Dodano: 04.02.2020
Inspektor
Kalisz
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli
Delegatura w Kaliszu

Warunki pracy

• praca w terenie
• praca z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
• budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada windy
• stanowisko pracy znajduje się na II piętrze

Pracownikom oferujemy:

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy do wynagrodzenia zasadniczego
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " trzynastka"
• nagrody kwartalne uzależnione od osiąganych wyników w pracy
• dofinansowanie do wypoczynku w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie legalności i rzetelności działania, jakości i bezpieczeństwa produktów znajdujących się lub przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu handlowego
 • Przeprowadzanie kontroli usług w celu zapewnienia odpowiedniej jakości oraz ich bezpieczeństwa
 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie paliw
 • Sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych działań kontrolnych
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań z przeprowadzonych działań kontrolnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Handlowej, Prawa przedsiębiorców oraz przepisów branżowych
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • czynne prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu
  Al. Marcinkowskiego 3
  60-967 Poznań
  Sekretariat Inspektoratu II piętro

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zasady naboru dostępne są na: http://poznan.wiih.gov.pl/bip/?zasady-naborow,43

Wynagrodzenie miesięczne brutto: 3067,00 zł + dodatek stażowy
Inspektor
Kalisz
Aplikuj