Inspektor
Świnoujście
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Świnoujściu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw mobilizacji
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

komputer, wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu, praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac związanych z mobilizacyjnym uzupełnieniem etatowych potrzeb mobilizacyjnych WKU
 • sporządzanie zestawień analiz i bilansówstanu zasobów środków transportowychi maszyn pobieranych z gospodarki narodowej na zabezpieczenie potrzeb jednostek wojskowych
 • sprządzanie meldunków okresowych
 • utrzymywanie kartoteki w zakresie środków transportowych i maszyn
 • własciwe prowadzenie dokumentacji oraz ewidencjiupoważnień do odbioru paliwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczno - samochodowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Steyera 30
  72-600 Świnoujście

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
wynagrodzenie zasadnicze - 3 tys. - brutto + wysługa, 13 pensja
umowa nz czas określony, z możliwością na umowę na czas nieokreślony
Inspektor
Świnoujście
Aplikuj