Inspektor nadzoru budowlanego
Świdnik
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdniku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw nadzoru budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świdniku

Warunki pracy

Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze budynku biurowego. Budynek, wybudowany w latach 60-tych ub. wieku, nie spełnia wymogów dotyczących wind oraz toalet dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Praca biurowa z wykorzystaniem komputera stacjonarnego, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.
Praca poza siedzibą urzędu związana z wyjazdami na kontrole na terenie powiatu świdnickiego, w czasie których możliwe jest działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, z pracą na wysokości oraz kierowaniem pojazdem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • inspekcja budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz przygotowywanie dokumentów w toku postępowania administracyjnego
 • prowadzenie inspekcji w zakresie prawidłowości utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych
 • prowadzenie akcji kontrolnych
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oddawania obiektów do użytkowania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa
 • umiejetność rozwiązywania problemów
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (nadzór budowlany, administracja architektoniczno-budowlana)
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • samodzielność i inicjatywa, skuteczna komunikacja, umiejętności współpracy w grupie, rzetelność, terminowość
 • umiejetność prawidłowej organizacji pracy własnej
 • odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdniku
  Al. Lotników Polskich 1
  21 – 045 Świdnik
  II piętro, pok. 214
  z dopiskiem „oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia … „

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 468 70 78

Inspektor nadzoru budowlanego

Świdnik

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna