Tarczyński S.A.

1.7 Dodaj merytoryczną opinię

Wywiady Tarczyński S.A.

Miniaturka
Anna Skibińska
Dyrektor personalny Tarczyński S.A.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie, z wykształcenia ekonomista. Absolwentka Studiów podyplomowych w ramach Polsko-Brytyjskiego Studium "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” oraz Polsko-Niemieckiego Studium Menedżerskiego "Nowoczesne Metody Zarządzania Zasobami Ludzkimi". Doświadczenie zawodowe to 20 lat w dużych firmach i korporacjach, głównie o profilu produkcyjnym. Od początku kariery zawodowej związana z obszarem HR gdzie z powodzeniem kierowała działami odpowiedzialnymi za politykę personalną. Prywatnie żona oraz mama dwójki dzieci, niepoprawna pasjonatka sportów zimowych oraz wodnych.

Tarczyński S.A.

Od lat inspirujemy do mądrego odżywiania, żeby zmieniać życie na lepsze, w myśl idei – JESZ LEPIEJ, ŻYJESZ LEPIEJ. Jesteśmy najpopularniejszą wśród konsumentów marką kabanosów w Polsce, z ponad 78% udziałem rynkowym w tej kategorii*. Co roku otrzymujemy liczne wyróżnienia, a nasze produkty są obecnie dystrybuowane do blisko 30 krajów świata na 3 kontynentach. Nieustannie dążymy do realizacji ambitnych wyzwań i zadań związanych z obszarem pracowniczym, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przyznawanych wyróżnieniach. Nasze podejście do pracownika oraz dobre praktyki HR są doceniane i nagradzane na rynku pracy. Wiemy, że to pracownicy stanowią nieodłączną część naszego sukcesu, dlatego stale inwestujemy w zespół oraz w innowacyjne rozwiązania, mają na uwadze dobro środowiska i naszych klientów Posiadamy własne laboratorium, zespół technologów, a także rozbudowany dział jakości oraz jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w Europie. Inwestujemy w rozbudowę zakładu, zakup nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska technologii.

Nie mogę inaczej rozpocząć naszej rozmowy: czym są Gryzzale?

To jeden z naszych najważniejszych produktów. Dokładnie rzecz mówiąc to pierwsze kabanoski drobiowe dla dzieci. Stanowią niezastąpione źródło energii, które daje siłę do działania. Dzięki obniżonej zawartości tłuszczu są fajną przekąską dla najmłodszych.

Co jeszcze produkujecie?

Model biznesowy Grupy Tarczyński koncentruje się na przetwórstwie mięsa wieprzowego i drobiowego oraz sprzedaży i dystrybucji wytwarzanych wyrobów mięsno-wędliniarskich. Dzieje się to pod markami Tarczyński i Dobrosława. W odróżnieniu od wielu firm z branży, Grupa nie prowadzi chowu trzody chlewnej dla potrzeb własnych ani też uboju.

Mimo tego i tak produkujecie około 500 przetworów mięsno-wędliniarskich.

Zgadza się. Grupa Tarczyński posiada trzy zakłady produkcyjne. Główny zakład w Ujeźdźcu Małym, jest jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcji wyrobów wędliniarskich w Europie. Ponadto  dysponujemy dwoma zakładami produkcyjnymi: w Sławie i w Bielsku-Białej.

Pracy z pewnością więc nie brakuje, a jak to jest z pracownikami?

Staramy się poprzez odpowiednio przygotowany proces rekrutacji zatrudnić najwłaściwszych i najodpowiedniejszych pracowników  oraz zapewnić  im jak najlepsze warunki pracy i rozwoju. Naszym pracownikom umożliwiamy pracę z wykorzystaniem najnowszych technologii i narzędzi. Zgodnie z naszą polityką rozwoju pracowniczego zapewniamy  pracownikom wszystkie dostępne możliwości i formy rozwoju, a więc między innymi kursy, szkolenia, dofinansowanie nauki, naukę języków obcych. W rekrutacji najwłaściwszych kandydatów poszukujemy zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnętrznym rynku pracy. Rekrutujemy samodzielnie lub korzystając ze wsparcia firm doradztwa personalnego.

Stosujecie trzy etapy rekrutacji czyli dobór nowych pracowników odbywa się w bardzo staranny sposób?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do rekrutacji nowych osób. Pierwszy etap to dokładna analiza i selekcja przesłanych aplikacji. Drugi etap to rozmowa telefoniczna, weryfikacja, doprecyzowująca  informacje zawarte w aplikacji, po której zapada decyzja o zaproszeniu do kolejnego etapu. Na koniec zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną przebiegającą w formie wywiadu kompetencyjnego. Rozmowy z kandydatami prowadzone są przez dwie osoby: pracownika działu HR i menedżera danego obszaru. W czasie rozmowy skupiamy się na uzyskaniu informacji dotyczących kompetencji, kwalifikacji i umiejętności kandydata potrzebnych do realizacji zadań na danym stanowisku.

Czy w odniesieniu do niektórych stanowisk wspieracie się innymi narzędziami rekrutacyjnymi?

Tak. Zdarza się, że w trakcie procesu rekrutacji wykorzystujemy testy kompetencyjne, testy osobowości oraz testy wiedzy.

Jedną z dróg jest rekrutacja wewnętrzna, w której korzystacie między innymi z tradycyjnych ogłoszeń oraz programu poleceń pracowniczych, ale przede wszystkim skupiacie się na tej zewnętrznej. W jaki sposób więc łowicie kandydatów?

Umieszczamy ogłoszenia w prasie i w portalach internetowych. Mamy wewnętrzne programy poleceń pracowniczych, obecni jesteśmy na targach pracy. Ponadto współpracujemy z agencjami i firmami doradztwa personalnego, agencjami headhunterskimi. W firmie funkcjonują też wewnętrzne programy stażowe i rozwojowe dla młodych pracowników, którzy stoją dopiero na starcie swojej kariery zawodowej.

Czy firma Tarczyński zatrudnia ludzi z takich grup, jak: osoby w wieku 50+, niepełnosprawni czy kobiety w ciąży oraz młode matki?

Nasza firma stwarza przyjazne warunki zatrudnienia dla różnych grup zawodowych jak i dla różnych grup wiekowych. Zatrudniamy ponad 50 osób niepełnosprawnych oraz ponad 150 osób w wieku 50+. Oprócz tego ponad 70 osób korzysta z uprawnień rodzicielskich.

Dobrego pracownika czasem trzeba sobie po prostu wychować. Czy organizujecie więc staże i praktyki?

Organizujemy corocznie staże wakacyjne dla studentów głównie specjalności technologia, automatyka oraz ekonomia. Nasza firma proponuje także praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich. Oprócz tego organizujemy również naukę zawodu we współpracy ze szkołami zawodowymi. Ponadto funkcjonują i cieszą się sporym zainteresowaniem programy rozwojowe i stażowe skierowane do absolwentów szkół wyższych. W ramach takich programów zatrudniamy inżynierów w dziale utrzymania ruchu, inżynierów automatyków, technologów, specjalistów w dziale eksportu  oraz dziale kontroli jakości. Mamy również Kuźnie Talentów gdzie pracownicy z grupy degustacyjnej mają szansę na rozpoczęcie kariery w obszarze sprzedaży.

Czy pracownicy mają możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych?

Jest taka możliwość. Pracownicy bardzo często korzystają ze stworzonych przez firmę możliwości  podnoszenia kwalifikacji w zakresie kompetencji miękkich jak i twardych. Uczymy między innymi zarządzania zespołem, doskonalenia umiejętności handlowych i radzenia sobie ze stresem. Z kompetencji twardych proponujemy szkolenia Excel/Word, ale także uczymy języka angielskiego i niemieckiego.

Nauka to jedno, wykorzystanie nowych umiejętności to drugie, ale czy ciągły rozwój zawodowy skutkuje awansami?

O to nam chodzi. Pracownicy w naszej firmie mają możliwość awansu płacowego oraz awansu poziomego czyli poszerzenia uprawnień w ramach obecnego stanowiska pracy. Jest także awans pionowy. Zazwyczaj wyraża się poprzez zmianę stanowiska pracy na wyższe w strukturze organizacyjnej łącznie z powierzeniem dodatkowych uprawnień i poszerzeniem obszaru odpowiedzialności. No i mamy też awans kwalifikacyjny. To nabycie kolejnych uprawnień czy kwalifikacji niezbędnych na danym stanowisku.

Jakie stosujecie elementy systemu motywacyjnego?

Obecnie zachęta finansowa nie jest jedynym skutecznym motywatorem. Pracownicy oczekują czegoś więcej niż atrakcyjnych zarobków, a swoją pracę traktują nie tylko jako źródło utrzymania, lecz także miejsce realizacji swoich pasji i nawiązywania relacji z ludźmi. Nagradzanie za dobre wyniki, pakiet świadczeń socjalnych czy atrakcyjne programy szkoleniowe często przynoszą dużo lepsze rezultaty niż same podwyżki pensji. Mam tu na myśli na przykład bony świąteczne, dofinansowanie wypoczynku, pracownicze ubezpieczenie grupowe, karnety Multisport i bezpłatne posiłki w firmie dla wszystkich pracowników.

Jest czas na pracę, ale jest też czas na integrację i zgranie grupy. W firmie Tarczyński także?

W ramach integracji zespołów pracowniczych firma organizuje wyjazdy oraz spotkania dla swoich pracowników. Celem takich spotkań jest między innymi budowanie efektywnego zespołu, poprawienie komunikacji oraz porozumienia między pracownikami. Imprezy integracyjne mają również na celu zachęcić do bardziej efektywnej pracy, budować i zacieśniać relacje między pracownikami, wzbudzać większe poczucie lojalności pracowników oraz ich motywacji do dalszej pracy.

Dziękuję za rozmowę.

Tarczyński S.A.