Pozytywny wizerunek pracodawcy znacznie ułatwia rekrutację. To fakt, z którego zdaje sobie sprawę coraz więcej firm. Mimo to, aż 50% przedsiębiorstw nie ma przygotowanej strategii employer brandingowej. Zamiast usprawniać swoje działania, w dalszym ciągu błądzą więc po omacku i mają problemy z pozyskaniem specjalistów.

Rynek kandydata

Dwa lata temu stopa bezrobocia wynosiła w Polsce 12%. Dziś jest ona niemal dwukrotnie mniejsza. Ewolucja na rynku pracy sprawiła, że aktualnie korzystniej wygląda sytuacja kandydatów i pracowników. To, co dla jednych jest okresem prosperity, dla innych oznacza niemały ból głowy. Nikogo już nie zaskakują narzekania firm, które coraz częściej podkreślają problemy z pozyskaniem pracownika. Działy HR muszą wykazywać się coraz większą kreatywnością, by usprawnić proces rekrutacji. Standardowe ogłoszenie, które jeszcze kilka lat temu gwarantowało otrzymanie dziesiątek CV już nie wystarczy. Osoba poszukująca pracy z całą pewnością będzie aplikować do wielu miejsc. Zanim zdecyduje się odpowiedzieć na ofertę pracy wykona więc porządny research. Wszystko dlatego, że specjalista posiadający odpowiednie kwalifikacje nie musi obawiać się bezrobocia. To nie on zabiega o uwagę pracodawcy, a firmy o jego usługi. Dlatego konieczne jest stworzenie w oczach kandydata wizerunku marki, jako firmy, dla której pracownicy są nadrzędną wartością.

Największe wyzwanie dla HR?

Dla działów human resources jednym z największych wyzwań jest więc dziś przedstawienie swojej firmy, jako atrakcyjnego miejsca pracy. Oczywiście w wielu przedsiębiorstwach HR wspierany jest w w tym przez inne komórki – najczęściej marketingu. Wiele marek tworzy również specjalnie oddelegowane do tego typu działań departamenty. Wszelkie aktywności związane z budową pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy muszą być ze sobą spójne. To z kolei wymaga skonstruowania odpowiedniej strategii. Mimo iż coraz więcej podmiotów zdaje sobie sprawę z pozytywnego wpływu EB na proces rekrutacji, to w dalszym ciągu wiele przedsiębiorstw robi to po omacku, nie mając wykreowanego planu działania. Z raportu HRM Institute Employer Branding w Polsce 2017 wynika, że 50% firm w ogóle nie ma przygotowanej strategii employer brandingowej. Jak wobec tego mają sprawnie pozyskiwać specjalistów? Jeśli dodamy do tego fakt, że tylko 14% firm stwierdziło, że ma jasno zdefiniowaną strategię kształtowania wizerunku, to choć częściowo uzyskamy odpowiedź, dlaczego tak wiele firm narzeka na kłopoty z rekrutacją.

Strategie employer branding 2017

Korzyści z posiadania strategii

Kłopoty, których przecież można uniknąć. Przygotowanie strategii employer brandingowej, mimo iż nie jest łatwe, w ogromnym stopniu wpływa na efektywność rekrutacji. Niemożliwe jest prowadzenie działań związanych z budową pozytywnego wizerunku pracodawcy w spójny sposób, jeśli nie posiada się odpowiedniego planu. Zgodnie ze wspomnianym już badaniem HRM Institute, posiadanie odpowiedniej koncepcji EB ułatwia przyciągnięcie talentów oraz spójną komunikację (na oba aspekty zwróciło uwagę 86% badanych firm). Istotnymi korzyściami, wskazanymi odpowiednio przez 76% oraz 75% marek, jest lepsze dopasowanie kandydatów do kultury organizacyjnej oraz większy poziom zaangażowania pracowników przedsiębiorstwa. To jednak tylko niewielka część profitów wynikających z posiadania strategii employer brandingowej. Realizacja wizji EB przyjętej przez markę przekłada się także na mniejszą rotację wśród pracowników. To z kolei zapewnia firmie stabilność i przekłada się na jej bilans finansowy.