Investment Partners S.A.

3.5 Dodaj merytoryczną opinię
Kim jesteśmy?

 

Nie wystarczy powiedzieć, że bogacenie się ludzi przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa to nasza misja, by ich sytuacja się zmieniła. Potrzeba do tego jeszcze realnych, konsekwentnych działań. Dlatego jesteśmy dumni, że w etyczny i przedsiębiorczy sposób wspieramy naszych klientów. Partnerstwo to postawa, która określa nasze podejście do drugiego człowieka, pracę, ścieżkę kariery oraz program akcyjny.

 

 

 
Tomasz Pustówka

Prezes Zarządu

"Naszym celem jest stabilny wzrost oraz ciągła poprawa jakości usług doradczych oraz satysfakcji naszych Klientów, doradców i partnerów biznesowych."
Dawid Kozioł

Wiceprezes Zarządu

"Naszą główną działalnością jest świadczenie usług niezależnego planowania finansowego, które bazuje na fachowej wiedzy i obiektywności doradcy." 
 

Siedziba główna

Specjaliści, którzy codziennie odpowiadają za efektywne realizacje procesów w pracy z klientem.

 
 


Alicja Marczykiewicz

Paulina Leks

Paulina Grosman
 

 

Zobacz więcej →

 
Investment Partners S.A.