Łódź od wielu lat zmaga się z rosnącym zadłużeniem z tytułu zaległych opłat za czynsz. Szacuje się, że zadłużenie w lokalach komunalnych znajdujących się w Łodzi wynosi już ponad 180 mln zł. Problem ten dotyczy więcej niż 18 tys. lokatorów. Część z nich może zdecydować się na odpracowanie swojego długu, na dodatek za wyższą stawkę niż do tej pory.

Warto pracować za czynsz

Z początkiem 2017 roku wzrosły stawki za pracę wykonywaną przez osoby odpracowujące zadłużenie za czynsz w gminnych lokalach. Dlatego taka praca stała się jeszcze bardziej opłacalna niż do tej pory. Urząd Miasta Łódź informuje, że dotychczas każda osoba odpracowująca swój dług czynszowy mogła liczyć na stawkę 11 zł za godzinę pracy. Nie była ona jednak wypłacana do ręki, ani na konto, ale automatycznie zmniejszała dług z tytułu nieopłacania czynszu za zajmowane lokale gminne.

Stawka za takie prace wzrosła i wynosi obecnie w Łodzi 13 zł za godzinę, co pozwala jeszcze szybciej odpracować posiadany dług związany z nieuiszczaniem czynszu za mieszkanie.

Czy praca za czynsz jest popularna?

Fakt, że tylko 325 osób zadeklarowało chęć skorzystania z możliwości odpracowania długu, wskazuje, iż taka opcja nie cieszy się dużą popularnością. Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi wyraża jednak radość z tego, że choć tylu dłużników chce odpracować swoje długi. Chodzi tu o niebagatelną kwotę aż 3,5 mln zł. Do tej pory 177 osób odpracowało prawie 700 tys. zł. Wraz ze wzrostem stawki za pracę w Łodzi w zamian za zmniejszanie długu za zaległy czynsz, wyraźnie wzrosło zainteresowanie taką możliwością wśród zadłużonych mieszkańców.

W zależności od terminu, oferty pracy dla osób zadłużonych ma między innymi Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych Praca. Można tam wykonywać odpłatnie zadania w godzinach popołudniowych oraz w weekendy, godząc normalną pracę zawodową z pracą na rzecz pokrycia istniejącego długu. Dłużnicy często też pracują w Łodzi przy sprzątaniu terenów miejskich i bloków mieszkalnych czy przy utrzymaniu zieleni miejskiej w należytym stanie.