Inspektor weterynaryjny
Wolsztyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca od 7.00 do 15.00,
- praca biurowa przy użyciu komputera pow. 4h oraz innych urządzeń biurowych,
- praca w ternie - kontrole podmiotów nadzorowanych na terenie powiatu wolsztyńskiego,
- prowadzenie samochodu służbowego,
- praca pod presją czasu,
- praca na 1 piętrze budynku,


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • Realiacja zadań Inspekcji w zakresie kontroli wymogów wzajemnej zgodności
 • Kontrola podmiotów zajmujących się przewozem i pośrednictwem przy sprzedaży zwierząt
 • Pobieranie prób do badań
 • Sporządzanie sprawozdań
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi zajmującymi się zdrowiem i ochroną zwierząt
 • Obsługa systemów informatycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe zootechniczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia prawa jazdy
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul Drzymały 14, 64-200 Wolsztyn
  Dokumenty proszę składać w sekretariacie w godzinach od 7 do 15 w zamkniętej kopercie z napisem nabór.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Wolsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna