Promag S.A

1 Dodaj merytoryczną opinię

Wywiady Promag S.A

Miniaturka
Dział Marketingu Promag S.A

Co można powiedzieć o rozpoczęciu działalności i początkiach firmy Promag?

Firma powstała w 1982 roku z inicjatywy obecnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Witolda Kaweckiego. Od początku istnienia PROMAG uczestniczył w aktywny sposób w procesie transformacji polskiej gospodarki, wdrażając nowoczesne formy zarządzania oraz nowatorskie rozwiązania z zakresu techniki magazynowej. W międzyczasie firma podlegała przekształceniom charakterystycznym dla zachodzących w Polsce przemian. Przełomem był rok 1990, w którym PROMAG został spółką akcyjną. Obecnie firma zatrudnia ponad 260 pracowników, działając prężnie na rynku krajowym poprzez sieć 10 Oddziałów i z dużym powodzeniem również na rynkach zagranicznych.
 

Jeśli chodzi o Państwa siedzibę...

Ważnym momentem dla firmy stało się przeniesienie siedziby z ul. Szyperskiej na ul. Romana Maya w Poznaniu w 1996 roku. Od tego momentu firma dynamicznie się rozwijała. Po kilku latach biura na ul. Romana Maya 11 nie były już w stanie pomieścić całej załogi. Początkowo firma posiłkuje się wynajmowaniem sąsiednich biurowców, ale w pewnym momencie i to okazuje się niewystarczające. Nawet dodatkowe pomieszczenia biurowe, znajdujące się w nowo wybudowanych obiektach: w 2005 roku Centrum Logistyki i w 2006 roku hali produkcyjnej, nie zapewniają na długo przestrzeni do pracy coraz liczniejszej załodze. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby ma miejsce w dniu obchodów 25-lecia firmy. Dzisiaj Centrala PROMAG S.A. mieści się w nowoczesnym czterokondygnacyjnym biurowcu o łącznej powierzchni blisko 3 tys. metrów kwadratowych. W planach jest dalsza rozbudowa o centrum wystawienniczo-szkoleniowe.
 

Czym on się wyróżnia? Co o nim mówią pracownicy lub klienci?

Biurowiec wyposażony jest w „inteligentne sterowanie”, które opiera się na integracji systemów instalacji oświetleniowych i klimatyzacyjnych. System ten wyróżnia dodatkowo wysoka energooszczędność.
 

Czyli siedziba została zaprojektowana tak, aby iść z duchem czasu?

Siedziba firmy została wykonana w taki sposób, aby jej eksploatacja gwarantowała ograniczenie zużywanej energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia wnętrza budynku. W tym celu zaprojektowano przestronny hol zwieńczony na ostatniej kondygnacji potężnych rozmiarów świetlikiem, który w sposób naturalny doświetla wnętrze biurowca. Dodatkowo w pomieszczeniach socjalnych oraz w ciągach komunikacyjnych zainstalowano oświetlenie regulowane czujkami ruchu.
 

Jaka jest misja firmy, główny cel?

Dewizą firmy zawsze była i jest kompleksowa obsługa Klientów w zakresie logistyki wewnętrznej tj. wyposażenia magazynowego i urządzeń transportu wewnętrznego, obejmująca:
 • audyty logistyczne
 • doradztwo
 • projektowanie
 • integrację i produkcję
 • dostawę  i montaż
 • serwis i szkolenia.
 •  
  Prawie na samym początku istnienia firmy zrodziła się idea, aby być jak najbliżej Klienta. W chwili obecnej sieć sprzedaży PROMAG S.A. to 10 Oddziałów w całej Polsce i Centrala w Poznaniu. Towar do Klientów dystrybuowany jest z Centrum Logistycznego w Koninku pod Poznaniem, gdzie na 5 ha działce w 2012 roku otwarte zostały nowoczesne obiekty magazynowo-serwisowo-biurowe. Priorytetem firmy jest również dbanie o bezpieczeństwo Klientów. Dlatego wszystkie oferowane przez PROMAG S.A. produkty posiadają wymagane prawem atesty, dopuszczenia, są przebadane i rejestrowane w UDT. Od roku organizujemy też szkolenia z cyklu BEZPIECZNY MAGAZYN, których celem jest propagowanie bezpiecznej pracy w magazynie.
   

  Czy w firmie pracują studenci lub absolwenci?

  Będąc liderem na rynku logistyki wewnętrznej, podejmujemy wiele inicjatyw propagowania wiedzy logistycznej wśród potencjalnych pracowników. Przejawem tych działań jest współpraca z lokalnymi uczelniami (Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Logistyki), oferującymi kierunki kształcenia związane z szeroko pojętą logistyką. Efektem tej współpracy są m.in. praktyczne warsztaty dla studentów w naszej firmie, wykłady naszych pracowników na uczelniach, rozmaite konkursy skierowane do studentów, organizacja praktyk i staży. Z najlepszymi studentami, którzy u nas zdobywają praktyczną wiedzę podpisujemy umowę o pracę. W każdym roku kilku stażystów zostaje pracownikami PROMAG S.A. W ostatnim czasie pogłębiliśmy jeszcze bardziej współpracę z Wyższą Szkołą Logistyki i zostaliśmy partnerem specjalności „Inżynieria systemów logistycznych”. 
   

  Na koniec pytanie o imprezy integracyjne?

  Priorytetem firmy jest stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ich integracja, bo zgrany i kompetentny zespół to podstawa sukcesu. Dlatego od ponad 10 lat organizowane są corocznie zjazdy integracyjne. 
   

  W jaki sposób one przebiegają?

  Zwykle jest to 3-dniowy wyjazd w atrakcyjne turystycznie miejsce w Polsce. Podczas tych spotkań pracownicy wymieniają się doświadczeniami, poznają tych, z którymi pracują, i dzięki temu wszyscy czują się bardziej odpowiedzialni za swoją pracę.
  Promag S.A