OLYMPUS Business Services sp. z o.o.

4.2 Dodaj merytoryczną opinię

Nasze wartości

Nasze wartości

Filozofia firmy

Od chwili założenia w październiku 1919 roku, nasza firma tworzyła przełomowe rozwiązania w swojej branży i pomogła ją ukształtować. Wszystkie nasze działania są oparte na naszej filozofii korporacyjnej, na którą składają się cel i kluczowe wartości. Dzięki nim lepiej rozumiemy, czym jest firma Olympus i do czego dążymy niezależnie od miejsca, w którym przyszło nam żyć i pracować.
 

Cel i kluczowe wartości firmy

Nasz cel to „uczynić życie ludzi zdrowszym, bezpieczniejszym i spełnionym”. Wyznacza on sens istnienia naszej firmy, stanowi ostateczny wynik podejmowanych wysiłków oraz motywację do codziennej pracy. Nasze Kluczowe Wartości to przekonania i zasady, które współdzielimy. One najlepiej opisują to, jacy jesteśmy i jaką firmą staramy się być.

 

Kultura korporacyjna

Jako firma i pracodawca promujemy kulturę korporacyjną opartą na uczciwości, szczerości i dążeniu do zwiększenia wydajności pracy. Nasze podstawowe zasady skupiają się wokół ukierunkowania na klienta, perfekcyjności wykonania i poszanowania pracowników. Nasza kultura jest zakorzeniona w globalnej filozofii firmy.

 

Odpowiedzialność społeczna

Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi niezwykle istotny element filozofii firmy Olympus. Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, ang. Corporate Social Responsibility) w firmie Olympus oparta jest na zasadzie działania na rzecz społeczeństwa poprzez życie w harmonii ze środowiskiem.

 

Compliance

Firmie Olympus zależy na współpracy prowadzonej w uczciwy i etyczny sposób oraz zgodnie z prawem i wszelkimi stosownymi przepisami. Dowiedz się więcej na temat naszych działań w kierunku zachowania zgodności.

 

Zarządzanie jakością

Dbałość o jak najwyższą jakość widoczna jest w firmie Olympus w każdym możliwym aspekcie jej działalności. Nasz system zarządzania jakością daje nam pewność, że zawsze działamy w zgodzie z najbardziej aktualnymi międzynarodowymi standardami i procesami. Dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów biznesowych jesteśmy w stanie nieustannie zwiększać wydajność i poprawiać wyniki całej firmy.

 

www.olympus.pl

 
OLYMPUS Business Services sp. z o.o.