Inspektor weterynaryjny
Gostyń
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Dział Bezpieczeństwa Żywności

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.
Praca w siedzibie urzędu oraz na terenie powiatu gostyńskiego.
Wyjazdy na szkolenia.
Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (budynek na piętrze bez podjazdu dla niepełnosprawnych, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych).
Samodzielne kierowanie samochodem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych.
 • Nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa.
 • Monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności.
 • Pobieranie prób do badań.
 • Kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego oraz wystawianie świadectw eksportowych.
 • Kontrola badania zwierząt w rzeźni oraz dobrostanu w rzeźni.
 • Kontrola działalności urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do nadzoru i badania zwierząt rzeźnych.
 • Opiniowanie w zakresie właściwości stanowisk projektów aktów prawnych opracowanych przez inne instytucje.
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych kontroli, tworzenie baz danych, przygotowywanie dokumentacji w celu zatwierdzenia lub zarejestrowania nowych podmiotów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o kierunku weterynaryjnym lub pokrewnym związanym z bezpieczeństwem żywności tj. zootechnicznym, rolniczym, technologia żywienia itp.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Znajomość pakietu Office.
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji.
 • Samodzielność.
 • Komunikatywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • odpis dyplomu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane .
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.

Inspektor weterynaryjny

Gostyń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna