Kontakt - Usługi Administracyjno-Biurowe Kompendium Wioleta Kąkol Przodkowo - telefon, adres, NIP, informacje

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla firmy Usługi Administracyjno-Biurowe Kompendium Wioleta Kąkol w Przodkowo, adresy, NIP, numery telefonów, infolinia i e-maile, oraz informacje: dane finansowe i władze firmy. Jeżeli widzisz nieaktualne dane, prosimy o informację.


Branże: Usługi dla firm - pozostała działalność

Dane kontaktowe, e-maile

Adres

Usługi Administracyjno-Biurowe Kompendium Wioleta Kąkol
ul. Kartuska 14
83-304 Przodkowo

Dane firmowe

Nazwa pełna:

USŁUGI ADMINISTRACYJNO-BIUROWE KOMPENDIUM WIOLETA KĄKOL

Adres rejestrowy:

ul. Kartuska 14 83-304 Przodkowo

NIP:

5891760671

REGON:

221872559

Forma prawna:

indywidualna działalność gospodarcza

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2013-05-02

Data rejestracji:

2013-05-02

Profil działalności

Kod PKD:
 • 82.11.ZDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 • 43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • 45.11.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

 • 45.40.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

 • 47.59.ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • 47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 • 55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania

 • 55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • 55.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

 • 55.90.ZPozostałe zakwaterowanie

 • 56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 • 56.10.BRuchome placówki gastronomiczne

 • 56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • 56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • 56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów

 • 62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • 62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

 • 63.11.ZPrzetwarzanie danych

 • 63.99.ZPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 65.12.ZPozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

 • 66.12.ZDziałalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

 • 66.22.ZDziałalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

 • 68.10.ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • 68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • 68.31.ZPośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • 68.32.ZZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • 69.10.ZDziałalność prawnicza

 • 69.20.ZDziałalność rachunkowo-księgowa

 • 73.11.ZDziałalność agencji reklamowych

 • 73.12.APośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

 • 73.12.BPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 • 73.12.CPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 • 73.12.DPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • 74.30.ZDziałalność związana z tłumaczeniami

 • 77.11.ZWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

 • 77.12.ZWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • 77.31.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

 • 77.33.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

 • 78.10.ZDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

 • 78.20.ZDziałalność agencji pracy tymczasowej

 • 82.19.ZWykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

 • 82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

 • 95.11.ZNaprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

 • 96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

 • 96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Rozwiń

Usługi Administracyjno-Biurowe Kompendium Wioleta Kąkol
0/5 Na podstawie 0 ocen.
 • Zobacz wywiad
 • Kartuska 14
  83-304 Przodkowo
 • NIP: 5891760671 REGON: 221872559
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Październiku 2022r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
 1. pracuj.pl 4 233 060
 2. GoWork.pl 3 490 290
 3. olx.pl 3 219 750
 4. jooble.org 2 432 754
 5. indeed.com 2 324 052
Usługi Administracyjno-Biurowe Kompendium Wioleta Kąkol