Inspektor weterynaryjny
Sierpc
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sierpcu oraz poza siedzibą urzędu na terenie powiatu sierpeckiego.
Wyjazdy służbowe, kontakt ze zwierzętami.
Praca przy komputerze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad warunkami weterynaryjnymi podmiotów prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego
 • prace związane z prowadzeniem monitoringu substancji substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych oraz skażeń promieniotwórczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • kontrola gospodarstw w zakresie produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (pod nadzorem lekarza weterynarii)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe Wyższe weterynaryjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu
  ul. Konstytucji 3 Maja 40a
  09-200 Sierpc

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydatki/ kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (24) 275 29 95
Inspektor weterynaryjny
Sierpc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna