Gdzie pracują młode osoby w sezonie wakacyjnym? W Opolu najczęściej poszukują zatrudnienia w lokalach gastronomicznych. Paradoksalnie studenci i uczniowie pracują zwykle tam, gdzie sami wydają pieniądze, m.in. w klubach muzycznych i dyskotekach.

Aktywność zawodowa opolskich studentów

Najczęściej do pracy sezonowej, na kilka miesięcy w roku, zgłaszają się ludzie młodzi, którzy w okresie od lipca do października mają wolne od studiów wyższych. Pracują w ten sposób również uczniowie szkół średnich czy technikum, ale w krótszym wymiarze czasowym – od września wracają bowiem do nauki w swoich placówkach. Opolscy studenci stanowią ogromną grupę osób szukających sezonowego zatrudnienia w okresie wakacyjnym. Jak wskazuje dr Diana Rokita-Poskart z Politechniki Opolskiej, która badała aktywność zawodową studentów, ta grupa społeczna ma ogromny wpływ na rynek pracy w Opolu.

Wykładowczyni oszacowała, że ponad 70 proc. studentów w toku studiów jest aktywnych zawodowo. Najwięcej, bo ponad 29 proc., podejmuje pracę tam, gdzie studiuje, czyli w Opolu, rzadziej poza miastem, a jeśli już, to w miejscu swojego zamieszkania. Około 16 proc. studentów na okres wakacji wyjeżdża za pracą poza granice Polski. Wyniki badań dowiodły, że zaledwie 28 proc. studentów nie podejmowało żadnej pracy w trakcie studiów. Pracę częściej zaś podejmują osoby studiujące niestacjonarnie, zaocznie.

Gdzie pracują studenci?

Studenci pozostający w Opolu i będący aktywni zawodowo najczęściej podejmują pracę dorywczą – 60 proc. respondentów w badaniu dr Diany Rokity-Poskart. Pracę stałą w Opolu zadeklarowało 40 proc. studentów. Jak można się domyślać, są to studenci studiów niestacjonarnych. Większość podejmuje zatrudnienie w miejscach, w których nie wymaga się od nich wysokich umiejętności czy specjalistycznej wiedzy. Ponad połowa wszystkich studentów w Opolu otrzymuje angaż w przedsiębiorstwach handlowych oraz świadczących szeroko rozumiane usługi gastronomiczne i hotelarskie.

Studenci rzadko poszukują pracy sezonowej lub wakacyjnej w zawodach, w których mogliby zdobyć bezcenne doświadczenie, ułatwiające im zatrudnienie po ukończeniu studiów. Bardzo często żacy pracują w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w restauracjach i barach, w tym sieci fast foodów, ale również w branży IT, w administracji, wykonują także pracę biurową. Mogą też pracować w budownictwie, o ile są sprawni fizycznie i mają jakiekolwiek pojęcie o tym fachu. Spotykani są także w roli konsultantów w call center.