Perła Usługi Elektryczne Piotr Perełkowicz

Olsztyn

Ocena pracodawcy 0/6

na podstawie 0 ocen.

Opinie o Perła Usługi Elektryczne Piotr Perełkowicz

Dodaj odpowiedź

Anuluj

Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Perła Usługi Elektryczne Piotr Perełkowicz

Vespa_2005

Ja postanowiłem zakupić od niego skaner, wystawiony na portalu tablica.pl. 20-03br po rozmowie telefonicznej, wpłaciłem na jego konto kwotę 65zł. Skaner miał wysłać następnego dnia, po kilku ponaglających moich telefonach i mailach, dałem spokój z kontaktami z tym Panem. Do dziś nie mam skanera ani zwrotu pieniędzy. Sprawę zgłosiłem do portalu tablica.pl, co poskutkowało zamknięciem jego konta (piterson3). Po świętach udam się na policję z dowodem wpłaty oraz całą korespondencją z tym naciągaczem. Nie ważne, że kwota nie jest duża, ale ku przestrodze dla innych.

oszukani

Osoby poszkodowane przez firmę Usługi Elektryczne "Perła" Piotr Prełkowicz proszę o kontakt pod adresem e-mailowym: osza.osz@onet.pl

Vespa_2005
@oszukani 21.04.2014, 13:23
Osoby poszkodowane przez firmę Usługi Elektryczne "Perła" Piotr Prełkowicz proszę o kontakt pod adresem e-mailowym: o...

Nie może wystawić faktury, gdyż ma zawieszoną działalność gospodarczą.

marek

Ten człowiek nie wystawia faktur, (usunięte przez administratora)

Oszukani

Osoby pokrzywdzone prze firmę Usługi Elektryczne "Perła" proszę o kontakt pod adres e-mail: osza.osz@onet.pl

ochrona danych

NA PODSTAWIE Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U.02.101.926 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. 2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą. Art. 2. 1. Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. 2. Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych. 3. W odniesieniu do zbiorów danych osobowych sporządzanych doraźnie, wyłącznie ze względów technicznych, szkoleniowych lub w związku z dydaktyką w szkołach wyższych, a po ich wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo poddanych anonimizacji, mają zastosowanie jedynie przepisy rozdziału 5. Art. 3. 1. Ustawę stosuje się do organów państwowych oraz samorządu terytorialnego, a także do innych państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów niepaństwowych realizujących zadania publiczne. 2. Ustawę stosuje się również do osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które przetwarzają dane w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych. 3. Ustawę stosuje się do podmiotów okre

POMUWIENI
@ochrona danych 12.03.2014, 21:28
NA PODSTAWIE Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U.02.101.926 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie dany...

Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Zostaw opinię o Perła Usługi Elektryczne Piotr Perełkowicz - Olsztyn

UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Perła Usługi Elektryczne Piotr Perełkowicz