Kontakt - Firma Usługowo-Handlowa Cyrkon Monika Górczyńska Łopatno - telefon, adres, NIP, informacje

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla firmy Firma Usługowo-Handlowa Cyrkon Monika Górczyńska w Łopatno, adresy, NIP, numery telefonów, infolinia i e-maile, oraz informacje: dane finansowe i władze firmy. Jeżeli widzisz nieaktualne dane, prosimy o informację.

Branże: Restauracje

Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала

Dane kontaktowe, e-maile

Adres

Firma Usługowo-Handlowa Cyrkon Monika Górczyńska
Łopatno 63
27-570 Łopatno

Dane firmowe

Nazwa pełna:

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA CYRKON MONIKA GÓRCZYŃSKA

Adres rejestrowy:

Łopatno 63 27-570 Łopatno

NIP:

6611260408

REGON:

290908358

Forma prawna:

indywidualna działalność gospodarcza

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2013-06-15

Data rejestracji:

2013-06-15

Profil działalności

Kod PKD:
 • 56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 • 32.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 37.00.ZOdprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 • 38.11.ZZbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

 • 41.10.ZRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • 41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 • 42.11.ZRoboty związane z budową dróg i autostrad

 • 43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

 • 43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę

 • 43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych

 • 43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 • 43.31.ZTynkowanie

 • 43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej

 • 43.33.ZPosadzkarstwo

 • 43.34.ZMalowanie i szklenie

 • 43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • 43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

 • 43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • 46.34.BSprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

 • 46.44.ZSprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

 • 46.49.ZSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

 • 47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • 47.25.ZSprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.59.ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.78.ZSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 • 49.31.ZTransport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

 • 49.32.ZDziałalność taksówek osobowych

 • 49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 • 49.41.ZTransport drogowy towarów

 • 55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania

 • 55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • 55.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

 • 55.90.ZPozostałe zakwaterowanie

 • 56.10.BRuchome placówki gastronomiczne

 • 56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • 56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • 56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów

 • 68.10.ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • 68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • 68.31.ZPośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • 77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 • 77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • 79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 • 79.90.BDziałalność w zakresie informacji turystycznej

 • 79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • 85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • 86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna

 • 86.90.EPozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 87.10.ZPomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

 • 87.30.ZPomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 • 87.90.ZPozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 • 88.10.ZPomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 • 88.99.ZPozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 • 96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Rozwiń

Firma Usługowo-Handlowa Cyrkon Monika Górczyńska
0/5 Na podstawie 0 ocen.
 • Zobacz wywiad
 • 63
  27-570 Łopatno
 • NIP: 6611260408 REGON: 290908358
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
 1. GoWork.pl 4 014 360
 2. linkedin.com 3 587 328
 3. olx.pl 3 276 288
 4. jooble.org 3 086 424
 5. pracuj.pl 3 054 024
Firma Usługowo-Handlowa Cyrkon Monika Górczyńska