Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала
Miniaturka
Przemysław Praus
Dyrektor Zespołu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Katowicki Holding Węglowy
W 2008 roku ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Katowicach, na kierunku Inżynierii Transportu. W 2015 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu Kadry i Płace – Prawo i Praktyka Gospodarcza. Rok później ukończył studia podyplomowe z zakresu HR - Business Partner. Jest żonaty, ma dwoje synów. Mieszka z rodziną w Tychach.

Katowicki Holding Węglowy S.A. to przedsiębiorstwo z przebogatą przeszłością. Wasze początki sięgają 1992 roku. Jakie były te pierwsze kroki?

W zamiarze autorów programu naprawczego górnictwa, opracowanego po strajkach, które miały miejsce w kopalniach węgla kamiennego w grudniu  1992 roku, mieliśmy być jednym z siedmiu koncernów węglowych. Pod koniec marca 1993 roku, przekształcono wszystkie kopalnie na okres przejściowy, z przedsiębiorstw państwowych, w spółki Skarbu Państwa. Zamiar ten wywołał silny sprzeciw ze strony związków zawodowych, rad pracowniczych i kierownictw części kopalń. Obawiano się utraty osobowości prawnej i  niezależności  finansowej, do której zdążono się już przyzwyczaić. Holding powstał z końcem czerwca 1993 roku, o trzy miesiące później niż inne spółki węglowe z powodu opozycji wobec centralizacji. Nie miał w nazwie słów „spółka węglowa”, jak inne wcześniej  utworzone. Przybrał nazwę Katowicki Holding Węglowy S.A. Chociaż faktycznie nie był holdingiem, a kopalnie nie miały formalnej osobowości prawnej, to równocześnie wywalczyły sobie na starcie bardzo dużą faktyczną samodzielność decyzyjną.

Kopalnie skrzętnie korzystały z tej samodzielności.

To prawda. Same między innymi rozliczały się podatkowo. Dyrektorzy kopalń występowali w imieniu pracodawcy. Ta różna od innych spółek górniczych organizacja KHW S.A., była efektem działań podjętych przez działaczy społecznych i gospodarczych, przeciwnych centralizacji. Dotyczyło to kopalń zlokalizowanych w Katowicach, Mysłowicach i Sosnowcu, na bazie których miano utworzyć Katowicką Spółkę Węglową S.A. Faktycznie, dzięki ich staraniom i przekonaniu do tej idei Prezydenta Lecha Wałęsy, powstał Katowicki Holding Węglowy S.A. Holding przetrwał pomimo różnych kryzysów, będących głównie skutkiem sytuacji na światowych rynkach węgla i polityki wcześniejszych rządów, a później Unii Europejskiej.

Jakie podmioty wchodzą w skład KHW S.A.?

Katowicki Holding Węglowy S.A. jest firmą zrzeszającą cztery kopalnie węgla kamiennego: KWK „Wujek”, KWK „Wieczorek”, KWK „Mysłowice-Wesoła” i KWK „Murcki-Staszic”. Zajmujemy się wydobyciem węgla kamiennego, jego obróbką i w efekcie końcowym sprzedażą.

To prawdziwy gigant na naszym rynku. Ile osób zatrudniacie?

Pracuje u nas 13 000 pracowników na stanowiskach etatowych i fizycznych zarówno na powierzchni jak i na dole kopalni.

  

 

Pomimo swoich problemów górnictwo nadal potrzebuje rąk do pracy. W jaki sposób ich poszukujecie?

Głównie przyjmujemy absolwentów szkół patronackich, z którymi mamy podpisane porozumienia, ale ponadto współpracujemy ze Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., który posiada Dział Centralnej Rekrutacji. Tam następuje przyjmowanie podań od zainteresowanych pracą w KHW S.A., ich selekcja i przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych na odpowiednie stanowiska. W razie konieczności wyszukania osób o szczególnych kwalifikacjach umieszczamy informację na naszej stronie internetowej i zamieszczamy ogłoszenia w mediach.

Co możecie zaoferować przyszłym pracownikom?

Przede wszystkim stabilne zatrudnienie, korzystne warunki płacowe oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Współpracujecie ze śląskimi szkołami, a więc o dopływ wykwalifikowanej kadry nie musicie się martwić?

Posiadamy podpisane porozumienia z sześcioma szkołami kształcącymi na kierunkach przydatnych w górnictwie. Młodym ludziom zapewniamy możliwość realizacji praktyk zawodowych na terenie kopalń KHW S.A. Ponadto każdego roku w lipcu i sierpniu organizujemy miesięczne praktyki zawodowe dla studentów Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Górniczo – Hutniczej. W praktykach uczestniczy kilkudziesięciu studentów, którzy odbywają praktyki na dole i na powierzchni kopalni.

Chyba jednak nie każdy nadaje się do pracy pod ziemią?

Zgadza się. Ze względu na specyfikę kopalni węgla kamiennego, raczej interesują nas osoby posiadające kwalifikacje przydatne w górnictwie. Wiele osób nie uzyskuje zdolności do pracy ze względów na wymagania zdrowotne potrzebne do wykonywania pracy pod ziemią. Ponadto warunki i środowisko pracy nie dla każdego są akceptowalne. W związku z powyższym raczej ograniczamy się do uzupełniania niedoborów kadrowych absolwentami szkół patronackich, którzy w ramach praktyk zawodowych mieli już styczność z realiami pracy pod ziemią.

 

Charakter pewnie też jest ważny?

Dokładnie tak. Jak już wspomniałem, osobami podejmującymi pracę w górnictwie najczęściej są ludzie o silnym charakterze. Odporni na stres i doskonale radzący sobie w sytuacjach kryzysowych. Specyfika pracy pod ziemią wiąże się z ciągłym narażeniem zdrowia, a nawet życia ze względu na zjawiska naturalne występujące na dole kopani, takie jak: metan, wstrząsy górotworu oraz pogorszone warunki klimatyczne. Zaobserwowaliśmy, iż osoby o słabych nerwach najczęściej rezygnują z pracy w górnictwie.

Na jakich stanowiskach macie najczęściej wakaty?

Zazwyczaj zatrudnialiśmy pracowników na stanowiska: górnik pod ziemią, elektromonter pod ziemią, ślusarz pod ziemią, technik przeróbki kopalin stałych.

Kandydatów nie brakuje. Jak wybieracie tych najlepszych?

Wspomniany wcześniej Dział Centralnej Rekrutacji posiada ok. 6000 podań osób chętnych do pracy w naszej Spółce. W sytuacji, kiedy potrzebujemy pilnie jakąś grupę pracowników zwracamy się do nich z kryteriami i najczęściej otrzymujemy natychmiastowy wykaz osób spełniających oczekiwane przez nas kwalifikacje i doświadczenia. Nie mamy problemów z pozyskiwaniem osób do pracy.

Czy ścieżka kariery w KHW S.A. to realna droga?

Jak najbardziej tak. Osoby posiadające najwyższe kwalifikacje w górnictwie to najczęściej osoby nabywające w najkrótszym czasie uprawnienia emerytalne. Droga do uzyskania najwyższych kwalifikacji wiąże się ze stażem zawodowym i posiadanym wykształceniem. Młodzi pracownicy mają jasno określone warunki awansu w naszej spółce i chętni są do podnoszenia swoich kwalifikacji w celu przyszłej zmiany stanowiska na wyższe. Doskonałym narzędziem do określenia przyszłej kadry kierowniczej jest coroczna ocena pracowników. W przypadku osób zatrudnionych po studiach na stanowisku stażysty, przeprowadzane są testy psychologiczne po 6 miesiącach pracy pozwalające określić predyspozycje do kierowania ludźmi.

 

Branża specyficzna, tysiące pracowników. Jak zadbać o integrację tak potężnej grupy ludzi?

Pracowników integrujemy poprzez wspólne kursy dokształcające, cotygodniowe szkolenia BHP, a także organizowanie cyklicznych imprez masowych np. obchodów barbórkowych. To czas, gdy brać górnicza wspólnie świętuje swój dzień czyli Dzień Górnika.

Jaki systemy wynagrodzeń określony jest w obowiązującym w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. Holdingowym Układzie Zbiorowym?

Stosowane są trzy formy wynagradzania: akordowo-premiowa, udziałowo-premiowa i czasowo-premiowa.

Systemy wynagrodzeń więc dokładnie opracowane, a co z systemami motywacyjnymi?

Od 2012 roku w KHW S.A. stosowany jest motywacyjny model kształtowania wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jego przyrost powiązany jest z wysokością osiąganej wydajności poszczególnych kopalń.

Dziękuję za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 4 014 360
  2. linkedin.com 3 587 328
  3. olx.pl 3 276 288
  4. jooble.org 3 086 424
  5. pracuj.pl 3 054 024
Katowicki Holding Węglowy