Inspektor weterynaryjny
Lipsko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 w siedzibie urzędu.
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera do 4 godz. oraz urządzeń biurowych
- stanowisko pracy w pokoju biurowym na I piętrze
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
 • realizacja monitoringu chorób zakaźnych zwierząt,
 • kontrola bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie,
 • kontrolowanie siedzib stad w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • realizacja zadań z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt,
 • przygotowywanie decyzji, prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • obsługa programu SERPIW,
 • opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • pobieranie próbek do badań,
 • przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych,
 • obsługa systemu TRACES

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjne
 • prawo jazdy kat. B
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii - w przypadku lekarzy weterynarii
 • dobra obsługa komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego i administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipsku
  ul. Iłżecka 2

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
dodatkowe informacje pod numerem telefonu 48 3782544
Inspektor weterynaryjny
Lipsko
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna