AP VECTOR (KRAZ 11459) – to agencja zatrudnienia działająca na rynku polskim i europejskim. Świadczymy usługi rekrutacyjne dla firm z sektora inżynierii, produkcji, handlu oraz budownictwa. Naszym Kandydatom pomagamy znaleźć oferty dopasowane do ich doświadczenia i oczekiwań.
Aktualnie dla naszego Klienta z branży medycyny estetycznej poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik Sprzedaży

Poznań
KS/2018

Obowiązki

 • Budowanie zespołu działu sprzedaży

 • Rekrutacja pracowników do zespołu

 • Przygotowanie strategii sprzedaży

 • Sprzedaż i obsługa kluczowych Klientów

 • Rozwijanie zespołu (mentoring)

Wymagania

 • Min.3 lata doświadczenia w zarządzaniu sprzedażą-mile widziana branża farmaceutyczna, medyczna, medycyny estetycznej

 • Wykształcenie wyższe

 • Umiejętność zarządzania zespołem

 • Szybkość uczenia i zorientowanie na rozwój

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i prowizje

 • Niezbędne narzędzia pracy (samochód, laptop, telefon)

 • Dodatkowe benefity (Multisport, opieka medyczna, dofinansowanie obiadów)

 • Lekcje języka angielskiego

 • Ciekawą pracę w branży medycyny estetycznej


Aplikuj

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
AP VECTOR Sp. z o.o. Sp. k. mającą siedzibę w Poznaniu, ul. Reymonta 9, NIP: 7792426148, REGON: 360126452, KRS: 0000530968, mającą uprawnienia Ministra Gospodarki i Pracy wpisaną do rejestru agencji zatrudnienia pod Nr 11459,

• Może się Pan/Pani skontaktować z administratorem danych osobowych pod adresem email rodo@apvector.pl,
• Pana/Pani dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22(1) § 1 KP będą przetwarzane w celu:
a) realizacji procesu rekrutacji w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (podstawa prawna: 22(1) § 1 KP w zw. z art.6 ust.1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO),

• podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, podane dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wzięcia udziału w procesie rekrutacji,

b) jeżeli wyrazi Pan/Pani wcześniej wymienioną zgodę, przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodę można cofnąć w następujący sposób: (np. pisząc email na adres rodo@apvector.pl),
• Przewidywane kategorie odbiorców danych osobowych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu Klienta zgłaszającego ofertę rekrutacyjną.
• Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
• Ma Pan/Pani prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
• Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne z RODO.
• Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Osoby wysyłające swoje CV, prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych)

Kierownik Sprzedaży

Poznań

AP Vector Sp. z o.o. Sp. K.