć,
- współpraca z rodzicami dzieci objętych terapią logopedyczną
Wymagania
- wykształcenia poświadczające kwalifikacje
- umiejętności pracy z dzieckiem
- umiejętności tworzenia planów terapeutycznych
- umiejętności pracy w zespole
Oferujemy
- umowę o pracę
- atrakcyjne wynagrodzenie
- możliwość rozwoju
- wsparcie dyrekcji oraz pracę w przyjaznym młodym zespole

 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest GoWork.pl Andrzej Kosieradzki (ul Starowiejska 172, 08-110 Siedlce).
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez iodgw@gowork.pl
3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).
4. Odbiorcą danych osobowych kandydatów będzie GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. (ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa).
5. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub do momentu wycofania zgody przez kandydata. Dane będą także przechowywane na potrzeby przyszłych prowadzonych rekrutacji jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę.
6. W związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, kandydatom przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz brak podania danych kontaktowych może być przyczyną wykluczenia kandydata z prowadzonego. postępowania rekrutacyjnego.

Logopeda w przedszkolu na Białołęce

Warszawa

GoWork.pl