Rapid Finance Polska Sp. z o.o.

3 Dodaj opinię

Dla Studentów

DLA STUDENTÓW

Rapid Finance Polska Sp. z o.o. jest firmą przyjazną dla studentów. Aktualnie zatrudnia w swoich departamentach wielu młodych ludzi którzy realizując swoje obowiązki zawodowe jednocześnie zdobywają wykształcenie na wybranych przez siebie uczelniach.

Aby umożliwić naszym studiującym koleżankom i kolegom połączenie pracy zawodowej wraz z zajęciami na uczelniach oferujemy im elastyczny plan pracy w formie miesięcznego grafiku. Planując miesięczny plan pracy staramy się uwzględniać – oczywiście z poszanowaniem wymagań związanych z pracą - potrzeby czasowe studiującego personelu. Zdajemy sobie bowiem sprawę jak wiele młodych osób w dzisiejszych czasach musi godzić życie zawodowe z życiem studenckim i dlatego też Spółka wychodzi studiującym naprzeciw, tak by maksymalnie im ułatwić godzenie obowiązków studenta z pracą. Warto pamiętać o tym, że studenci którzy podjęli się pracy zarobkowej jeszcze trakcie trwania studiów najpewniej będą mieli największe szanse na utrzymanie obecnej lub znalezienie innej pracy po ukończeniu swoich studiów.

W Rapid Finance Polska Sp. z o.o. szczególną uwagę zwracamy na właściwy styl zarządzania, oraz oferujemy wysoką kulturę organizacyjną wraz ze stabilnością zatrudnienia – co dla pracowników, w tym tych będących studentami ma ogromne znaczenie.

Jesteśmy przekonani, że warto zatrudniać studentów ponieważ uważamy, że współpraca z osobami młodymi, pełnymi witalności oraz posiadających świeże i kreatywne umysły może przynieść korzyści dla obydwóch stron.


www.filarum.pl

Joanna Koczaj-DyrdaJoanna Koczaj-Dyrda
Ofiara mobbingu -Radca prawny
Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!

Byłeś świadkiem?
Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie

Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda: zgloszenie@gowork.pl

Rapid Finance Polska Sp. z o.o.