Naszym Klientem jest grupa kapitałowa, która do spółki matki poszukuje właściwej osoby na stanowisko Dyrektora Finansowego. Poszukujemy kandydatów posiadających doświadczenie w spółkach, które wymagały reorganizacji i wdrożenia nowych struktur oraz ładu korporacyjnego. Bardzo mile widziani będą kandydaci z doświadczeniem w spółkach produkcyjnych, dystrybucyjnych lub usługowych. Osoba będzie raportować do Prezesa, który jest liderem planowanych zmian w organizacji.

Dyrektor Finansowy

Warszawa
ASZ/ASZ/2018/5/6

Zadania:

 • Kształtowanie polityki finansowej Spółki oraz Grupy zgodnie z celami strategicznymi oraz nadzór nad ich realizacją.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem finansowym, w tym kształtowanie polityki płynnościowej Spółki i wspieranie jej implementacji do spółek Grupy.
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym, w tym kształtowanie i realizacja polityki ubezpieczeniowej Spółki oraz wspieranie implementacji dobrych praktyk do spółek Grupy.
 • Prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w Grupie zgodnie z przepisami prawa powszechnego i polityką rachunkowości Przedsiębiorstwa.
 • Prowadzenie zewnętrznej i wewnętrznej sprawozdawczości finansowej.
 • Koordynowanie procesów planowania finansowego w horyzoncie długo-, średnio i krótkoterminowym.
 • Prowadzenie całokształtu działalności kontrolingowej, w tym kalkulacji kosztów na potrzeby polityki cenowej.

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość zasad tworzenia modeli finansowych
 • bardzo dobra umiejętność sporządzania modeli oceny projektów inwestycyjnych
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z płynnością finansową
 • bardzo dobra znajomość zasad budżetowania
 • bardzo dobra znajomość przepisów z obszaru finansów, prawa gospodarczego, w tym zaawansowana znajomość przepisów regulujących obszar  finansów przedsiębiorstw: windykacji, ubezpieczeń oraz znajomość klauzul umownych minimalizujących ryzyko finansowe podmiotu
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa bilansowego i jego praktyczne zastosowanie
 • bardzo dobra znajomość szczegółowych zasad prowadzenia księgowości (MSR i MSSF oraz Ustawa o rachunkowości)
 • umiejętność sporządzania sprawozdań skonsolidowanych
 • umiejętność budowania modeli DCF, w tym testów na utratę wartości

Aplikuj

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

Dyrektor Finansowy

Warszawa

HRK S.A