Reuss-Seifert Sp. z o.o.

Poniatów

Ocena pracodawcy 4/6

na podstawie 30 ocen.

Reuss-Seifert Sp. z o.o.
430

Opinie o Reuss-Seifert Sp. z o.o.

Chcesz wiedzieć ile osób odwiedziło Twój profil?

Dbamy o każdą opinię, dlatego pracodawca nie może ich usuwać. Sprawdź, kiedy Twoja opinia łamie regulamin - więcej.

Dodaj odpowiedź

Anuluj

Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Reuss-Seifert Sp. z o.o.

olo

To żałosne przedsiębiorstwo najtrafniej opisują słowa: ch.j, d..a i kamieni kupa. Radzę omijać szerokim łukiem.

Gutek

Jesteście pewni, że nic pozytywnego nie można napisać?

Robol
@Gutek 25.04.2018 11:02

A co można powiedzieć dobrego o firmie która przeniosła się do polski po to żeby jak najniższym kosztem zarabiać . Za parę dni kończy mi się umowa i żegnam się Reuss-Seifert niech koledzy z Ukrainy pracują siedem dni w tygodniu po 12 godzin tylko ciekawe jak długo tak dadzą radę .

12345

Firma działa od połowy 2017 roku socjal nie istnieje jak do tej pory i cisza na jego temat system premiomy nie istnieje . Praktycznie żądania pracy 6 dni w tygodni nie ma znaczenia pierwsza czy trzecia zmiana . Ogólny bałagan ! Maszyny przywiezione z Niemiec stare ! Często się psują . Niesamowita rotacja pracowników , już mówi się o systemie czterobrygadowym . Co innego na rozmowie kwalifikacyjnej co innego okazuje się po podpisaniu umowy . Firma miała na starcie niesamowity kredyt zaufania i bardzo dobra opinie niestety kredyt już się wyczerpał po opini zostało tylko wspomnienie . Osobiście nie polecam ale jak ktoś chce niech próbuje .Pozdrawiam

ciekawski

jaka się pracuje w tej firmie? jakie są relacje między pracownikami?

Gall Anonim
@maja 05.04.2018 06:40

A ja bym powiedział ze wszystko zależy od działu i zmiany. Ludzie potrafią się zgrać ale zawsze trafi się jeden co będzie chciał wszystko popsuć.

I see more if you think

Czemu nie bylo ogloszen na stanowiska kierownicze i biurowe kiedy firma powstawala?

Tomasz

Szkoda, że niektóre osoby nie potrafią docenić dobrej firmy nie mówiąc już , że nie potrafią tu pracować!!!

Kancelaria

Administratorze - użytkownicy forum łamią regulamin a Administrator forum nie reaguje !! Ujawniane są dane osób, które można łatwo zidentyfikować. Teoria: cyt. ze strony gumula-kubicka.pl/2017/07/dane-osobowe/ Należy posty zlikwidować a osoby poszkodowane będą żądały IP urządzeń z których zostały wysłane takie dane aby wyciągnąć konsekwencje nie czytania prawa i regulaminów forum. Nawet ujawnianie uproszczonych danych osobowych przez użytkowników są przestępstwem !!!! Pojęcie danych osobowych definiuje nam ustawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dalej ustawa precyzuje nam, czym jest osoba możliwa do zidentyfikowania. Jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Jednocześnie ustawa wskazuje, że informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. przypis tekst: gumula-kubicka.pl/2017/07/dane-osobowe/ Danymi osobowymi będą zatem, mówiąc potocznie, takie dane (informacje), które pozwalają nam na określenie tożsamości konkretnej osoby, bez nadzwyczajnego wysiłku i nakładu czasu, kosztów, działań. Warto zwrócić uwagę na to, że pojęcie danych osobowych nie jest pojęciem ostrym i jednoznacznym, bowiem ta sama informacja może stanowić informację wystarczającą dla ustalenia tożsamości danej osoby, na przykład w zależności od tego z jakimi informacjami zostanie zestawiona, albo, kto tą informacją dysponuje. Warto wspomnieć o tym, że danymi osobowymi są też dane, które wprawdzie nie pozwalają na natychmiastową identyfikację danej osoby, ale są wystarczające do jej zidentyfikowania przy zastosowaniu pewnych środków – pod warunkiem, że nie wymaga ona angażowania nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Jeżeli to wszystko wydaje się póki co dość enigmatyczne, zaraz przejdziemy do przykładów. przypis tekst: http://kompendiumprawne.pl/2013/05/21/konsekwencje-naruszenia-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych/ Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana zarówno na osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a także na jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł. W praktyce zdecydowana większość przedsiębiorców w związku z prowadzona działalnością gospodarczą przetwarza dane osobowe. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z konsekwencji przetwarzania danych niezgodnie z prawem, np. poprzez przetwarzanie danych bez posiadana zgody na to działanie. Jak wynika z treści art. 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 wraz z późn. zm.) w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności: 1) usunięcie uchybień, 2) uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nie udostępnienie danych osobowych, 3) zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe, 4) wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, 5) zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom, 6) usunięcie danych osobowych. Zwrócić należy uwagę, że decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o których mowa powyżej, w odniesieniu do zbiorów danych osobowych, nie mogą nakazywać usunięcia danych osobowych zebranych w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych na podstawie przepisów prawa. Ponadto w razie stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie kierownika jednostki organizacyjnej, jej pracownika lub innej osoby fizycznej będącej administratorem danych wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w ustawie, Generalny Inspektor Danych Osobowych kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, dołączając dowody dokumentujące podejrzenie (art. 19 ustawy). Niezależnie od powyższego, w przypadku niezastosowania się do decyzji Generalnego Inspektora Danych Osobowych, na podmiot do którego skierowana została decyzja, nałożona może zostać grzywna w celu przymuszenia. Zgodnie z treścią art. 119 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 p postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Hard Worker
@Hard Worker 25.03.2018 01:01

bazując nawet na https://gumula-kubicka.pl/2017/07/dane-osobowe/ - inicjały same w sobie nie stanowią danych osobowych, a biorąc pod uwagę ilość i rotację ludzi, nie można z góry zakładać, że dane inicjały odnoszą się tylko i wyłącznie do jednej osoby

pozdrowiciel

Jeśli można porównać tą firmę do czegoś, to - kierat wyciągnięty ze złomu, gdzie kieruje (usunięte przez administratora) który "zajechał" swoje dzieci.

Alberto zołza
@pozdrowiciel 24.03.2018 18:52

Haha wypisz namaluj przemysłowa 4 !

mIKOŁAJ

żENADA nA hUKI tO dZIADKA I wNUKI

https://www.gowork.pl/regulami

https://www.gowork.pl/regulamin Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie rejestracji w Serwisie informacje umożliwiające zidentyfikowanie danej osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód. §9. Przetwarzanie danych osobowych Administratorem Danych Osobowych jest GOWORK.PL Andrzej Kosieradzki z siedzibą w Siedlcach, ul. Starowiejska 172, 08 – 110 Siedlce. Zarządcą treści serwisu internetowego jest GOWORK.PL Serwis Pracy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 47, 00 – 680 Warszawa. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji usługi zdefiniowanej w regulaminie, w tym rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, archiwizacji, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód. Administrator Danych Osobowych uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Użytkownik ma prawo wynikające z wyżej wymienionej ustawy wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy kont. Serwis podejmuje szereg działań technicznych oraz organizacyjnych w celu zabezpieczenia Danych Osobowych Użytkowników. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usługi nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Podanie danych osobowych w ramach korzystania z usługi jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji usługi. §9. Przetwarzanie danych osobowych Administratorem Danych Osobowych jest GOWORK.PL Andrzej Kosieradzki z siedzibą w Siedlcach, ul. Starowiejska 172, 08 – 110 Siedlce. Zarządcą treści serwisu internetowego jest GOWORK.PL Serwis Pracy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 47, 00 – 680 Warszawa. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji usługi zdefiniowanej w regulaminie, w tym rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, archiwizacji, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód. Administrator Danych Osobowych uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Użytkownik ma prawo wynikające z wyżej wymienionej ustawy wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy kont. Serwis podejmuje szereg działań technicznych oraz organizacyjnych w celu zabezpieczenia Danych Osobowych Użytkowników. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usługi nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Podanie danych osobowych w ramach korzystania z usługi jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji usługi.

Stokrotka55

Ludzie się zwalniają albo oni ludzi zwalniają a dalej szukają ludzi do pracy... Żal po prostu że takie coś istnieje tu. Ta firma to naj większa porażka sami nie wiedzą czego chcą najlepiej jak by przyszli ludzie i za parę groszy pracowali a oni siedzą i tylko chcą rządzić niech do roboty się wezmą... Kierownictwo na niczym się nie zna to żenada że są na takich stanowiskach za takie pieniądze ja im bym nawet 1zł nie dała ich wiedza to rozum 2 latka. W szczegolności kierownik UR MM to wielki kłamca który na niczym się nie zna lepiej niech weźmie się do roboty a nie jeździ na hulajnodze !!! NIE POLECAM TEJ FIRMY!!!!

Resor
@Ed 24.02.2018 21:15

Miało byc do @Stokrotla55

Kwiatkowski

Bez wykształcenia tam kierują na niczym się nie znają nie umieją nawet na proste pytania odpowiadać jak ktoś przyjdzie się czegoś dowiedzieć albo zapytać. Może od nowa do szkoły się po zapisujcie może czegoś się nauczycie

Przydupas
@Kwiatkowski 24.02.2018 21:22

Masz rację, jak ktoś zadaje pytania na poziomie nie wiadomym to kierownictwo żeby odpowiedzieć to by musiało leżeć aby wyrównać poziomy i nawiązać poprawny kontakt. Byłem świadkiem kilku takich zapytań i kierownictwo naprawdę musi się namęczyć żeby np jakieś zadanie tłumaczyć na kilka sposobów tak aby szanowny inteligent zrozumiał

Sąsiad

Super firma, pozazdroszczę i składam tam papiery. Jestem palący fajki i widać ze kierownictwo jest super bo ciagle pełno ludzi na tych palarniach a wieczorami jak nie ma szefów to już tłumy czyli nie jest tak zle jak u nas bo u nas nie wolno i wywalają nawet jak wyczują faje. Idę tam

Pracowity
@sebek 23.02.2018 10:56

Prawda, pijaków nie tolerują - alkotest i wypad, to w sumie dobrze bo tacy zagrażają wszystkim i morale spadają. Popieram i więcej takich akcji poprosimy i będzie lepiej

kontroler1234

Moim zdaniem firmą kieruje ciemnota albo czerwona kurtka( brak właściwego kierowania), której wydaje się, że jednym pracownikiem zrobi produkcję i zarobi fortunę. Nie ma właściwych norm pracy. Z BHP można napisać piękny kryminał.

pakowacz
@kontroler1234 21.02.2018 16:33

Czerwona kurtka?

Anim2

FIRMA TO JEST TOTALNE DNO TAK JAK LUDZIE KTÓRZY TAM KIERUJĄ TYM !!!!

pipi
@Anim2 22.02.2018 10:30

Dno to jest żalenie się po internetach hahaha

Pracownicy

Drogi Panie Dyrektorze ile jeszcze mamy wysłuchiwać obiecanek i kłamstw działu HR. Uprzejmie donoszę iż jedna Pani z HR już w jednej firmie w rejonie naobiecywała i uciekła pozostawiając pracowników z obietnicami. Czy U nas też mamy czekać na taki scenariusz ? Lepiej nie obiecywać a uruchomić działanie HR to i pracownicy będą miło zaskoczeni i morale się podniesie. Niestety HR kłamie nas pracowników czyli też i Pana.

Ucho pracownika

Wyzysk w pracy... Pracownicy jeżdżący na szkolenia do Niemiec mogli zauważyć jak pracują "RASOWI Niemcy" za 2/3 razy większe pieniądze(Niemcy-3/4 maszyny na osobę, Polska 8/11maszyn- na osobę). Pracownicy nie są szanowani, dla przełożonych liczy się tylko produkcja, nie dobro pracownika. Podsumowując- brakuje tylko kolczatek na płocie.

Placek
@Lider 22.01.2018 20:00

Panie „Liderze” kłaniam się Panu! :) dziwne lepsze pieniądze i nie przyszedł „Pan” tu... hmmm, nie chodziło mi o to że w Niemczech zarabia sie mniej, a raczej o obowiązki i prace- tu a tam spora różnica:) poza kasa liczy się też praca a tu jest jej sporo więcej jak w Niemczech. A i kierownictwo tam człowiek mógł porozmawiać z kierownikiem czy liderem mającym 20kilka lat stażu. Tutaj?- Kierownik tylko rozkazuje.

nowosolanin

Tez chciałem złożyć podanie,ale jak poczytałem, co sie dzieje w tej firmie, to dziękuję. ..oj ludzie odejdą.

Boguś Linda

Bbo too nnie ddobra kobieta jjest AM

Współpracownik

Pani AM czy w końcu przestanie Pani mydlić oczy, my nie jesteśmy głupi.

halo

ale objazd po firmie ze hej, chciałem zlożyć podanko ale chyba dziękujemy ;) przeczytałem ta fale bluzgów itp. dziwne ze firma się tu udziela i wdaje w niepotrzebne dyskusje. nie da rady zadowolić 100% pracowników. wydajcie jakies oświadczenie żeby to niewygladalo tak strasznie i więcej nie odpisujcie. i prawda jest taka ze pracownicy produkcyjni tworza glownie firme i "cokolwiek" w niej wypracowują, jak nie będą szanowani za prace to odejda proste

były pracownik

Pani Na.......lia. to dopiero jest lejwoda.jeszcze z tak kłamliwa osobą się nie spotkałam. Na rozmowie cuda obiecała, że bedzie dobrze, że premie,że socjal.a Pani A..ia?niema pojecia co dzieje sie na firmie. Żenada nie zakład.

Kowalski15

Pani AM i Pani N poprostu okłamują pracowników. Na rozmowie kwalifikacyjnej była mowa o premiach i benefit ach a tu echo.

Współpracownik

Pani AM z HR proszę się ogarnąć MY panią znamy

Życzliwy

Witam serdecznie. W tej firmie to jest problem największy z P. Kierownikiem Kuczy......... . Bo nie umie i nie ma pojecia jak stworzyć mila ,zwarta i zawsze gotowa ekipe w zakładzie. Co chwilę zmiana decyzji jak sie tlumaczy ,mowi i dobrze radzi to potrafi sie na piecie obrocic i pujsc. Wozkowi maja wozic 50m " bic baki" ( 1,200- 2000) kg paleciakami podkresle nie wozkiem widlowym.Komunikacja wogole zadna,brak podwyzek dla wszystkich pracowników. Dostaja tylko ci co sie przeprowadzili do ns i okolic. Logistyka nie ma komunikacji zadnej. Na jednej zmianie 8 ludzi wszystkich a na innych np. 8-11 to sama produkcja a maszyn juz jest 80 szt. A ludzi dalej nie zatrudniaja na plastik. Ważny teraz dla firmy jest plastik i metal. A Pan D. Jezdzi se 4-ro kolowcem po zakładzie. Wozki rozwalone . A gora czyli biura maja to gdzieś. Czas pomyslec lub zrobic solidne zebranie Biura a pracownicy i wysluchac .

byly elektryk
@Życzliwy 04.10.2017 07:27

ten Pan juz u nas podpadl na szkoleniu. Niestety rezystencja na dobre rady a w tym szczegolnie jak traktowiac pracownika nic nie pomogly. W tym wypadku dyrekcja powinna wyciagnac konsekwencje. Inaczej niedlugu ludzi do pracy zabraknie!

Placek

Firma zagadka, nie wiadomo na czym sie stoi. Kierownictwo boi sie „szefostwa”, brak porozumienia na lini polsko- niemieckiej... A o socjalu dalej nikt nic nie mówi... a i obiecane na rozmowie kwalifikacyjnej premie :)? Wow.. tak tak „zapraszamy do kadr w celu uzyskania informacji” :)!

Pracownik

Jestem w szoku że ludzie na dziale PVC tam praciją syf,smród i chałas a maszyny to wołają o pomste do nieba nerwicy idzie się nabawić cały czas coś się psuje .i liderzy zapie... a zwłaszcza Piotr.J .Nie pracował bym tam za żadne pieniądze .nie polecam działu PVC .

Obecny pracownik

Szkoda, że osoba której nie udało się utrzymać w firmie próbuje pisać obiektywna opinię. To żal za utracona dobra pracą?

Były pracownik

Nie polecam. Wyzysk i nic więcej. Szefostwo chce najlepiej żeby jeden człowiek robił na 3 etatach. Atmosfera jak w (usunięte przez administratora). Ale spokojnie firm jest dużo. Mam nadzieję, że w koncu ludzie przejrzą na oczy.

XXX

Pani z HR planujecie jakieś motywacje dla pracowników i dodatki funkcyjne dla kierowników czy liderów bo to w tych czasach to podstawa

Szeregowy Pracownik
@HR REUSS-SEIFERT 04.10.2017 11:45

Miesiąc Styczeń się kończy a konkretów niestety brak.. będzie coś/nie będzie..luty, czerwiec, grudzień, wcale - nie wiadomo,nikt nas pracowników nie informuje niestety, nie chodzi wiadomo o kasę samą a informację, by spokojnie cierpliwie pracować. Niewiedza i niepewność najgorszym wrogiem Reuss-Seifert jest.

Zostaw opinię o Reuss-Seifert Sp. z o.o. - Poniatów

UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Reuss-Seifert Sp. z o.o.