Mowi Poland S.A.

3 Dodaj merytoryczną opinię

Aktualności

Pracodawca

 Aktualność

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - dodatkowe wsparcie dla pracowników Mowi Poland.

Mowi Poland S.A. oferuje swoim pracownikom, ale również ich rodzinom, szereg form wsparcia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jedną z atrakcyjnych i szczególnie docenianych możliwości skorzystania ze środków funduszu, jest dofinansowanie rodzinnego wypoczynku. O szczegółach mówi Marzena Krych, Koordynatorka ds. socjalnych w Mowi Poland.

Kto może skorzystać ze wsparcia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

MK: ZFŚS w różnorodny sposób wspiera wszystkie spółki Mowi Poland w Polsce. Ze środków funduszu mogą korzystać pracownicy Mowi Poland zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale również ich współmałżonkowie oraz dzieci, które nie ukończyły 18 lat. Uprawnieni do korzystania ze świadczeń funduszu są również emeryci i renciści, dla których Mowi Poland było ostatnim miejscem zatrudnienia.

Na jak duże wsparcie finansowe mogą liczyć pracownicy?

MK: Wysokość świadczeń socjalnych wiąże się ściśle z sytuacją życiową, rodzinną i materialną osoby ubiegającej się w wsparcie. W składanym wniosku należy podać średni dochód netto na jednego członka rodziny z trzech ostatnich miesięcy przed datą złożenia wniosku. Na tej podstawie ustalana jest wysokość świadczeń.

Jest lipiec, dzieci mają wakacje, to dobry moment na urlop. Jak wygląda w Mowi Poland wsparcie wypoczynku?

MK: Mamy wiele propozycji wsparcia, począwszy od wypoczynku rodzinnego, przez wypoczynek dzieci w wieku do lat 18, po wsparcie aktywności sportowo-rekreacyjnych czy kulturalno-oświatowych.

Omówmy je po kolei. Kto może ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku rodzinnego i jak wygląda proces wsparcia?

MK: Ta forma wypoczynku może zostać dofinansowana na wniosek pracowników Mowi Poland i obejmuje również współmałżonków oraz dzieci w wieku do lat 18. Wydatki należy potwierdzić, czyli przedstawić imienną fakturę za pobyt w ośrodku wypoczynkowym, która wskaże również termin wypoczynku oraz kto był jego uczestnikiem.

A jeżeli podczas takiego wypoczynku korzystamy z aqua parku czy basenu, odwiedzamy muzeum, idziemy do kina, to czy możemy liczyć na zwrot tych kosztów?

MK: Oczywiście, że tak! Te wydatki są dofinansowywane z budżetu dla aktywności sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych, o czym przed chwilą wspominałam.

Na wsparcie finansowe mogą liczyć również pracownicy Mowi Poland wysyłający swoje dzieci na zorganizowany wypoczynek. Jakie są procedury wnioskowania w tym przypadku?

MK: ZFŚS wspiera finansowo wypoczynek dzieci w wieku do lat 18, które odpoczywają na koloniach, obozach, wycieczkach szkolnych i krajoznawczych, w zielonych szkołach, na turnusach rehabilitacyjnych w sanatoriach czy na zimowiskach. Warunkiem jest, by dziecko uczestniczyło w zorganizowanym wypoczynku bez obecności rodziców. Do wniosku należy dołączyć imienną fakturę z terminem pobytu i potwierdzeniem, kto był uczestnikiem wypoczynku.

Wspomniała Pani, że ZFŚŚ dofinansowuje również aktywności sportowe, rekreacyjne, kulturalne i oświatowe. Kto może skorzystać z dofinansowania?

MK: Takie dofinansowanie mogą otrzymać maksymalnie cztery razy w roku, ale nie częściej niż raz na trzy miesiące, pracownicy Mowi Poland. Procent dofinansowania uzależniony jest od wysokości progów dochodowych.

A jakie aktywności można brać pod uwagę. Poda Pani kilka przykładów?

MK: Jeśli chodzi o aktywności sportowo-rekreacyjne, to mamy tu cały wachlarz ogólnodostępnych form rekreacji ruchowej, jak korzystanie z pływalni, jazda na nartach czy łyżwach, udział w różnego rodzaju zajęciach ruchowych, jak fitness, karate, taniec czy joga, udział w treningach piłki nożnej, tenisa ziemnego, badmintona, ale także zakup kart sportowych, które uprawniają do korzystania z obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Jakie dokumenty, oprócz wniosku o dofinansowanie, należy złożyć?

MK: Na potwierdzenie poniesionych wydatków należy przedstawić imienną fakturę, która potwierdzi rodzaj wykupionej aktywności. W ciągu roku można otrzymać dofinansowanie czterokrotnie, nie częściej jednak niż raz na trzy miesiące. Takie same zasady dotyczą aktywności kulturalno-oświatowych.

A jakie przykłady aktywności kulturalno-oświatowych mogłaby Pani podać?

MK: Do tych aktywności zaliczamy korzystanie z ogólnodostępnych obiektów kulturalno-oświatowych w celach rozrywkowych. Można zatem przedstawić faktury za uczestnictwo w projekcjach filmowych, spektaklach teatralnych, wystawach muzealnych, koncertach muzycznych. Warto tutaj zaznaczyć, że dofinansowanie nie obejmuje zajęć wyłącznie edukacyjnych, jak nauka języka obcego, zajęcia z robotyki czy inne tego rodzaju.

Czy pracownicy chętnie korzystają z dofinansowania ZFŚS?

MK: Oczywiście, że tak. A my zachęcamy do składania wniosków. Warto pamiętać, że Mowi Poland stwarza takie możliwości dla swoich pracowników i ich rodzin. Każdego roku ze wsparcia ZFŚS korzysta około 1000-1100 osób. Biorąc pod uwagę, że w Polsce Mowi zatrudnia ponad 4000 osób, wciąż jest wielu pracowników, którzy z tej formy wsparcia jeszcze nie skorzystali. A warto!

Pomocna?
Tak2Nie

Pracodawca

 Aktualność

Szanowni Państwo,


Jest nam niezwykle miło poinformować, że Marine Harvest, której częścią jest także Morpol S.A., od 1 stycznia działa pod nazwą Mowi. W ślad za tą zmianą, zarząd Morpol S.A. podjął decyzję, że również firma Morpol S.A. zmieni nazwę na Mowi.


Firma Morpol S.A. jest aktualnie w trakcie procesu zmiany nazwy, który potrwa przez najbliższe kilka tygodni. Nie mniej jednak jesteśmy dumni, że na portalu Gowork.pl możemy przedstawić się naszym obecnym i przyszłym pracownikom, a także wszystkim członkom społeczności Gowork.pl jako Mowi CE.


Zmiana nazwy Marine Harvest, a za nią także Morpol S.A., stanowi dla nas naturalny krok w rozwoju organizacji, która podjęła decyzję o wprowadzeniu na rynek własnego brandu produktowego również o nazwie MOWI. Będzie on dostępny w pierwszej połowie 2019 r. na dwóch europejskich rynkach – w Polsce i we Francji.


Decydując się na tę zmianę, Marine Harvest wraca do korzeni, kiedy to 50 lat temu firma została założona i działała od samego początku jako AS Mowi. Nawiązujemy tym samym również do charakterystycznej rasy łososi z naszych pierwszych hodowli o tożsamej nazwie Mowi.


Firma przechodzi obecnie przez proces zmiany, co wiąże się z nową wizualizacją graficzną, jak również procedurami administracyjnymi. Zmiany te będą niebawem widoczne również na naszym profilu w serwisie Gowork.pl.


Co ważne, wprowadzana zmiana dotyczy wyłącznie nazwy firmy. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego profilu i zapoznawania się z bieżącymi informacjami i ogłoszeniami rekrutacyjnymi.

Pomocna?
Tak8Nie2
Mowi Poland S.A.