Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przedstawił informacje za styczeń 2017 r. dotyczące bezrobocia i jego struktury w mieście oraz całym województwie. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku sytuacja uległa poprawie, co daje nadzieję na to, iż tendencje spadkowe w województwie kujawsko-pomorskim będą się nadal utrzymywać.

Wskaźniki na stabilnym poziomie

Od paru już miesięcy wskaźnik bezrobocia w Toruniu i województwie kształtuje się na w miarę stabilnym poziomie. Na koniec grudnia 2016 r. było to 6,1 proc. dla miasta i 12,1 proc. dla województwa. Na tle ogólnokrajowej średniej wynoszącej 8,3 proc. nie są to najgorsze wyniki, przy czym zaznaczyć należy, iż województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z tych regionów kraju, które w ubiegłym roku odnotowały największe spadki bezrobocia.

Bezrobotni w liczbach

Z danych WUP w Toruniu wynika, iż w styczniu 2017 r. w powiatowych urzędach pracy funkcjonujących na terenie województwa zarejestrowanych było łącznie 103251 osób, z czego 13599 to osoby nowe. Z tego bez pracy w Toruniu pozostawało 5831 osób – miasto liczy ponad 200 tys. mieszkańców, niemniej należy przypuszczać, iż rzeczywiste bezrobocie jest tutaj większe. Nie każdy, dla kogo brakuje ofert pracy w Toruniu, zgłasza się do pośredniaka – w głównej mierze czynnikiem zniechęcającym do rejestrowania się jest brak prawa do zasiłku.

Prace interwencyjne cieszą się sporym zainteresowaniem

W styczniu br. w województwie kujawsko-pomorskim  686 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych określanych mianem prac subsydiowanych. Z tej grupy:

  • 150 osób młodych osób poniżej 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia,
  • 151 bezrobotnych rozpoczęło  pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
  • 148 osób skierowano na roboty publiczne,
  • 126 osób przydzielono do prac interwencyjnych.

Inne formy aktywizacji

Co się natomiast tyczy tak popularnych form aktywizacji jak staże, szkolenia, prace społecznie użyteczne oraz przygotowanie zawodowe dorosłych, to nie cieszyły się one tak dużym zainteresowaniem, jak oczekiwano. Staże rozpoczęło 246 osób – czyli o niespełna 28 proc. więcej aniżeli w grudniu 2016 r., ale o nieco ponad 36 proc. mniej niż w styczniu 2016 r. Z oferty szkoleń skorzystało 15 osób, zaś na prace społecznie użyteczne skierowano 39 bezrobotnych. Nikt natomiast nie podjął działań w ramach przygotowania zawodowego dorosłych.

Zdecydowanie na plus należy postrzegać fakt, iż w styczniu 2017 r. toruński WUP przyjął 7506 zgłoszeń o wolnych miejscach pracy oraz miejscach aktywizacji zawodowej – rok wcześniej było ich o 36,5 proc. mniej.