REAC Components Sp. z o.o.

2.1 Dodaj merytoryczną opinię

Misja i wizja

Misja i wizja

 

Nasza misja

Istniejemy, by poprawiać jakość życia. Naszą pasją jest pomaganie ludziom w życiu codziennym. Nasza misja Łączy nas, wzmacnia, pomaga nam formułować priorytety i wytyczać drogę do lepszego zaspokajania potrzeb klienta.

Nasza wizja

Być preferowanym partnerem w dostarczaniu systemów wspomagania ruchu dla światowego przemysłu technologii medycznych i wybranych segmentów rynku.
Chcemy wyznaczyć właściwy kierunek działania i skupić się na przyszłości. By poprawić jakość życia, potrzebujemy wizji, która pokaże, co chcemy osiągnąć w długiej perspektywie. Wizji, która wskazuje jasny cel i kierunek rozwoju.

REAC Components Sp. z o.o.